De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wellantcollege Alphen aan den Rijn Chr. vmbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wellantcollege Alphen aan den Rijn Chr. vmbo"— Transcript van de presentatie:

1 Wellantcollege Alphen aan den Rijn Chr. vmbo
Welkom Wellantcollege Alphen aan den Rijn Chr. vmbo

2 Leerwegen Gemengde leerweg (=TL-niveau) Kaderberoepsgerichte leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg Tussentijdse opstroom of afstroom is mogelijk door determinatie aan het eind van leerjaar 1 en 2.

3 LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs
Is mogelijk binnen alle leerwegen (GL, KB en BB) Extra aandacht voor leerlingen met leerproblemen Kleinere klassen in de basisberoepsgerichte klassen Indien nodig Remedial Teaching Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn

4 Examens Leerweg Verplichte vakken Aantal theorie vakken
Aantal praktijkvakken Theoretische leerweg TL Nederlands, Engels, maatschappijleer, wiskunde, lichamelijke opvoeding en CKV 6 Gemengde leerweg GL 5 (AVO vakken op TL- niveau) Groen + Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) en Basisberoepsgerichte Leerweg (BB) 4

5 VMBO BB VMBO KB VMBO GL/TL VMBO BB VMBO KB VMBO GL/TL BASISSCHOOL
MBO Niveau 1 MBO Niveau 2 MBO Niveau 3 of 4 VMBO BB VMBO KB VMBO GL/TL VMBO BB VMBO KB VMBO GL/TL BASISSCHOOL Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn

6 Doorstromen naar het mbo
Van GL -> MBO niveau 3/4 Van KB -> MBO niveau 2/3 Van BB -> MBO niveau 2 Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn

7 Onderwijsprogramma Leerjaar 1 & 2
Nederlands, Engels, biologie, wiskunde vanaf klas 2 ook natuurkunde en Duits Mens & Maatschappij, godsdienst/levensbeschouwing, taal en rekenen Kunst & Cultuur, lichamelijke opvoeding Beroepsoriëntatie d.m.v. carrousel

8 je presentatietitel hier
dd-mm-jj

9 Vaste en vrije Carrousel
Praktijklessen gericht op beroepsoriëntatie Vast deel: Aandacht voor de ‘groene’ vakken Vrij deel: Aandacht voor de andere sectoren zoals: Design & lifestyle, Dans en drama, verzorging, Sport en recreatie De paardenklas en kookklas

10 De paardenklas Indeling De ene week 2 uur op de manege
De andere week theorie en praktijk op school Instroom vanuit alle niveaus mogelijk

11 De Kookklas Indeling 2 uur praktijk
Instroom vanuit alle niveaus mogelijk

12 Introductie leerjaar 1 Voor de vakantie kennismaking met nieuwe eerstejaars leerlingen Na de vakantie starten met een introductieweek Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn

13 Begeleiding De mentor als vast aanspreekpunt Mentorenoverleg
Leerlingbespreking Rapportbespreking Remedial Teaching Orthopedagoge BegeleidingsAdviesTeam (BAT) ZorgAdviesTeam (ZAT) Wij laten jou niet bungelen!

14 Trajectplanner Cijfers Absentie Te laat komen Huiswerk Ouderbijdrage
Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn

15 Buitenschoolse activiteiten
leerjaar 1: Archeon Schoolavonden leerjaar 2: Kamp CKV-activiteiten leerjaar 3: Londen Sportdagen leerjaar 4: Excursies Kerstviering / Paasviering

16 Opgeven via; doemiddag@wellant.nl
Doemiddag voor groep 8 18 maart – uur Opgeven via; Presentatie Wellantcollege Alphen a/d Rijn

17 Rondwandeling door de school
Gelegenheid om uw vragen te stellen in de verschillende lokalen Meer informatie in de aula en de hal


Download ppt "Wellantcollege Alphen aan den Rijn Chr. vmbo"

Verwante presentaties


Ads door Google