De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Administrateur-generaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Administrateur-generaal"— Transcript van de presentatie:

1 Administrateur-generaal
Kinderarmoede Katrien Verhegge Administrateur-generaal

2 Inleiding Decretale opdracht Kinderarmoede “wicked problem”
Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring sedert 1995 – gestage stijging – toename van gekleurde armoede

3 Kansarmoede index Kind en Gezin
Multi-aspectueel 6 aspecten (opleiding, werk, inkomen, huisvesting, gezondheid, ontwikkeling) Elke geboorte Gemiddelde over drie jaar ( ) Vlaanderen 2013 : 11,19 % Moeder Belgisch : 4,9 % Moeder niet-Belgisch : 30 %

4 Kansarmoedecijfer

5 Visie Missie Kind en Gezin Verantwoordelijkheid samenleving
Cross sectoraal – verschillende levensdomeinen Geïntegreerde benadering Werken vanuit proportioneel universalisme Lokaal – zo nabij mogelijk Zo vroeg mogelijk -vanaf conceptie Aansluiten bij ouders – krachtgerichte benadering - participatief

6 Hefbomen Gelijke mogelijkheden vanaf de start (equity vs equality)
Positieve en uitnodigende omgeving Voldoende materiële en immateriële hulpbronnen Belang van ruim sociaal netwerk Belang van sociale mix Hefbomen in die zin dat we dit prioritaire voorwaarden vinden.

7 Gelijke mogelijkheden van bij de start
Sociale ongelijkheid wegwerken Van voor de zwangerschap Sociale gradiënt Proportioneel universalisme (equity)

8 Positieve en uitnodigende omgeving
Kwaliteit van relaties Kinderopvang Bibliotheek – speelplein Ontmoetingsmogelijkheden Publieke ruimte Ruimtelijke inrichting (stilte – verkeer – vervuiling - …….) Woonomgeving Samenwerking met alle beleidsdomeinen, vooral op lokale niveau

9 Voldoende materiële en immateriële hulpbronnen
Ondersteuning voor ouders Informatie en advies Kansen op ontmoeting Financiële ondersteuning Maatschappelijke positie (werk/inkomen/opleiding) Wonen Mobiliteit …. Wat gezinnen nodig hebben om te kunnen kiezen voor een leven dat zij waardevol en betekenisvol vinden.

10 Belang van ruim sociaal netwerk
Informele steun, sociale steun Familie, vrienden, kennissen, buurt Maatschappelijke participatie (bvb arbeidsdeelname) Aandacht voor gezinsvorm (alleenstaande ouders met kinderen) Toegankelijke, beschikbare en kwaliteitsvolle dienstverlening Sociale cohesie vs sociaal isolement

11 Sociale mix Belang van vrije confrontatie
Opbouwen van sociaal kapitaal Elkaar versterken vanuit positieve relaties

12 Kind en Gezin Inzetten op kwaliteitsvol, toegankelijk en dekkend aanbod opvang van baby’s en peuters Pedagogisch raamwerk Sociale correctie ouderbijdrage in IKG-voorzieningen – samenwerking met de OCMW’s Sociale functie van kinderopvang Inclusieve kinderopvang

13 Kind en Gezin Inzetten op preventieve gezinsondersteuning
Kernopdrachten preventieve gezinsondersteuning ondersteunen op het vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding de sociale, informele netwerken bevorderen en ondersteunen; risico’s, problemen vroegtijdig opsporen, opvolgen en/of te verwijzen; infectieziekten voorkomen, oa vaccineren; kwetsbare aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren versterken in het kader van de bestrijding van kinderarmoede; bijdragen aan het creëren van een gezinsvriendelijk klimaat in de gehele samenleving

14 Kind en Gezin Inzetten op preventieve gezinsondersteuning
Uitbouw van de Huizen van het Kind verbinden op lokaal vlak wat een rol speelt in de preventieve gezinsondersteuning – rol van lokale besturen Van prenataal tot …. Vernieuwen van de eigen dienstverlening aan aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen Versterken van de prenatale dienstverlening Versterken van het verbindend werken State of the art Aansluiten bij ouders Competentieontwikkeling

15 Kind en Gezin Inzetten op gezinsbeleid
Verbinden op beleidsvlak van alle domeinen die impact hebben of kunnen hebben op aanstaande ouders of gezinnen met (jonge) kinderen Automatische rechtentoekenning Samenwerking met onderwijs en kinderopvang in functie van warme transities Participatie van ouders en kinderen als deelhebben Kinderbijslag

16 We gaan er samen voor….


Download ppt "Administrateur-generaal"

Verwante presentaties


Ads door Google