De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo en Havo Junior.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo en Havo Junior."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo en Havo Junior

2 Uilenhof Christelijke inspiratie Kleine school Ruimte voor talent Uitdaging Ontdekkend leren Goed begeleid Samenhang Eigen inbreng

3 Christelijke inspiratie Een uitgesproken christelijke identiteit Eigentijdse, aansprekende vieringen Respectvolle omgang met elkaar Actief voorbereidend op de plaats in de maatschappij

4 Kleine school Geborgenheid Zelfstandigheid leren Een school waar je gekend wordt

5 Ruimte voor talent Onderwijs op maat: aandacht voor leerstijlen Goede doorstroommogelijkheden

6 Uitdaging Vernieuwend onderwijs: een inventief enthousiast team docenten Diversiteit van werkvormen: projecten, samenwerkend leren, PGO, gastlessen Domeinweken: 4x per jaar een week een of meer uitdagende projecten met klasgenoten een bijzondere prestatie leveren

7 Ontdekkend leren Leren door ontdekken Activerende didactiek Binnen een heldere structuur Extra: technologie in leerjaar 3 en 4

8 Goed begeleid Begeleiding op maat: docenten, mentoraat en lentoraat Vaardigheden trainen Drama (spel, invoelen, uiten, presenteren) Huiswerkklas Dyslexiebeleid, taalcoach, rekencoach Zorgcoördinator

9 Samenhang Steeds meer samenhang tussen verwante vakken: leren in zes domeinen Leren binnen en buiten het klaslokaal Langere leseenheden Relatie leerling, leren en maatschappij: loopbaanoriëntatie

10 Zes domeinen Talen:Nederlands, Engels, Frans, Duits Mens & maatschappij: Geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, economie, maatschappijleer Science:Mens en natuur, techniek, biologie, natuurkunde, wiskunde Kunst & cultuur:Beeldende vorming, muziek, drama, CKV Sport & bewegen:Bewegingsonderwijs LoopbaanoriëntatieMentorles, keuzebegeleiding, technologie, stages

11 Eigen inbreng Actief meedenken over hoe de school er uit moet zien Leerlingenvereniging VUSIOS Leerlingenraad Evaluatie activiteiten onder leerlingen

12 Goed voorbereid Een eigen mentor Mentorles Je leert en werkt op veel verschillende manieren Keuzebegeleiding Technologie in klas 3 en 4: voorbereiding op mbo en havo

13 Diploma’s GL, TL en TL+ : Gemengde leerweg: Ne en En + 3 theoretische vakken + technologie Theoretische leerweg: Ne en En + 4 theoretische vakken Theoretische leerweg+: Ne en En + 4 theoretische vakken + technologie Ne en En zijn verplichte vakken

14 Toelating Criteria: Advies mavo (met perspectief havo) Cito-score (530 of hoger) Evt. toelatingstest

15 Na de brugklas: naar klas 2 mavo naar klas 2 havo naar klas 2 beroepsgerichte leerweg zitten blijven: gebeurt vrijwel niet meer

16 Havo Junior Mavo/havo brugklas: Extra uitdaging in leerstof (havo-differentiatie op maat) Naar havo 2 in de Uilenhof: voldoende punten + positief advies van de lerarenvergadering Na klas 4 is havo ook mogelijk: Na behalen van tl(+)-diploma: voldoende punten + positief advies van de lerarenvergadering

17 Contact met school Mentor Ouderportaal Docentenspreekuur Informatieavonden Nieuwsbrief ‘t Uiltje ‘t Uiltje Magazine Website

18 Kennismaken 3 startmiddagen: 25 mei, 8 juni, 22 juni Kennismakingsdagen brugklas in het nieuwe schooljaar Kennismakingsavond ouders september


Download ppt "Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo en Havo Junior."

Verwante presentaties


Ads door Google