De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo en Havo Junior

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo en Havo Junior"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo en Havo Junior
De Uilenhof is onderdeel van de christelijke scholengroep De Hoven. C.S. De Hoven is een brede scholengemeenschap, die haar onderwijsaanbod heeft verdeeld over zes kleinschalig georganiseerde schoollocaties. Elk van deze vestigingen of locaties heeft een heel eigen karakter, dit om zo goed mogelijk recht te doen aan verschillen in behoeften bij leerlingen en hun ouders. Op elk van de vestigingen wordt ook op eigen wijze vorm en inhoud gegeven aan de christelijke grondslag van de scholengroep. De missie die alle vestigingen van de scholengroep hanteren, kan kort worden aangeduid met de afkorting GIEK. Het woord giek staat symbool voor een instrument, waarmee men gebruik makend van de omgevingsinvloeden koers en voortgang kan houden. De letters staan voor de begrippen geborgenheid, inspiratie vanuit de Bijbel, eigenheid en kwaliteit.

2 Uilenhof Christelijke inspiratie Kleine school Ruimte voor talent
Uitdaging Ontdekkend leren Goed begeleid Samenhang Eigen inbreng We vinden het belangrijk dat leerlingen worden uitgedaagd in wat zij leren. Daarom leren we op de Uilenhof veel door te doen. Zelf ontdekken. Op weg naar steeds meer zelfstandigheid bieden we goede begeleiding door docenten en een eigen mentor. We bieden een gevarieerd onderwijsprogramma, waarin samenhang altijd duidelijk is. We vinden het belangrijk ruimte te bieden voor de eigen inbreng van leerlingen. We stimuleren leerlingen zelf oplossingen te zoeken in hun leerproces en actief mee te denken over hoe de school er uit moet zien.

3 Christelijke inspiratie
Een uitgesproken christelijke identiteit Eigentijdse, aansprekende vieringen Respectvolle omgang met elkaar Actief voorbereidend op de plaats in de maatschappij

4 Kleine school Geborgenheid Zelfstandigheid leren
Een school waar je gekend wordt

5 Ruimte voor talent Onderwijs op maat: aandacht voor leerstijlen
Goede doorstroommogelijkheden

6 Uitdaging Vernieuwend onderwijs: een inventief enthousiast team docenten Diversiteit van werkvormen: projecten, samenwerkend leren, PGO, gastlessen Domeinweken: 4x per jaar een week een of meer uitdagende projecten met klasgenoten een bijzondere prestatie leveren We geven leerlingen graag de ruimte hun talenten te ontwikkelen. We werken vaak met grote opdrachten waarin leerlingen hun talenten kwijt kunnen. Ook worden binnen de school veel activiteiten voor en door leerlingen georganiseerd. We stimuleren leerlingen om mee te denken en te werken bij bijvoorbeeld vieringen, schoolfeesten, klassenavonden en excursies. Voor leerlingen die graag dansen, muziek maken, zingen, tekenen, schilderen of toneelspelen, bieden we extra activiteiten aan in ons Kunst & Cultuur-domein.

7 Ontdekkend leren Leren door ontdekken Activerende didactiek
Binnen een heldere structuur Extra: technologie in leerjaar 3 en 4 We geven leerlingen graag de ruimte hun talenten te ontwikkelen. We werken vaak met grote opdrachten waarin leerlingen hun talenten kwijt kunnen. Ook worden binnen de school veel activiteiten voor en door leerlingen georganiseerd. We stimuleren leerlingen om mee te denken en te werken bij bijvoorbeeld vieringen, schoolfeesten, klassenavonden en excursies. Voor leerlingen die graag dansen, muziek maken, zingen, tekenen, schilderen of toneelspelen, bieden we extra activiteiten aan in ons Kunst & Cultuur-domein.

8 Goed begeleid Begeleiding op maat: docenten, mentoraat en lentoraat
Vaardigheden trainen Drama (spel, invoelen, uiten, presenteren) Huiswerkklas Dyslexiebeleid, taalcoach, rekencoach Zorgcoördinator We geven leerlingen graag de ruimte hun talenten te ontwikkelen. We werken vaak met grote opdrachten waarin leerlingen hun talenten kwijt kunnen. Ook worden binnen de school veel activiteiten voor en door leerlingen georganiseerd. We stimuleren leerlingen om mee te denken en te werken bij bijvoorbeeld vieringen, schoolfeesten, klassenavonden en excursies. Voor leerlingen die graag dansen, muziek maken, zingen, tekenen, schilderen of toneelspelen, bieden we extra activiteiten aan in ons Kunst & Cultuur-domein.

9 Samenhang Steeds meer samenhang tussen verwante vakken: leren in zes domeinen Leren binnen en buiten het klaslokaal Langere leseenheden Relatie leerling, leren en maatschappij: loopbaanoriëntatie We geven leerlingen graag de ruimte hun talenten te ontwikkelen. We werken vaak met grote opdrachten waarin leerlingen hun talenten kwijt kunnen. Ook worden binnen de school veel activiteiten voor en door leerlingen georganiseerd. We stimuleren leerlingen om mee te denken en te werken bij bijvoorbeeld vieringen, schoolfeesten, klassenavonden en excursies. Voor leerlingen die graag dansen, muziek maken, zingen, tekenen, schilderen of toneelspelen, bieden we extra activiteiten aan in ons Kunst & Cultuur-domein.

