De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Doelstellingen Samenwerken om op een vlotte manier correcte leerlingengegevens te verkrijgen in AgODi. opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inhoud Inleiding Discimus Edison Tot slot opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
I. Inleiding Gebruik van leerlingengegevens door AgODi Edison Discimus Softwareleveranciers opleiding schoolsecretariaten

5 Gebruik van leerlingengegevens door AgODi
Berekenen van omkadering en toelagen Leerplichtcontrole Doorgeven van gegevens aan Schooltoelage Kinderbijslagfonds Leer- en ervaringsdatabank Cijfergegevens voor beleidsondersteuning  Kwaliteit van al deze processen is afhankelijk van de gegevens die bezorgd worden door de scholen! opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Edison Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen Schoolinstellingen en het Onderwijsdepartement sinds 1995 sinds 2008: WebEDISON opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Edison Idee: School voert informatie in in het softwarepakket Op vaste momenten aanmaak van een (groot) tekst-bestand Inloggen op server van Edison om dit te versturen Dag nadien antwoord ophalen om te kijken of verwerking geslaagd is opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Discimus Discimus = “Wij leren” Sinds schooljaar (overgangsjaar) Op termijn vervanging van Edison voor leerlingengegevens Via webservices geïntegreerd in softwarepakket opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Discimus Idee School voert informatie in in het softwarepakket Informatie die nodig is, vloeit meteen door naar de centrale databank van AgODi Meteen antwoord of de verwerking geslaagd is Mogelijk om gegevens uit te wisselen op het moment dat de school het vraagt opleiding schoolsecretariaten

10 Softwareleveranciers
AgODi stelt ter beschikking hoe de zendingen en webservices moeten opgebouwd worden. Softwareleveranciers werken mee aan kwaliteitsvolle uitwisseling van gegevens. opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
II. Discimus Discimus Algemeen Inschrijvingen Afwezigheden Leerlingenkenmerken Identificatiegegevens (GRP) Inschrijving (INS) Inschrijvingsgegevens (INSADM) Foutmeldingen Wijzigingen nadien opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Discimus Algemeen Doel van het project Capaciteitsproblemen Steeds grotere vraag naar gegevens Nood aan snelle beschikbaarheid Welke gegevens? In- en uitschrijvingsgegevens Afwezigheden Leerlingenkenmerken opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Discimus Algemeen Afgeschafte Edison-zendingen Eerste drie schooldagen 1 oktober In- en uitschrijvingen Problematische afwezigheid Voltijds engagement Wijziging leerlingenkenmerken Later? studiebewijzen, GON, onderwijs aan huis, … opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inschrijvingen 3 niveaus opleiding schoolsecretariaten

15 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inschrijvingen Webservices CreëerGRP CreëerINSADM WijzigGRP WijzigINSADM AnnuleerGRP AnnuleerINSADM RaadpleegGRP RaadpleegINSADM CreëerINS WijzigINS AnnuleerINS RaadpleegINS  Opvolging nodig! opleiding schoolsecretariaten

16 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inschrijvingen Dubbele inschrijvingen Sinds mei 2012 Overlap in InschrAdmgr Welke leerling, periode, andere school Huidig of volgend schooljaar Regelgevend toegestaan opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Registratie Elke afwezigheidscode Bij invoer of wijziging van code in softwarepakket Wanneer registreren? Binnen een week Later aanvullen of wijzigen is steeds toegestaan opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Afwezigheden Raadplegen Eigen school Over scholen heen (bvb Z- of B-codes) bij schoolwijziging opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Leerlingenkenmerken opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Leerlingenkenmerken Registratie Bij een nieuw ingevuld formulier Enkel nodig als er nog geen was van een vorige school Zoek Leerlingenkenmerkenformulier Over scholen heen Kan meteen na inschrijving opleiding schoolsecretariaten

21 Identificatiegegevens (GRP)
Instellingsnummer Hoofdstructuur Stamnummer Identificatienummer Geboortedatum Geslacht Familienaam Eerste voornaam Straat woonplaats Huisnummer Busnummer Postcode woonplaats Land woonplaats Nationaliteit opleiding schoolsecretariaten

