De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lucy de Kruijf Feest van de Geest Beeldende kunst Zoetermeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lucy de Kruijf Feest van de Geest Beeldende kunst Zoetermeer"— Transcript van de presentatie:

1 Lucy de Kruijf Feest van de Geest Beeldende kunst Zoetermeer
GEEST vol betekenis

2 Zingen voor de dienst . Lied 657: Zo lang wij ademhalen , 3, 4 Oefenen refrein: Want een land Oefenen 773 (let op: 2 refreinen) Tussentijds 201: 1 en 3.

3 Lied 657

4 Lied

5 Lied

6 Lied

7 Lied

8 Lied

9 Lied

10 lied 773, afwisselend allen en voorzang
.

11 Voorzang:

12 ALLEN:

13 Voorzang:

14 Allen:

15 Voorzang:

16 Allen:

17 Tussentijds 201:1 , God die ons aan elkaar als wijn te drinken geeft, zend op het feest die daar het zoet geheim van heeft. Hem, die geheel ons zijn herschept, en zie ‘t is goed, die water maakt tot wijn, vreugde in overvloed.

18 Tussentijds 201:3   O Geest van God, bewaar ons altijd bij de Heer, bewaar ons bij elkaar, verbind ons meer en meer, opdat wij vrolijk zijn, gezond van ziel en bloed, en bij uw bruiloftswijn leven in overvloed.

19 Lucy de Kruijf Feest van de Geest Beeldende kunst Zoetermeer
GEEST VOL BETEKENIS

20 woord van welkom moment van stilte

21 Lied 305: alle eer en glorie (staande)

22 Lied 305.

23 .

24 .

25 Bemoediging en groet inleiding

26 Vonk die overspringt van Greet Brokenhof-van der Waa
Soms is er een vonk die overspringt, een blik of een woord dat je raakt. Een flits van herkenning. Een mens net als jij die even contact heeft gemaakt.   Soms is er een vonk die overspringt. Twee mensen ontmoeten elkaar. Twee stemmen vertellen eenzelfde verhaal, hun hand maakt hetzelfde gebaar.

27 Vonk die overspringt van Greet Brokenhof-van der Waa
Soms is er een vonk die overspringt. Dan wordt zelfs een vreemde vertrouwd. Je voelt je begrepen. Je bent als een bloem die warmte voelt en zich ontvouwt.   Soms is er een vonk die overspringt. Een mens is begaan met jouw lot. En dan kan het zijn dat je plotseling denkt: ik merk tussen ons iets van God.

28 De 10 geboden

29 Lied 691 de geest van god waait als een wind

30 Lied 691

31 .

32 Lied

33 .

34 Lied

35 .

36 Gebed om de opening van het woord

37 weg van de troost waarmee wij onszelf troosten kunnen,
Karl Bath Goede hemelse Vader! Wij vragen U ons uw Heilige Geest te geven en steeds opnieuw te geven, opdat Hij ons moge opwekken, verlichten, bemoedigen, en bekwamen om de kleine en toch zo grote stap te wagen: weg van de troost waarmee wij onszelf troosten kunnen, heen naar en in de hoop op U. Keer Gij zelf ons naar U toe. Sta ons niet toe ons voor U te verschuilen. Sta niet toe dat we trachten het zonder U te stellen. Toon ons hoe heerlijk Gij zijt en hoe heerlijk het is, op U te mogen vertrouwen en u te gehoorzamen.

38 . Kinderen naar de Nevendienst

39 Eerste lezing psalm 104:25-35

40 Lied 701: zij zit als een vogel

41 Lied 701

42 Lied

43 Lied

44 Lied

45 Tweede Lezing Johannes 14:23-29

46 Ionalied 40, couplet 1 met orgel couplet 5 a capella !
.

47 Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam
Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam? wil je dienen in’t verborgen zonder roem of faam? Wil je leven op de wind broos en kwetsbaar als een kind? Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? (Couplet 5 zonder orgel !)

48 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

49 Preek

50 lied 687 wij leven van de wind

51 Lied 687

52 Lied

53 Lied

54 Lied

55 Lied

56 Lied

57 . Kinderen komen terug

58 Geloofsbelijdenis

59 Lied 773 Van grond en vuur zult gij ons maken (afwisselend met koor)

60 lied 773, afwisselend allen en voorzang
.

61 Voorzang:

62 ALLEN:

63 Voorzang

64 Allen:

65 Voorzang:

66 Allen:

67 Dankgebed en voorbeden . stil gebed en onze vader . liefdesgave

68 Tijdens de collecte . zingen we met het koor . Land om van te dromen

69 Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit de slavernij tot zij juichen met tranen in de ogen: “Lieve God, we zijn er, eindelijk vrij!” 1. Zeg nooit: Onze wereld is gebroken en de mens tot weinig goeds in staat. Zeg nooit: Niemand kan op vrede hopen, alles gaat nu eenmaal als het gaat.

70 Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit de slavernij tot zij juichen met tranen in de ogen: “Lieve God, we zijn er, eindelijk vrij!” 2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, dat een mens niet zonder bedding kan. Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, dat een volk daar eenmaal weer verzandt.

71 Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit de slavernij tot zij juichen met tranen in de ogen: “Lieve God, we zijn er, eindelijk vrij!” 3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, er is niemand hier, die ons bevrijdt. Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.

72 Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit de slavernij tot zij juichen met tranen in de ogen: “Lieve God, we zijn er, eindelijk vrij!” 4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden toch het noodlot is van ons bestaan. Zeg nooit: Stil maar, wacht op betere tijden. Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan. Refrein.

73 Slotlied 422: laat de woorden

74 Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart
Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart. Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen door uw stille kracht. Lied 422

75 Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt: sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt.

76 Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint
Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. Wil geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint. d

77 Zegen

78 U bent van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. . Gezegende Pinksterdagen! .

79 Lucy de Kruijf Feest van de Geest Beeldende kunst Zoetermeer
.


Download ppt "Lucy de Kruijf Feest van de Geest Beeldende kunst Zoetermeer"

Verwante presentaties


Ads door Google