De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rubriek 710 – Medisch gebruikte ruimten 1 september 2015 Wijzigingen medische ruimten1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rubriek 710 – Medisch gebruikte ruimten 1 september 2015 Wijzigingen medische ruimten1."— Transcript van de presentatie:

1 Rubriek 710 – Medisch gebruikte ruimten 1 september 2015 Wijzigingen medische ruimten1

2 FOTO : Wijzigingen medische ruimten2

3 Nieuwe NEN 1010 vanaf oktober 2015 Belangrijkste items: de term ‘klasse’ wordt vervangen door ‘groep’ ‘groep 3’ komt niet meer voor, wat NIET betekent dat de uitvoeringsvorm ‘klasse 3’ komt te vervallen. de benaming van het begrip MES-keten (wordt medisch IT-stelsel) nieuwe begrippen zoals “medisch elektrisch systeem” (niet te verwarren met MES-keten) duidelijke leesbare uitleg van een alarm op het “aardfout”-tableau Wijzigingen medische ruimten3

4 Nieuwe NEN 1010 vanaf oktober 2015 Belangrijkste items: spanningsindicatoren op wandcontactdozen bij groep 2- ruimten essentieel deel van een installatie (mag korte tijd worden onderbroken) het (maximale) aantal van wandcontactdozen op een medisch IT-stelsel het aantal vereffeningspunten Wijzigingen medische ruimten4

5 Kwaliteitswet zorginstellingen (Kaderwet) Artikel 3: "De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde zorg." Wijzigingen medische ruimten5

6 Kwaliteitswet zorginstellingen (Kaderwet) Artikel 4: “Het uitvoeren van artikel 3 omvat mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg.” Wijzigingen medische ruimten6

7 7 groep 0 (710.2.5) medisch gebruikte ruimte niet bedoeld voor het gebruik van patiëntendelen en waar onderbreking (verstoring) van de netvoeding geen levensbedreiging kan veroorzaken NEN 1010:2015 Wijzigingen medische ruimten

8 8 groep 1 (710.2.6) medisch gebruikte ruimten waar een onderbreking van de netvoeding geen bedreiging vormt voor de veiligheid van de patiënt en die bedoeld is voor het volgende gebruik van patiëntendelen: — uitwendig; — inwendig in enig deel van het lichaam, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van groep 2 NEN 1010:2015 Wijzigingen medische ruimten

9 9 groep 2(710.2.7) medisch gebruikte ruimten bedoeld voor het gebruik van patiëntdelen bij toepassingen zoals: — handelingen die reiken tot in of aan het hart; of — handelingen waarbij een onderbreking (verstoring) van de netvoeding tot onaanvaardbare risico's voor de patiënt kan leiden “groep 2 plus” of “groep 3” en vele andere varianten bestaan niet!!! NEN 1010:2015 Wijzigingen medische ruimten

10 10

11 Wijzigingen medische ruimten11

12 Oké …groep 2 op basis van risico-analyse…? Gebruiker: “Welke medische handelingen mag ik hier doen?” “Hoe kan ik dat zien/weten?” Inspecteur: “Zitten ze hier in of aan het hart?” “Ik meet hier 12 millivolt op een steun, en nu?” “Waar is de risicoanalyse?” Installateur: “Moet ik delen geïsoleerd opstellen? Zo ja, welke delen?” “Waar sluit ik de vereffening van die elektrische deur op aan?” De norm geeft de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen! Het ziekenhuis kan de voorwaarden bepalen waarin hij zijn werk kan doen. Wijzigingen medische ruimten12

13 Patiëntenomgeving Elk gebied waarbinnen opzettelijk of onopzettelijk contact kan plaatsvinden tussen een patiënt en delen van het medisch elektrisch materieel of medisch elektrische systeem of tussen een patiënt en andere personen die delen van het medisch elektrisch materieel of medisch elektrische systeem aanraken. [BRON: NEN-EN-IEC 60601:2006, 3.79] Wijzigingen medische ruimten13

14 Patiëntenomgeving OPMERKING: Dit is van toepassing wanneer de positie van de patiënt vooraf is vastgelegd; wanneer dat niet het geval is, moeten alle mogelijke posities van de patiënt in aanmerking worden genomen. Wijzigingen medische ruimten14

15 Patiëntenomgeving OPMERKING a: De gehele ruimte behoort te voldoen aan de vastgelegde classificatie. Op grond van risicoanalyse kan voor een (klein) afgebakend deel van de ruimte buiten het patiëntenomgeving hierop een uitzondering worden gemaakt. Op grond van 710.3 moet dit worden vastgelegd. Wijzigingen medische ruimten15

16 Patiëntenomgeving OPMERKING b: De ruimte boven een verlaagd plafond is niet een medisch gebruikte ruimte. De installatie in deze ruimte, bijvoorbeeld voor de voeding van verlichtingsarmaturen, moet aan de relevante algemene bepalingen van NEN 1010 voldoen. Wijzigingen medische ruimten16

17 Mate van galvanisch contact Ruimte- classificatie Mate van galvanisch contact groep 0Geen galvanisch contact klasse 1Uitwendig Inwendig/ tot in de lichaamsvloeistoffen, maar niet tot in of aan het hart groep 1Uitwendig Inwendig/ tot in de lichaamsvloeistoffen, maar niet tot in of aan het hart klasse 2Inwendig/ tot in de lichaamsvloeistoffen, maar niet tot in of aan het hart groep 2Inwendig in enig deel van het lichaam, ook bij toepassingen die reiken tot in of aan het hart klasse 3Inwendig in enig deel van het lichaam, ook bij toepassingen die reiken tot in of aan het hart Wijzigingen medische ruimten17