22 Identificatiegegevens (GRP)
Op basis van de in- en uitschrijvingen kunnen we in de databank van AgODi de loopbaan van een leerling samenstellen. Enkel mogelijk bij correcte identificatiegegevens! opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Identificatienummer Rijksregisternummer yy mm dd xxx xx Bisnummer zelfde vorm, maar maand wordt vermeerderd met 20 of 40 opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Identificatienummer Leerling aan AgODi gezonden zonder identificatienummer: zoeken in eigen databank opzoeken in rijksregister naar Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) Opgelet: eventueel nieuw nummer op basis van doorgegeven naam – geboortedatum – geslacht Te importeren via web service RaadpleegPersoon of via terugzending opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inschrijving (INS) nieuw veld “Inschrijvingsdatum” Datum van akkoordverklaring met pedagogisch project en schoolreglement Datum die ligt vóór of op de begindatum in de school opleiding schoolsecretariaten

26 Inschrijvingsgegevens (INSADM)
Bevat specifieke informatie voor een inschrijving in secundair onderwijs Nodig voor correcte berekening van toelagen en omkadering opleiding schoolsecretariaten

27 Inschrijvingsgegevens (INSADM)
Instellingsnummer Hoofdstructuur Begindatum Einddatum Vestigingsplaats Administratieve groep Financierbaarheid Cursus levensbeschouwing Taalregime Vreemde taalvak 1 Vreemde taalvak 2 Vreemde taalvak 3 Vreemde taalvak 4 Vreemde taalvak 5 Sportstatuut Soort sport Inclusief onderwijs Spreiding lesprogramma OKAN in DBSO type buitengewoon onderwijs verblijfsregeling Informatie vorige inschrijving Aanleiding tot vroege uitschrijving Situatie na vroege uitschrijving Thuisloos Trekkende bevolking opleiding schoolsecretariaten

28 Inschrijvingsgegevens (INSADM)
Financierbaarheid 02 : regelmatig financierbare leerling 01 : vrije leerling voor leerlingen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden geen studiebekrachtiging mogelijk geen financiering voor de school 03 : regelmatige niet-financierbare leerling meestal in administratieve groepen waarvoor de school in kwestie niet gefinancierd wordt wel studiebekrachtiging mogelijk opleiding schoolsecretariaten

29 Inschrijvingsgegevens (INSADM)
Begin- en einddatum Meestal begindatum 1/09 en einddatum 31/08 Bij vroege uitschrijving uit de school: einddatum wijzigen Bij wijziging admgr of vpl: Einddatum wijzigen naar dag voordien Aanmaak nieuwe INSADM voor de nieuwe situatie opleiding schoolsecretariaten

30 Inschrijvingsgegevens (INSADM)
Aanleiding tot en situatie na vroege uitschrijving Standaardwaarden bij inschrijving X - normaal einde schooljaar of module 10 – Geen informatie Te wijzigen bij vroege uitschrijving Wordt gebruikt bij de leerplichtcontrole naar andere school overleden geen info opleiding schoolsecretariaten

31 Inschrijvingsgegevens (INSADM)
Informatie vorige inschrijving enige dat wij vragen over de vorige inschrijving toegelaten waarden: Normaal ingeschreven Onbekend Niet ingeschreven Ingeschreven in de Franse Gemeenschap BaO Ingeschreven in de Franse Gemeenschap SO opleiding schoolsecretariaten

32 Inschrijvingsgegevens (INSADM)
Administratieve groep Soepele controles vooraleer het schooljaar start Nadien strengere controles of de admgr wordt ingericht in de vestigingsplaats Foutmelding: Deze combinatie van administratieve groep, onderwijstaal en vestigingsplaats is dit schooljaar niet toegelaten voor deze school. Contacteer uw schoolbeheerteam. opleiding schoolsecretariaten

