De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wellantcollege Alphen aan den Rijn Chr. vmbo 1 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wellantcollege Alphen aan den Rijn Chr. vmbo 1 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Wellantcollege Alphen aan den Rijn Chr. vmbo 1 Welkom

2 Leerwegen Gemengde leerweg (=TL-niveau) Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Tussentijdse opstroom of afstroom is mogelijk door determinatie aan het eind van leerjaar 1 en 2. 2

3 LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs Is mogelijk binnen alle leerwegen (GL, KB en BB) Extra aandacht voor leerlingen met leerproblemen Kleinere klassen in de basisberoepsgerichte klassen Indien nodig Remedial Teaching Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn3

4 Examens 4 Leerweg Verplichte vakken Aantal theorie vakken Aantal praktijkvakken Theoretische leerweg TL Nederlands, Engels, maatschappijleer, wiskunde, lichamelijke opvoeding en CKV 60 Gemengde leerweg GL Nederlands, Engels, maatschappijleer, wiskunde, lichamelijke opvoeding en CKV 5 (AVO vakken op TL- niveau) Groen + Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) en Basisberoepsgerichte Leerweg (BB) Nederlands, Engels, maatschappijleer, wiskunde, lichamelijke opvoeding en CKV 4 Groen +

5 BASISSCHOOL VMBO BB VMBO KB VMBO GL/TL VMBO KBVMBO BB MBO Niveau 1MBO Niveau 3 of 4MBO Niveau 2 5Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn 2013-2014

6 Doorstromen naar het mbo Van GL -> MBO niveau 3/4 Van KB -> MBO niveau 2/3 Van BB -> MBO niveau 2 Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn6

7 Onderwijsprogramma Leerjaar 1 & 2 Nederlands, Engels, biologie, wiskunde vanaf klas 2 ook natuurkunde en Duits Mens & Maatschappij, godsdienst/levensbeschouwing, taal en rekenen Kunst & Cultuur, lichamelijke opvoeding Beroepsoriëntatie d.m.v. carrousel 7

8 dd-mm-jjje presentatietitel hier8

9 Vaste en vrije Carrousel Praktijklessen gericht op beroepsoriëntatie Vast deel: Aandacht voor de ‘groene’ vakken Vrij deel: Aandacht voor de andere sectoren zoals: Design & lifestyle, Dans en drama, verzorging, Sport en recreatie De paardenklas en kookklas 9

10 De paardenklas Indeling De ene week 2 uur op de manege De andere week theorie en praktijk op school Instroom vanuit alle niveaus mogelijk 10

11 De Kookklas Indeling 2 uur praktijk Instroom vanuit alle niveaus mogelijk 11

12 Introductie leerjaar 1 Voor de vakantie kennismaking met nieuwe eerstejaars leerlingen Na de vakantie starten met een introductieweek Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn12

13 Begeleiding De mentor als vast aanspreekpunt Mentorenoverleg Leerlingbespreking Rapportbespreking Remedial Teaching Orthopedagoge BegeleidingsAdviesTeam (BAT) ZorgAdviesTeam (ZAT) 13 Wij laten jou niet bungelen!

14 Trajectplanner Cijfers Absentie Te laat komen Huiswerk Ouderbijdrage 14Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn 2014-2015

15 Buitenschoolse activiteiten leerjaar 1: Archeon leerjaar 2: Kamp leerjaar 3: Londen leerjaar 4: Excursies Schoolavonden CKV-activiteiten Sportdagen Kerstviering / Paasviering 15

16 Doemiddag voor groep 8 18 maart 2015 14.00 – 16.00 uur Opgeven via; doemiddag@wellant.nl Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn16

17 Rondwandeling door de school Gelegenheid om uw vragen te stellen in de verschillende lokalen Meer informatie in de aula en de hal 17


Download ppt "Wellantcollege Alphen aan den Rijn Chr. vmbo 1 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google