10 Zes domeinen Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits
Mens & maatschappij: Geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, economie, maatschappijleer Science: Mens en natuur, techniek, biologie, natuurkunde, wiskunde Kunst & cultuur: Beeldende vorming, muziek, drama, CKV Sport & bewegen: Bewegingsonderwijs Loopbaanoriëntatie Mentorles, keuzebegeleiding, technologie, stages

11 Eigen inbreng Actief meedenken over hoe de school er uit moet zien
Leerlingenvereniging VUSIOS Leerlingenraad Evaluatie activiteiten onder leerlingen We geven leerlingen graag de ruimte hun talenten te ontwikkelen. We werken vaak met grote opdrachten waarin leerlingen hun talenten kwijt kunnen. Ook worden binnen de school veel activiteiten voor en door leerlingen georganiseerd. We stimuleren leerlingen om mee te denken en te werken bij bijvoorbeeld vieringen, schoolfeesten, klassenavonden en excursies. Voor leerlingen die graag dansen, muziek maken, zingen, tekenen, schilderen of toneelspelen, bieden we extra activiteiten aan in ons Kunst & Cultuur-domein.

12 Goed voorbereid Een eigen mentor Mentorles
Je leert en werkt op veel verschillende manieren Keuzebegeleiding Technologie in klas 3 en 4: voorbereiding op mbo en havo Een leerling kan pas goed leren als hij/zij zich helemaal prettig voelt op school. Daarom vinden we het belangrijk dat de leerlingen goed begeleid worden. Dat doet om te beginnen de mentor met hulp van de lentoren (leerling-mentoren). Als er extra hulp nodig is, bijvoorbeeld bij faalangst of dyslexie, hebben wij de juiste mensen op school. In de bovenbouw volgen alle leerlingen technologie. Bij dit vak lossen leerlingen problemen op die ze in het dagelijks leven kunnen tegenkomen. Ze leren samenwerken en presenteren en oefenen belangrijke computervaardigheden. Zo zijn onze leerlingen optimaal voorbereid op een vervolgopleiding op het mbo of het HAVO.

13 Diploma’s GL, TL en TL+ : Gemengde leerweg: Ne en En + 3 theoretische vakken + technologie Theoretische leerweg: Ne en En + 4 theoretische vakken Theoretische leerweg+: Ne en En + 4 theoretische vakken + technologie Ne en En zijn verplichte vakken

14 Toelating Criteria: Advies mavo (met perspectief havo)
Cito-score (530 of hoger) Evt. toelatingstest

15 Na de brugklas: naar klas 2 mavo naar klas 2 havo
naar klas 2 beroepsgerichte leerweg zitten blijven: gebeurt vrijwel niet meer

16 Havo Junior Mavo/havo brugklas: Extra uitdaging in leerstof (havo-differentiatie op maat) Naar havo 2 in de Uilenhof: voldoende punten + positief advies van de lerarenvergadering Na klas 4 is havo ook mogelijk: Na behalen van tl(+)-diploma: voldoende punten + positief advies van de lerarenvergadering Wanneer leerlingen de overstap mogen maken naar de HAVO bereiden we dit met de leerling en de ouders goed voor. Op het HAVO van het Lyceum bestaat de mogelijkheid om enkele middagen mee te lopen en kennis te maken.

17 Contact met school Mentor Ouderportaal Docentenspreekuur
Informatieavonden Nieuwsbrief ‘t Uiltje ‘t Uiltje Magazine Website We vinden het fijn als veel ouders gebruik maken van het ouderspreekuur en de digitale oudernieuwsbrief ’t Uiltje lezen. Ouders kunnen gebruikmaken van een ouderportaal. Daarmee kunnen ouders alle toetscijfers van hun zoon/dochter bekijken. Ook willen we de ouders graag actief betrekken in ontwikkelingen. Op onze site (www.csdehoven.nl) staat veel informatie. Kijkt u daar vooral eens op. Voor elk leerjaar organiseren we een of twee informatieavonden, om u als ouders goed te informeren over o.m. ons onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Vanzelfsprekend kunnen ouders altijd contact opnemen met de mentor.

18 Kennismaken 3 startmiddagen: 25 mei, 8 juni, 22 juni
Kennismakingsdagen brugklas in het nieuwe schooljaar Kennismakingsavond ouders september Op woensdag 5 november maken leerlingen van groep 8 kennis met de Uilenhof. De Doe Middag duurt van tot uur. Op donderdag 6 november kunnen ouders kennismaken met enkele korte presentaties. De avond duurt van uur tot uur. U kunt voor beide activiteiten telefonisch aanmelden en aanmelden via onze website Op zaterdag 31 januari 2009 houden wij van uur tot uur onze Open dag. Op woensdag 18 februari 2009 organiseren we voor leerlingen van groep 8 een Kunst & Cultuur-spektakel in ons nieuwe Kunst & Cultuur-domein. Leerlingen kunnen meedoen met workshops zang, dans, toneel, muziek, tekenen, ontwerpen, schilderen en nog veel meer. Meer informatie volgt via onze website. In mei en juni 2009 komen de aangemelde leerlingen alvast kennismaken met de Uilenhof. Op drie gezellige startmiddagen op woensdagen volgen de leerlingen al lessen met hun toekomstige klas. Goed voorbereid en al lekker gewend, beginnen ze op de Uilenhof aan hun brugklasjaar. Elke nieuwe leerling ontvangt in april een uitnodiging. Op de eerste twee dagen van het nieuwe schooljaar organiseren we voor de leerlingen van de brugklas een kennismakingsprogramma met onder meer sport en spel, een barbecue en een overnachting op school.


Download ppt "Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo en Havo Junior"

Verwante presentaties


Ads door Google