De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontmoeting softwareleveranciers scholen – donderdag 8 juni 2006 Domein instellingen en leerlingen Wijzigingen voor het schooljaar 2006-2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontmoeting softwareleveranciers scholen – donderdag 8 juni 2006 Domein instellingen en leerlingen Wijzigingen voor het schooljaar 2006-2007."— Transcript van de presentatie:

1 Ontmoeting softwareleveranciers scholen – donderdag 8 juni 2006 Domein instellingen en leerlingen Wijzigingen voor het schooljaar 2006-2007

2 Basisonderwijs Nieuwe velden in de bestaande zendingen: –Taalinitiatie kleuter en lager onderwijs –Tabel andere talen –Wijzigingen gepubliceerd Aanpassing invoerprogramma –Wijzigingen van vorig en huidig schooljaar ( tabel landencodes) –Wijzigingen nog niet gepubliceerd Nieuwe zending : elektronisch doorsturen GON gegevens) –Begeleidende school (buitengewoon onderwijs) stuurt gegevens –Teldatum : 1.10.yyyy –Wijziging gepubliceerd

3 Secundair onderwijs Wijzigingen bestaande zending –Uitbreiding codes DBSO - soort contract (0251-21 ) Gepubliceerd –Aanpassing invoerprogramma Nog niet gepubliceerd Nieuwe zending –Opvragen dossier jaarlijkse inlichtingen – overdrachten en overnames –Papieren document AL3 blijft nog een jaar bestaan Nieuwe zending GON (zie basisonderwijs)

4 Secundair onderwijs Nieuwe zending centra deeltijdse vorming –- 6 vormingsprganisaties: zendingen 22 centra waarvan 17 zendingen ( rest wordt geïntegreerd in DBSO) –TB gepubliceerd –11 administratieve groepen –Invoerprogramma nog niet gepubliceerd

5 Secundair onderwijs Tegen einde schooljaar 2006-2007 : elektronische opvraging van gegevens over bedrijfsstages en arbeidsgeneeskundig onderzoek –Derde graad TSO, BSO en KSO –Identificatie en sectorcodes, duur en soort stage… Nog te publiceren ( begin schooljaar 2006-2007)

6 Niveau - overschrijdend Functionele optimalisatie van de leerlingenzendingen –Verdere jaarlijkse opkuis van de identifcatiegegevens in de databank met bestand rijksregister met het oog op optimale registratie via e ID Reeds gedaan : basisonderwijs – secundair onderwijs, DKO (-18j), kleuters – 6j Nog te doen: DKO + 18j – hoger onderwijs en nieuwe instroom kleuters –Bijkomend veld : controle zending e-ID door inlezen kaarnummer : voorlopig on hold –Omzetten van fatale fouten in waarschuwende fouten: Fouten op velden vorige inschrijving Fatale fout naar waarschuwende fout bij spatie naam

7 Niveau overschrijdend Functionele optimalisatie van de databank lerende mens (basis, secundair, hoger, DKO) : integratie BIS nummer –Samenwerking met de kruispuntbank voor sociale zekerheid en integratie van BIS nummers –Structuur BIS nummer = rijksregisternummer, behalve geboortemaand : vermeerderd met 40 indien geslacht gekend is, vermeerderd met 20 indien geslacht niet gekend is. eerste 6 cijfers geboortedatum, volgende drie : volgnummer, laatste drie : controlenummer –Modulo 97 toepasbaar –Eerste terugzendingen scholen: januari 2007

8 Info : scholen basisonderwijs en secundair derwijs Ventilatierooster in basisonderwijs Inschrijvingsregister (Gelijke onderwijskansen) verplicht in basisonderwijs en secundair onderwijs

9 Toekomst Elektronische verwerking gegevens rijksregister ? Mutaties ? Afschaffen velden “vorige inschrijving” na optimalisatie zending einde schooljaar secundair onderwijs Nieuw decreet volwassenenonderwijs Nieuw financieringssysteem leerplichtonderwijs Nieuw financieringssysteem hogescholen en universiteiten


Download ppt "Ontmoeting softwareleveranciers scholen – donderdag 8 juni 2006 Domein instellingen en leerlingen Wijzigingen voor het schooljaar 2006-2007."

Verwante presentaties


Ads door Google