33 Inschrijvingsgegevens (INSADM)
Vestigingsplaats Gebruik van Discimus_nr vpl (onveranderlijk over de schooljaren heen) Kan verschillen van Edison_nr_vpl (aanpasbaar door de school) Omzetting gebeurt achter de schermen, of eenmalig in te voeren in het pakket opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Foutmeldingen Te weinig taalvakken De leerling is te jong of te oud voor deze administratieve groep Type buitengewoon onderwijs bestaat niet voor deze opleidingsvorm opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Foutmeldingen INSZ-nummer onjuist Geboortedatum niet overeenkomstig met INSZ-nummer Postcode vorm onjuist voor dit land Persoon heeft in WebEdison-zendingen ander stamnummer binnen deze school: stamnummer = xxxxxxx opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Foutmeldingen Soms ook dingen als Er bestaat al een GeregistreerdPersoon voor deze ID_GRP Er bestaat geen Inschrijving voor deze ID_GRP, ID_INS  Contacteer uw softwarepakket opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Foutmeldingen Geen goedkeuring voor dit schooladministratiepakket om dit soort gegevens te registreren voor deze school. Neem contact op met uw schoolbeheerteam.  Het pakket dat boodschap probeert te versturen is niet gekoppeld aan uw school. opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Wijzigingen nadien Over situatie 1 oktober of 1 februari (meer dan een week na de betreffende teldag)  Contacteer uw verificateur (wijzigingen worden niet automatisch vanuit Discimus overgezet naar de aangemaakte telling.) Als bvb in- of uitschrijvingsdatum wijzigt, zonder impact op een teldag  Invoeren in Discimus, wordt mee verwerkt. opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
III. Edison Inleiding Terugzendingen Overschrijven van zendingen GON-zending Tucht Onderwijs aan huis Leerlingenstages Studiebewijzen Foutenrapporten opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inleiding opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inleiding NTC4 opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inleiding Softwarepakket maakt deze tekst-bestanden klaar Versturen naar AgODi via server van WebEDISON  aparte login via identiteitskaart of token nodig.  Helpdesk Edison: opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Terugzendingen Op elke zending volgt een terugzending belangrijk om deze op te volgen! Enkele uren na de zending: melding ontvangst Volgende dag: foutenrapport Bij sommige zendingen ook een overzichtsrapport met de verzonden gegevens (bvb. studiebewijzen) opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Terugzendingen Leesbare vorm: Of om in pakket te importeren: opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Terugzendingen Voorbeeld overzichtsrapport: opleiding schoolsecretariaten

46 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Terugzendingen 3 soorten: Goed verwerkt Eventueel met bijkomende informatie Verwerkt, met waarschuwende fout Bijvoorbeeld bij familienaam verschillend van wat in onze databank zit.  geen nieuwe zending nodig Fatale fout Zending moet opnieuw gebeuren! opleiding schoolsecretariaten

47 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Terugzendingen Extra terugzending bij aanmaak telling en na verificatie: Overzicht leerlingenaantallen per administratieve groep (SO1 / BuSO1 / DBSO1 ) (Deze “terugzending” volgt dus niet op een zending!) opleiding schoolsecretariaten

48 Overschrijven van zendingen
Algemeen principe: Een nieuwe zending overschrijft volledig de voorgaande zending! opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GON-zending Doel? extra uren GON voor de school toekennen Wanneer? tussen 1 en 8 oktober Welke scholen? alle BuSO-scholen die GON-leerlingen begeleiden Welke gegevens? identificatie van de leerlingen specifieke GON-informatie opleiding schoolsecretariaten

50 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GON-zending Principe van overschrijven van zendingen: 2 oktober: Zending met 99 leerlingen 3 oktober: Zending met 1 leerling Resultaat: slechts 1 leerling in de databank! Correct: 3 oktober: Zending met 100 leerlingen! 1 GON-leerling op 100 GON-leerlingen op 99 GON-leerlingen op opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Tucht Doel? in kaart brengen van de problematiek indien nodig specifieke maatregelen Wanneer? onmiddellijk wanneer de leerling definitief uitgesloten wordt uit de school ! ook bij uitsluiting op einde van schooljaar ! dit staat los van uitschrijving met reden tucht Welke gegevens? identificatie van de leerling + specifieke informatie opleiding schoolsecretariaten

