De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderarmoedefonds Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderarmoedefonds Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderarmoedefonds Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen
in Vlaanderen Saïda Sakali 12 juni 2015 Brussel, Senaat

2 Kinderarmoedefonds uit de startblokken op 15/10/2013
Naast de bestaande structurele aanpak van de Vlaamse overheid een brede maatschappelijke mobilisatie voor kinderen in armoede en hun omgeving. Onafhankelijk fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting onder voorzitterschap van Peter Adriaenssens. Oproep vanuit de Vlaamse overheid naar burgers, organisaties, lokale besturen, ondernemingen en verenigingen om hieraan mee te werken (budget van € waarvan € door Vlaamse overheid, overige bedrijven en burgers). .

3 Kinderarmoedefonds in actie 2014
Projectoproep 2014 ‘Uitsluiting uitsluiten, ontwikkeling omarmen’ Steun voor Vlaamse projecten die kansarme kinderen tot 3 jaar meer ontwikkelingskansen bieden. Concrete, vernieuwende en langlopende initiatieven ( kinderopvang, huisvesting, gezondheid, onderwijs) met een wetenschappelijke evaluatie. Selectie van 3 projecten uit 55 ingediende dossiers na een strenge selectieprocedure.

4 Kinderarmoedefonds in actie 2014
‘d'n opvang, oudercrèche’. CKG Kapoentje vzw Oostende Laagdrempelige kinderopvang voor en met ouders in armoede die tewerkgesteld en opgeleid worden tot kinderverzorgsters. ‘Omdat elk gezin telt!’, OCMW Vilvoorde Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning via individuele begeleiding van gezinnen in armoede door een gezinscoach en de organisatie van collectieve activiteiten voor deze gezinnen binnen het kader van het Huis van het Kind. ‘Voorschools Taalatelier Heusden-Zolder’, Scholengroep 16 Preventieve taalstimulering bij kansarme en/of anderstalige baby’s en peuters

5 lessons learned projecten 2015
Kinderarmoedefonds lessons learned projecten 2015 Uitwerken van een wetenschappelijke benadering van het project is noodzakelijk en moet ook relevantie hebben willen we de effecten op langere termijn kunnen meten. Een dienstverlening kunnen aanbieden aan kansarme gezinnen met zware en complexe multiproblematiek die beter werkt dan de huidige hulpverlening vraagt een heel andere organisatie (cf. OCMW Vilvoorde).

6 lessons learned projecten 2015
Kinderarmoedefonds lessons learned projecten 2015 De projecten kaarten ook bestaande knelpunten aan in de systemen (o.a. Kinderopvanginitiatieven en activering/opleiding ouders en botsing met bestaande reglementering Er moet op voorhand goed nagedacht worden over de aanpak inzake verduurzaming en verdere verankering. Inbedding in een sterk lokaal partnerschap is nodig (rol lokaal bestuur). Mobilisatie particulieren blijkt te werken (bv giften via Music for Life in december 2014: € )

7 Kinderarmoedefonds agenda 2015-2016
Verdere ondersteuning in de wetenschappelijke begeleiding en opvolging van de projecten via intervisies (zijn ze succesvol of niet, zowel proces als impact, financieel en verankering). Nieuwe oproep te lanceren nog voor juli 2015. De verspreiding van het model, indien succesvol, elders (cf. opleiding en activering van doelgroep Oostende)?

8 Meer info: www.kbs-frb.be


Download ppt "Kinderarmoedefonds Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen"

Verwante presentaties


Ads door Google