De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startzondag-viering ‘Goede buren‘

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startzondag-viering ‘Goede buren‘"— Transcript van de presentatie:

1 Startzondag-viering 13-9-2015 ‘Goede buren‘
Voorganger: ds. Arlette Brabander-Schuytvlot Organist: Ben Veldstra PKN-Gemeente De Hoeksteen te Benthuizen

2 Zingen voor de dienst Lied 462 en 838

3 Lied 462: 1-5

4

5

6

7

8

9 Lied 826: 1 ,2, 3

10

11

12

13 Woord van welkom

14 * Voorbereiding Moment van stil gebed Intredelied: Psalm 100

15

16

17

18

19 Bemoediging: Vrg: Onze hulp is geborgen in die éne Naam, die tot ons zegt: Allen: IK ZAL IN ALLES MET JE ZIJN.

20 Vrg: en in Zijn Naam mag ik u en jou begroeten met de woorden:
Genade, barmhartigheid en vrede, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer, door de heilige Geest. Allen: AMEN.

21 Gebed van toenadering:
Vrg: Heer, onze God, vergeef ons waarin we niet trouw zijn geweest aan U en aan elkaar, Allen: OPDAT WIJ IN VREDE KUNNEN LEVEN. Vrg: Amen. Gemeente gaat weer zitten.

22 Zingen: Ionalied 40 mannen: 1 en 3 vrouwen: 2 en 4, allen: 5

23 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

24 2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

25 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’ ?
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

26 4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei !
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij !’ Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

27 5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

28 Kyriegebed : Zingen: Kyrie eleison

29 Zingen: Glorialied 834

30

31

32

33 * De heilige Schrift Gebed bij de opening van de bijbel

34 Moment voor kinderen Zingen kaarsenlied Voor tekst >>>>

35 1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

36 2. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt, ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

37 Lezing: Het evangelie naar Lucas 10: 25-37

38 Luisteren, kijken en/of meezingen:
Opwekkingsbundel: lied 698 ‘Nooit meer alleen’ https://youtu.be/2KBrxmmT9z8

39 Uitleg en verkondiging

40 Zingen: lied 791 allen: couplet 1, vrouwen 2 en 4,
mannen 3 en 5, allen 6.

41

42

43

44

45

46

47 Nu zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Kaarsenlied couplet 3 Nu zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.:

48 * Gebeden en gaven Gebeden Het ‘Onze Vader’ Inzameling der gaven

49 * Zending en zegen Zingen: lied 418

50

51

52

53

54 Vrg: Zegen Allen: Amen, amen, amen.

55 Wilt u nog even gaan zitten:
Uitleg verdere gang van zaken startzondag-vervolg En pas dan ….. is er koffie, thee of limonade


Download ppt "Startzondag-viering ‘Goede buren‘"

Verwante presentaties


Ads door Google