De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROGRAMMA WELKOM KENNISMAKING RECTOR IMPRESSIE INTRODUCTIEDAG

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROGRAMMA WELKOM KENNISMAKING RECTOR IMPRESSIE INTRODUCTIEDAG"— Transcript van de presentatie:

1 PROGRAMMA WELKOM KENNISMAKING RECTOR IMPRESSIE INTRODUCTIEDAG
ALGEMENE INFO PAUZE KENNISMAKEN MET MENTOR, BKKL’S

2

3 VAKKENTABEL Vwo PLUS TECHNIEK MUZIEK HANDV. TEKENEN GYMNASTIEK
MENTORLES PLUS-MODULES PROJECTUUR (rekenvaardigheid) NEDERLANDS ANTIEKE CULTUUR FRANS ENGELS GESCHIEDENIS AARDRIJKSKUNDE LEVO WISKUNDE BIOLOGIE

4 Teams Langere begeleiding door eenzelfde groep docenten.
Kortere lijnen. 6 teams binnen “De Breul” TLHVBK/H2/D2 H3/V3 VplusBK/V2 H4/5 TL2/3/4 V4/5/6

5 Vwo-PLUS ONDERSCHEIDEND:
ANTIEKE CULTUUR HOGER LESTEMPO, VERDIEPING EN VERRIJKING VWO-PLUS-MODULES: STERRENKUNDE, HET OUDE EGYPTE, BRIDGE

6 VWO-PLUS-team Eerste twee jaarlagen vwo
18 docenten vanuit bijna alle vakgroepen Ontwerpen activiteiten voor de vwo-leerlingen Profiel van een vwo-plus-leerling

7 Profiel van een leerlijn van een Vwo-leerling op De Breul:
Hij of zij: wil leren is nieuwsgierig kan plannen kan verbanden leggen heeft zelfsturing (initiatiefrijk) heeft probleemoplossend vermogen kan goed relativeren en omgaan met teleurstellingen kan reflecteren kan resultaatgericht werken is op zoek naar parate kennis

8 PERIODISERING en PART – WEKEN
WERKEN IN 5 PERIODES 6-7 WEKEN LES, 1 PARTWEEK AFSLUITWEKEN -PARTWEKEN (5) 3 SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGES; NA PERIODE 1, 3 EN 5. ACTIVITEITEN, ZOALS BV. WILGENKNOTTEN, PROJECTEN ENZ.

9 BEGELEIDING EERSTE LIJN (MENTOR) CONTACTEN MET OUDERS
LEERLINGBEGELEIDING B.K.K.L.’S VOORLICHTINGSAVOND STUDIEGEWOONTEN EN -VAARDIGHEDEN: di 5 OKTOBER

10 ORGANISATIE ZIEKMELDEN VOOR 8.25 (NIET PER MAIL!)
ABSENTIEKAARTJES VOORAF !!! RAPPORTAGE 3 KEER PER JAAR; na periode OUDERAVONDEN, VAKDOCENTEN EN MENTORGESPREK

11 JAARKRING MEEDENKEN OVER BELEID OVERLEG MET DE SCHOOL
ORGANISEREN VAN THEMA-AVONDEN PRAKTISCHE HULP ZOALS: MEDIATHEEK, REDACTIE BREULINFO, MUSICAL ENZ. EERSTE VERG.: WOENSDAG 6 OKTOBER

12 Mogelijke Onderwerpen
Tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders Terugkoppelen naar de schoolleiding van b.v. activiteiten van de diverse jaarlagen zoals excursies, werkweken, buitenlesactiviteiten, etc. Lesuitval en onderwijstijd Onderwijskundige vernieuwingen Veiligheid in en rond de school

13 KOSTENOVERZICHT Totaal +/- 160,-
(Dit zijn jaarlaaggebonden kosten; dit staat los van bijvoorbeeld de ouderbijdrage) Te denken hierbij valt aan: CAB Kamp Tekendoos

14 DOOR SCHOOL BEKOSTIGD:
BIJDRAGE EXCURSIES/ACTIVITEITEN KLASSENAVOND (GEDEELTELIJK) WILGENKNOTTEN

15 MEER INFORMATIE ? WEBSITE: WWW.DE-BREUL.NL
SCHOOLGIDS 1 EN SCHOOLGIDS 2 On/Ouderwijzer

16 WIE ZIT WAAR? B1H 0-12 B1I 112 B1J 0-19

17 PAUZE


Download ppt "PROGRAMMA WELKOM KENNISMAKING RECTOR IMPRESSIE INTRODUCTIEDAG"

Verwante presentaties


Ads door Google