De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede."— Transcript van de presentatie:

1 Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede

2 Decretale opdracht Kinderarmoede “wicked problem” Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring sedert 1995 – gestage stijging – toename van gekleurde armoede Inleiding

3 Multi-aspectueel 6 aspecten (opleiding, werk, inkomen, huisvesting, gezondheid, ontwikkeling) Elke geboorte Gemiddelde over drie jaar (2011-12-13) Vlaanderen 2013 : 11,19 % Moeder Belgisch : 4,9 % Moeder niet-Belgisch : 30 % Kansarmoede index Kind en Gezin

4 Kansarmoedecijfer 2001 - 2013

5 Missie Kind en Gezin Verantwoordelijkheid samenleving Cross sectoraal – verschillende levensdomeinen Geïntegreerde benadering Werken vanuit proportioneel universalisme Lokaal – zo nabij mogelijk Zo vroeg mogelijk -vanaf conceptie Aansluiten bij ouders – krachtgerichte benadering - participatief Visie

6 Gelijke mogelijkheden vanaf de start (equity vs equality) Positieve en uitnodigende omgeving Voldoende materiële en immateriële hulpbronnen Belang van ruim sociaal netwerk Belang van sociale mix Hefbomen

7 Sociale ongelijkheid wegwerken Van voor de zwangerschap Sociale gradiënt Proportioneel universalisme (equity) Gelijke mogelijkheden van bij de start

8 Kwaliteit van relaties Kinderopvang Bibliotheek – speelplein Ontmoetingsmogelijkheden Publieke ruimte Ruimtelijke inrichting (stilte – verkeer – vervuiling - …….) Woonomgeving Samenwerking met alle beleidsdomeinen, vooral op lokale niveau Positieve en uitnodigende omgeving

9 Ondersteuning voor ouders Informatie en advies Kansen op ontmoeting Financiële ondersteuning Maatschappelijke positie (werk/inkomen/opleiding) Wonen Mobiliteit …. Voldoende materiële en immateriële hulpbronnen

10 Informele steun, sociale steun Familie, vrienden, kennissen, buurt Maatschappelijke participatie (bvb arbeidsdeelname) Aandacht voor gezinsvorm (alleenstaande ouders met kinderen) Toegankelijke, beschikbare en kwaliteitsvolle dienstverlening Sociale cohesie vs sociaal isolement Belang van ruim sociaal netwerk

11 Belang van vrije confrontatie Opbouwen van sociaal kapitaal Elkaar versterken vanuit positieve relaties Sociale mix

12 Inzetten op kwaliteitsvol, toegankelijk en dekkend aanbod opvang van baby’s en peuters Pedagogisch raamwerk Sociale correctie ouderbijdrage in IKG-voorzieningen – samenwerking met de OCMW’s Sociale functie van kinderopvang Inclusieve kinderopvang Kind en Gezin

13 Inzetten op preventieve gezinsondersteuning Kernopdrachten preventieve gezinsondersteuning – ondersteunen op het vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding – de sociale, informele netwerken bevorderen en ondersteunen; – risico’s, problemen vroegtijdig opsporen, opvolgen en/of te verwijzen; – infectieziekten voorkomen, oa vaccineren; – kwetsbare aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren versterken in het kader van de bestrijding van kinderarmoede; – bijdragen aan het creëren van een gezinsvriendelijk klimaat in de gehele samenleving Kind en Gezin

14 Inzetten op preventieve gezinsondersteuning Uitbouw van de Huizen van het Kind – verbinden op lokaal vlak wat een rol speelt in de preventieve gezinsondersteuning – rol van lokale besturen – Van prenataal tot …. Vernieuwen van de eigen dienstverlening aan aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen – Versterken van de prenatale dienstverlening – Versterken van het verbindend werken – State of the art – Aansluiten bij ouders – Competentieontwikkeling Kind en Gezin

15 Inzetten op gezinsbeleid Verbinden op beleidsvlak van alle domeinen die impact hebben of kunnen hebben op aanstaande ouders of gezinnen met (jonge) kinderen – Automatische rechtentoekenning – Samenwerking met onderwijs en kinderopvang in functie van warme transities Participatie van ouders en kinderen als deelhebben Kinderbijslag Kind en Gezin

16 We gaan er samen voor….


Download ppt "Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede."

Verwante presentaties


Ads door Google