De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flex Wet en Zekerheid 2015. Wijzigingen per 1 januari 2015  Geen proeftijd bij contract 6 maanden => Quadrant start met 7 maanden => proeftijd van 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flex Wet en Zekerheid 2015. Wijzigingen per 1 januari 2015  Geen proeftijd bij contract 6 maanden => Quadrant start met 7 maanden => proeftijd van 2."— Transcript van de presentatie:

1 Flex Wet en Zekerheid 2015

2 Wijzigingen per 1 januari 2015  Geen proeftijd bij contract 6 maanden => Quadrant start met 7 maanden => proeftijd van 2 mnd mag

3 Aanzegplicht contracten Een maand voor afloop contract schriftelijk aangeven:  Wel/geen verlenging en onder welke voorwaarden Sanctie:  Niet opzeggen: 1 bruto maandsalaris incl. vakantiegeld  Te laat opzeggen: pro-rata-regeling  Mdw moet binnen 3 maanden na schending claimen

4 Wijzigingen per 1 juli 2015

5 Ontslagroutes per 1 juli 2015 UWV  Ontslag reorganisatie/langdurig arbeidsongeschiktheid (2jr) Kantonrechter  Andere ontslagredenen via kantonrechter (bv frequent verzuim/verstoorde arbeidsrelatie) Vaststellingsovereenkomst werkgever/medewerker  In overleg besluit beëindigen arbeidsovereenkomst met behoudt van eventuele WW-rechten

6 Transitievergoeding Bij beëindiging contract 24 mnd of langer (bep. of onbep. tijd)  1/3 bruto maandsalaris 0-10 dienstjaren  1/2 bruto maandsalaris 10+ dienstjaren (max € 75.000,= )  50+ ruimere regeling  kosten outplacement/scholing mag in mindering op transitievergoeding

7 Wijziging ketenregeling (m.u.v. BBL)  3x bepaalde tijd contract in totaal >24 mnd = vaste aanstelling  6 mnd tussenpoos om keten te doorbreken Quadrant:  3x contract bepaalde tijd < 24 mnd= geen vaste aanstelling  1 e contract 7 mnd, 2 e contract 8 mnd en 3 e contract 8 mnd = 23 mnd  geen transactievergoeding

8 Veranderingen WW  Stapsgewijs afbouw van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 naar maximaal 24 maanden (is nu max 38 mnd)  Na ½ jaar is alle arbeid passend (nu 1 jaar)

9 Overige wijzigingen Herroepingsrecht: medewerker kan tot twee weken na ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst zijn instemming herroepen (eenmaal dit recht binnen termijn 6 mnd)

10 Nieuwe verlofregels 2015

11 Wijzigingen verlof Uitbreiding vaderverlof  3 dagen betaald verlof bij bevalling partner aaneengesloten (CAO)  5 dagen betaald kraamverlof aaneengesloten (CAO)  +3 dagen onbetaald verlof aaneengesloten (wet) Flexibilisering ouderschapsverlof  Verlof schriftelijk 2 mnd van tevoren aanvragen  Mag direct na indiensttreding  Verlof flexibel opnemen (in overleg met werkgever)  Werkgever geeft verklaring opname verlof af

12 Wijzigingen verlof Aanpassing bevallingsverlof  Verlof verlengd bij opname baby ziekenhuis Wijziging adoptieverlof/pleegzorgverlof  Mogelijkheid verlof meer gespreid op te nemen Kortdurend zorgverlof Langdurig zorgverlof  Regeling CAO artikel 7.7 uit de CAO gaat boven de wettelijke regeling

13 Meer informatie Nieuwsbrief juni 2015 =>verwijzingen naar informatie van Rijksoverheid Kwaliteitshandboek Quadrant Bedrijfsverlofregeling B5.12


Download ppt "Flex Wet en Zekerheid 2015. Wijzigingen per 1 januari 2015  Geen proeftijd bij contract 6 maanden => Quadrant start met 7 maanden => proeftijd van 2."

Verwante presentaties


Ads door Google