De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur in de brugklas Januari 2013 Welkom!. Plaatsing Plaatsing op basis van: Advies basisschool Onafhankelijke toets (bv. cito)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur in de brugklas Januari 2013 Welkom!. Plaatsing Plaatsing op basis van: Advies basisschool Onafhankelijke toets (bv. cito)"— Transcript van de presentatie:

1 Structuur in de brugklas Januari 2013 Welkom!

2 Plaatsing Plaatsing op basis van: Advies basisschool Onafhankelijke toets (bv. cito)

3 Typen brugklas Homogeen Uitstelkeuzeklas

4 Brugklassen vmbo Vmbo met LWOO (op de vmbo locatie) Vmbo – Uitstel-keuze-klas Vmbo – Theoretische leerweg Vmbo/ Havo uitstelkeuze

5 Brugklassen havo Havo Havo/ Atheneum uitstelkeuze Tweetalig Havo

6 Brugklasen vwo Atheneum Gymnasium Tweetalig Atheneum Tweetalig Gymnasium

7 Toelatingseisen Advies basisschoolCitoscoreKlassenplaatsing vmbo-b < 532 Vmbo uitstel-keuze-klas of lwoo vmbo-b/ k vmbo-k vmbo-k/ t vmbo-t ≥ 532vmbo-t vmbo-t/ havo≥ 536vmbo-t/ havo (t)havo≥ 539(tweetalig)* havo havo/ atheneum≥ 541havo/ atheneum atheneum≥ 543atheneum  tvwo  gymnasium ≥ 545  tweetalig atheneum  gymnasium  tweetalig gymnasium * Tweetalig havo start bij voldoende aanmeldingen

8 ORS Lek en Linge Begeleiding in de brugklas  Van basisonderwijs  voortgezet onderwijs  De mentor staat centraal  Vakdocenten ; mentorenteam ; onderwijsteam  Ondersteunende begeleiding  Ouders en school  Belangrijke gegevens

9 ORS Lek en Linge Van Basis Onderwijs -> Voorgezet Onderwijs  Contact met de basisschool.  Kennismaken met de klas en mentor vóór de zomervakantie.  Introductie progamma waarin:  kennismaken met....  School agenda met heldere structuur.  Eerste rapport:  omgaan met verwachtingen en mogelijkheden  4 periodes / 4 rapporten / cijfer systeem.

10 ORS Lek en Linge De mentor staat centraal in de begeleiding.  Elke week een mentorles  Gebruik van de methode Leefstijl (sociaal emotionele vaardigheden)  Veel aandacht voor sfeer en gedrag in de klas.  De mentor is ook vakdocent  Individuele begeleidings-gesprekken  Studievaardigheden: leren leren, huiswerk, agendagebruik (schooleigen agenda)  Signaleringsfunctie  Voorzitter leerling-besprekingen  Contact met ouders  Contact met gespecialiseerde leerlingbegeleiders

11 De mentor werkt nauw samen met/in Vakdocent- vakvaardigheden - signalering Mentorenteam- overleg - ondersteuning Onderwijsteam- afstemming op gebied van inhoud en begeleiding ORS Lek en Linge

12 Ondersteunende begeleiding Dyslexie begeleiding Faalangst begeleiding Counseling Zorg-coördinator Orthopedagoog Z.A.T. (schoolarts en maatschappelijk werk) Werken met Handelingsplannen Onderwijs Assistenten; conciërges; receptie medewerkers

13 ORS Lek en Linge Ouders en school  Goede overdracht vanuit de basisschool.  Informatieavond vóór de zomervakantie.  Start schooljaar: kennismaken met de mentor.  4 rapporten en inzage in de behaalde cijfers.  Inlogcode voor cijfersysteem.  Contact met docenten n.a.v. rapport 1 en 2.  Gedeelde verantwoordelijkheid.  Cursus :”huiswerkondersteuning door ouders”.  Reflectie bijeenkomst.  Mail- en telefonisch contact met docenten / mentor.

14 Belangrijke gegevens Sfeer proeven 10, 14 of 15 januari ( 13.00-15.00 uur) Open Dag (alle locaties): vrijdag 18 januari van 15.30 – 17.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur Afternoon tea ( tweetalig atheneum/gymnasium) Informatiemiddag gymnasium 13 februari (14.00 uur)

15 Webkrant. www.lekenlinge.nl/schoolkrant Website – informatie voor ouders. www.lekenlinge.nl Project lessen. Zie volgende dia

16 Projectonderwijs op Lek en Linge

17 Uitzonderingen: * Leerlingen in een vmbo uitstel-keuze-klas krijgen de keuze om hun project te kiezen uit de 3 beroepsrichtingen van onze school: -Bouw- Wonen- Interieur (BWI); -Theater- Media- Commercie (TMC); -Techniek Breed. * Leerlingen die geplaatst worden in de gymnasiumklassen krijgen één lesuur projectonderwijs Klassieke Culturele Vorming.


Download ppt "Structuur in de brugklas Januari 2013 Welkom!. Plaatsing Plaatsing op basis van: Advies basisschool Onafhankelijke toets (bv. cito)"

Verwante presentaties


Ads door Google