De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociëteitsdag van de LKvV 7 maart 2014 Dieuwertje Huizer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociëteitsdag van de LKvV 7 maart 2014 Dieuwertje Huizer."— Transcript van de presentatie:

1 Sociëteitsdag van de LKvV 7 maart 2014 Dieuwertje Huizer

2 Programma STIVA: wie zijn we en wat doen we? Facts & Figures Nieuwe Drank- en Horecawet Leeftijdsgrens van 16 naar 18 Stellingen en discussie Tips en afsluiting

3 STIVA Samenwerkingsverband bier, wijn & gedistilleerd sinds 1982 Taken: o.a. zelfregulering, voorlichting, wetenschappelijk onderzoek STIVA namens de alcoholbranche aanspreekpunt voor alle zaken in het kader van het thema 'alcohol en samenleving'

4 Zelfregulering Onderhoud Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken Alle TV-, radio- en bioscoopcommercials verplicht vooraf getoetst door STIVA Toetsingscommissie/Jongerenpanel Andere uitingen optioneel advies van bureau STIVA circa 650 adviesvragen per jaar Alle promoties in horeca en op events moeten vooraf bij STIVA worden aangemeld Jaarlijks Symposium STIVA on Tour

5 Voorlichting Partner van de Bob-campagne Geniet, maar drink met mate Zwangerschapspictogram

6

7

8 Facts & figures alcoholconsumptie De gemiddelde alcoholconsumptie blijft dalen Vergeleken met 10 jaar geleden is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit bijna gehalveerd (van 4,1 % in 2002 naar 2,4 % in 2011) Jongeren drinken minder met name bij de 12- t/m 15-jarigen zijn flinke dalingen te zien (Peilstationsonderzoek, CBS, Nationale Drugsmonitor) Het aantal alcoholintoxicaties bij jongeren is in 2012 met 7% gedaald Maar groep jongvolwassen drinkt te vaak en veel

9

10

11 Nieuwe Drank- en Horecawet Nieuwe drank- en horecawet is 1 januari 2013 in werking getreden Totstandkoming heeft 10 jaar geduurd 1 januari 2014 wijziging wet met nieuwe leeftijdgrens 18 jaar

12 Belangrijke wijzigingen Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht Jeugd onder de 18 jaar strafbaar bij bezit van alcohol op de openbare weg en in horecagelegenheden Handhaving leeftijdsgrenzen naar gemeenten Gemeenten hebben meer bevoegdheden zoals Three strikes out en maximalisering kortingen

13 Wat betekent het voor verenigingen? Gemeenten hebben meer bevoegdheden Zorg ervoor dat je goed heel contact onderhoudt met gemeenten: bestuur, raad en ambtelijk. Ook met gemeentelijke vertegenwoordigers (politie en brandweer). Maak iemand tot contactpersoon binnen je bestuur Op 1 januari 2014 moet de raad een verordening voor de paracommerciële drankverstrekkers hebben vastgesteld Op 1 juli 2014 moet gemeente preventie en handhavingsplan hebben

14 Om rekening mee te houden: Sommige zaken (zoals schenktijden) komen in ALGEMEEN GELDENDE verordening i.p.v. INDIVIDUEEL GELDENDE vergunning van societeit Als een verordening wordt vastgesteld, gaat die meteen in. Er is dus geen sprake van een overgangstermijn Reglement nu verplicht. Het staat expliciet in artikel 9 nieuwe DhW Fiscale vrijstelling blijft onverkort gelden.

15 IVA cursus Hebben alle barvrijwilligers de online Instructie Verantwoord Alcoholschenken cursus gedaan? Ja = rood Nee = wit Enkele = blauw

16 Van 16 naar 18 Wie vindt dat studenten die nog geen 18 jaar zijn gewoon mogen drinken? Ja = rood Nee = wit Twijfel of hangt van situatie af = blauw

17 Van 16 naar 18 Wat is jullie beleid t.a.v. minderjarigen? Minderjarigen kunnen niet meer lid worden= rood Minderjarigen wel welkom maar krijgen geen alcohol= wit Minderjarigen blijven welkom en krijgen alcohol = blauw

18 Van 16 naar 18 Hoe controleren jullie de leeftijd van jullie leden? Vragen altijd om ID = rood Wij controleren nooit, wij kennen onze leden = wit Anders = blauw

19 Paracommercie Heeft jullie gemeente al een verordening voor paracommerciele drankverstrekkers? Ja = rood Nee = wit Weet niet = blauw

20 Paracommercie Zijn er extra regels voor paracommerciële drankverstrekkers die jullie als vereniging raken? Ja= rood Nee = wit Weet niet = blauw

21 Paracommercie Heeft de gemeente jullie betrokken bij het opstellen van die extra regels in de verordening? Ja = rood Nee = wit Weet niet = blauw

22 Paracommercie Gebruiken jullie ruimte op vereniging voor vieringen van persoonlijke aard of verhuren ruimte aan externen? Ja = rood Nee = wit Weet niet = blauw

23 Paracommercie Heeft jouw vereniging een vast aanspreekpunt voor externe stakeholders? Ja = rood Nee = wit Weet niet = blauw

24 Crisismanagement Heeft jullie een vereniging een crisiscommunicatieplan? Ja = rood Nee = wit Weet niet = blauw

25 Tips Zorg dat alle barvrijwilligers online IVA cursus hebben gedaan Zorg voor een vast aanspreekpunt voor alle externe stakeholders zoals burgemeester, raadsleden, gemeenteambtenaren, politie en brandweer Communiceer ongevraagd over jullie beleid t.a.v. verantwoord schenken, veiligheid ect. Maak een crisiscommunicatieplan, zorg voor actuele contactgegevens en zoek hulp bij oud-leden

26 Tips communicatie bij incident Verzamel feiten en monitor berichtgeving via social media (wat zijn de eerste reacties en vragen?) Zijn er slachtoffers? informeer eerst familie en dan bestuur/leden Kies één woordvoerder Formuleer eerste statement. Wees feitelijk, begripvol en eerlijk (waarheid ook bij slecht nieuws) Wees al snel ‘aanwezig’ in de openbaarheid Communiceer proactief naar externe stakeholders denk ook aan omwonenden

27 Vragen? Bedankt voor uw aandacht en graag tot ziens @stivadewolf


Download ppt "Sociëteitsdag van de LKvV 7 maart 2014 Dieuwertje Huizer."

Verwante presentaties


Ads door Google