52 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Onderwijs aan huis Doel? toekennen van extra uren OAH Wanneer? bij melding van OAH van leerling, ten laatste op de eerste lesdag van het OAH bij verlenging van OAH Welke gegevens? identificatie van de leerling specifieke informatie (aantal uren, soort, verblijfplaats, …) opleiding schoolsecretariaten

53 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Onderwijs aan huis Wat bij correctie van de zending? Idee: Een zending voor dezelfde leerling met dezelfde begindatum overschrijft de vorige verkeerde gegevens (behalve begin- en einddatum): nieuwe zending vroegtijdig beëindigen: nieuwe zending met zelfde begindatum en nieuwe einddatum Zending 2: Leerling A, 2 uur OAH, 1 september tot 15 december Zending 3: Leerling A, 2 uur OAH, 1 september tot 15 november Zending 1: Leerling A, 4 uur OAH, 1 september tot 15 december opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Onderwijs aan huis Wat bij wijzigingen gedurende de periode? wijziging van het aantal uren OAH, de soort OAH, verblijfplaats, administratieve groep corrigerende zending die de vorige periode vroegtijdig beëindigt nieuwe zending voor de nieuwe periode met de nieuwe gegevens Zending 1: Leerling A, 4 uur OAH, 1 september tot 15 december Zending 2: Leerling A, 4 uur OAH, 1 september tot 15 oktober Zending 3: Leerling A, 2 uur OAH, 16 oktober tot 15 december opleiding schoolsecretariaten

55 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Leerlingenstages Doel? beleidsinformatie Wanneer? tussen 15 en 31 mei Welke gegevens? identificatie van de leerling specifieke informatie (stagegever, sector, contract, periode, …) Minstens één van volgende drie codes: paritair comité-nummer, NACE-code, RSZ-werkgeverskengetal opleiding schoolsecretariaten

56 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Leerlingenstages Welke scholen? Voltijds gewoon SO KSO, BSO, TSO (geen ASO) HBO verpleegkunde en Se-n-Se Buitengewoon SO OV1: enkel stages met productief karakter OV2: leerlingen uit tweede fase OV3: leerlingen uit kwalificatiefase OV4: leerlingen uit 3de graad KSO, BSO, TSO opleiding schoolsecretariaten

57 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Doel? studieverloop van leerling in kaart brengen verificatie van toelatingsvoorwaarden leer- en ervaringsdatabank Wanneer? Op eender welk moment van het schooljaar Welke gegevens? identificatie van de leerling specifieke informatie (studiebewijs, attest, diploma verpleegkunde, … ) opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Geldigheidsdatum 30/06/2014 31/01/2014 mogelijk voor HBO/Se-n-Se andere data voor modulaire studierichtingen toegestaan  meerdere zendingen voor één leerling mogelijk opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Welke leerlingen opnemen? alle leerlingen die op de geldigheidsdatum een studiebewijs (konden) behalen eventueel “nog geen beslissing” lijst met anomalieën: te bekijken! opleiding schoolsecretariaten

60 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Studiebewijzen Latere aanvullingen nieuwe zending op zelfde geldigheidsdatum overschrijft de vorige volledig! aanvulling na uitgestelde beslissing? steeds in samenspraak met verificateur! opleiding schoolsecretariaten

61 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Foutenrapporten Fatale fout bij Andere schrijfwijze van naam als er geen identificatienummer is meegestuurd Schrijfwijze naam vergelijken met identiteitskaart Aanpassen indien nodig Verificateur contacteren bij onterechte foutmelding opleiding schoolsecretariaten

62 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Foutenrapporten opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Foutenrapporten Fouten vermijden? zoveel mogelijk rijksregisternummer gebruiken gevonden identificatienummers importeren in de schoolsoftware opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

65 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Foutenrapporten Voorbeeld opleiding schoolsecretariaten

66 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
IV. Tot slot Identificatienummer Foutmeldingen opvolgen (Discimus + Edison) Samenwerken voor kwaliteit School AgODi Softwareleverancier opleiding schoolsecretariaten

67 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
IV. Tot slot omzendbrieven SO/2007/05 en NO/2012/01 contactgegevens verificatie en dossierbeheerder  Adressen en contactgegevens invoerprogramma’s en technische brochures van de zendingen Schooldirect: opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google