18 Netspanningscontinuïteit noodzakelijk? Ruimteclassificatienetspanningscontinuïteit noodzakelijk? groep 0onderbreking (verstoring) van de netvoeding mag geen levensbedreiging veroorzaken klasse 1Nee, onderbreking van de netvoeding vormt geen bedreiging voor de veiligheid van de patiënt groep 1Nee, onderbreking van de netvoeding vormt geen bedreiging voor de veiligheid van de patiënt klasse 2Ja, spanningsuitval mag niet leiden tot onacceptabel patiënten risico groep 2Ja, onderbreking (verstoring) van de netvoeding mag niet tot onaanvaardbare risico's voor de patiënt leiden klasse 3Ja, spanningsuitval mag niet leiden tot onacceptabel patiënten risico Wijzigingen medische ruimten18

19 Vereffeningsysteem en geïsoleerd opstellen RuimteclassificatieVereffeningsysteem; maximale impedantie: Geïsoleerd opstellen groep 0geen vereffeningsysteemnee klasse 1≤ 0,1 Ωnee groep 1≤ 0,1 Ωnee klasse 2≤ 0,1 Ωnee groep 2≤ 0,1 ΩIndien noodzakelijk klasse 3≤ 0,1 Ωja Advies: gebruik ≥ 6 mm² ! Wijzigingen medische ruimten19

20 Beveiliging voeding wandcontactdozen (algemeen gebruik) Wijzigingen medische ruimten20

21 Ruimte- classificatie BeveiligingMaximaal aantal wandcontactdozen groep 0overstroom- en kortsluitbeveiliging aanvullend met 30 mA aardlekschakelaar - klasse 1overstroom- en kortsluitbeveiliging aanvullend met 30 mA aardlekschakelaar - groep 1overstroom- en kortsluitbeveiliging aanvullend met 30 mA aardlekschakelaar moet vooraf worden bepaald klasse 2Medisch Elektrische Scheiding (MES keten) per MES keten: 8 (enkele) groep 2Medische IT-stelselsMoet vooraf worden bepaald !! klasse 3Medisch Elektrische Scheiding (MES keten) per MES keten: 8 (enkele) Wijzigingen medische ruimten21

22 Waar moet o.a. rekening mee worden gehouden en wat moet “gezamenlijk” worden bepaald en besloten Wijzigingen medische ruimten22

23 Ruimteclassificatie: groep 0, groep 1, groep 2 Aanwijzen van vitale levensondersteunende toestellen (uitschakeltijd vanuit installatie-eis 0,5 seconde) Welk gebied wordt patiëntenomgeving en hoe stel ik die vooraf vast? Accepteer ik meer dan 10 mV (max. 100 mV) op een object binnen/ buiten patiëntenomgeving? Wijzigingen medische ruimten23

24 Welke grote verbruikers (vermogen) zijn te verwachten? (wellicht apart aan te wijzen wandcontactdoos of CEE-form) Groepencodering wandcontactdozen (bijvoorbeeld label: “TR 1+0 GR. 3N”) Functiecodering wandcontactdozen (bijvoorbeeld label: “t.b.v. bloedverwarmer”) Wijzigingen medische ruimten24

25 Waar zijn de grootste aardlekstromen te verwachten? Wat te doen met twee aanliggende (bij elkaar horende) ruimten … Wijzigingen medische ruimten25

26 Wijzigingen medische ruimten26 Aantal noodzakelijke wandcontactdozen en vereffeningspunten Bepaal een maximum aantal wandcontactdozen op een medisch IT-stelsel Vermogen van het medisch IT-stelsel;1600 VA (8A) t/m 3300 VA (16A)

27 Rood- of geelkleurig signaallampje bij aardfout of overbelasting Doormelding van aardfout of overbelasting naar GBS Welke delen stel ik geïsoleerd op? Hoe bouw ik daarmee het vereffeningssysteem op? Wijzigingen medische ruimten27

28 Maximale aanrakingsspanning (710.414.2.1) In medisch gebruikte ruimten van groep 1 en 2 mag de aanraakspanning onder normale omstandigheden ten hoogste 100 mV zijn. In medisch gebruikte ruimten waar handelingen reiken tot in of aan het hart mag de aanraakspanning zowel onder normale omstandigheden als bij een eerste fout ten hoogste 10 mV zijn. Wijzigingen medische ruimten28

29 Maximale aanrakingsspanning (710.414.2.1) OPMERKING: Om een aanraakspanning van ten hoogste 10 mV te realiseren, kan gebruik gemaakt worden van geïsoleerd opstellen en/of een sterpuntstructuur aanbrengen in het vereffeningssysteem binnen het patiëntengebied. Wijzigingen medische ruimten29

30 Vermazing niet praktisch... Wijzigingen medische ruimten30

31 Wijzigingen medische ruimten31 (sub)aardrail 1 kan (zonder veel kosten en moeite) geïsoleerd worden opgesteld

32 De (niet medische) toestellen, bijvoorbeeld een elektromotor van een elektrische deur, dienen zo dicht mogelijk op de centrale aardrail te worden aangesloten. De bedoeling van deze opmerking is dat de te verwachten aardlekstromen niet door/ binnen de patiëntenomgeving (kunnen) gaan lopen. De aardlekstromen worden dan via de PE-leiding afgevoerd. Wijzigingen medische ruimten32

33 Wijzigingen medische ruimten33

34 Bedankt voor uw aandacht Wijzigingen medische ruimten34


Download ppt "Rubriek 710 – Medisch gebruikte ruimten 1 september 2015 Wijzigingen medische ruimten1."

Verwante presentaties


Ads door Google