De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 26/03/2013: agendapunten 1.Kennismakingsronde 2.Conclusies meeting dd. 21/01/2013 3.Onderzoeksfocus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 26/03/2013: agendapunten 1.Kennismakingsronde 2.Conclusies meeting dd. 21/01/2013 3.Onderzoeksfocus."— Transcript van de presentatie:

1

2 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 26/03/2013: agendapunten 1.Kennismakingsronde 2.Conclusies meeting dd. 21/01/2013 3.Onderzoeksfocus 4.Testfase a. Participanten a. Participanten b. Organisatie b. Organisatie 5.Metingen a. Op organisatieniveau a. Op organisatieniveau b. Op patiëntniveau b. Op patiëntniveau 7. Planning www.oncologischstudiecentrum.be

3 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 1. KENNISMAKING www.oncologischstudiecentrum.be

4 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 2. CONCLUSIES MEETING DD. 21/01/2013 Doel:Doel: Goede DETECTIE van patiënten met psychosociale lastGoede DETECTIE van patiënten met psychosociale last Organiseren van ZORGOVERLEGOrganiseren van ZORGOVERLEG Inhoud:Inhoud: Organiseren van VTO-activiteit ‘signaaldetectie’Organiseren van VTO-activiteit ‘signaaldetectie’ Hanteren van een screeningsinstrumentHanteren van een screeningsinstrument Sensibilisering voor overlegcoördinatoren van TGZSensibilisering voor overlegcoördinatoren van TGZ Installeren van (zorg-)overlegInstalleren van (zorg-)overleg www.oncologischstudiecentrum.be

5 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 2. CONCLUSIES MEETING DD. 21/01/2013 Operationalisering:Operationalisering: Uitnodiging doelorganisaties/samenstelling focusgroepUitnodiging doelorganisaties/samenstelling focusgroep Ontwikkelen van VTO-activiteitenOntwikkelen van VTO-activiteiten Uittesten attitudeUittesten attitude Proeftuinen:Proeftuinen: Huisartsen – Thuisverpleegkundigen – Gezinsverzorgers – Mutualiteiten – OCMW’sHuisartsen – Thuisverpleegkundigen – Gezinsverzorgers – Mutualiteiten – OCMW’s www.oncologischstudiecentrum.be

6 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 3. ONDERZOEKSFOCUS Good pratices ?Good pratices ? www.oncologischstudiecentrum.be

7 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 4. TESTFASE ParticipantenParticipanten Detectie = preventieDetectie = preventie Wie registreert doelgroep ?Wie registreert doelgroep ? Registratie van aantal patiënten met psychosociale last door HA?Registratie van aantal patiënten met psychosociale last door HA? Zorgoverleg (overlegcoördinator TGZ)Zorgoverleg (overlegcoördinator TGZ) LISTEL - Regionale Dienstencentra mutualiteiten – OCMW’sLISTEL - Regionale Dienstencentra mutualiteiten – OCMW’s LHP (via HAKring Herkenrode): HA betrekken bij onderzoekLHP (via HAKring Herkenrode): HA betrekken bij onderzoek www.oncologischstudiecentrum.be

8 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 4. TESTFASE OrganisatieOrganisatie Afspraken m.b.t. afbakening proeftuinenAfspraken m.b.t. afbakening proeftuinen (welke eerstelijnsorganisaties wensen deel te nemen ?) (welke eerstelijnsorganisaties wensen deel te nemen ?) Welke VTO-focus ?Welke VTO-focus ? Welke VTO-methodieken worden best gehanteerd ?Welke VTO-methodieken worden best gehanteerd ? Welk screeningsinstrument is zinvol i.f.v. de detectie ?Welk screeningsinstrument is zinvol i.f.v. de detectie ? Welke interventies kunnen best uitgevoerd worden om (de detectie van) de psychosociale zorg te verbeteren ?Welke interventies kunnen best uitgevoerd worden om (de detectie van) de psychosociale zorg te verbeteren ? Hoe intensifiëren van het zorgoverleg voor de doelgroep ?Hoe intensifiëren van het zorgoverleg voor de doelgroep ? www.oncologischstudiecentrum.be

9 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 5. METINGEN Doel:Doel: AttitudeverwervingAttitudeverwerving ‘signaalherkenning’ ‘signaalherkenning’ Attitudeverwerving ‘in zorgoverleg treden’Attitudeverwerving ‘in zorgoverleg treden’ www.oncologischstudiecentrum.be

10 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 5. METINGEN Op patiëntniveau:Op patiëntniveau: Hoeveel patiënten met psychosociale problemen worden gedetecteerd ?Hoeveel patiënten met psychosociale problemen worden gedetecteerd ? Hoeveel patiënten worden besproken via ‘zorgoverleg’ ?Hoeveel patiënten worden besproken via ‘zorgoverleg’ ?  Meten algemene gezondheidstoestand (QoL) via 3 instrumenten: Kwalitatief:Kwalitatief: Kwantitatief: ?Kwantitatief: ? www.oncologischstudiecentrum.be

11 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 5. METINGEN Op organisatieniveau:Op organisatieniveau: Samenwerking binnen eerstelijnszorg evaluerenSamenwerking binnen eerstelijnszorg evalueren Leerdoel: signaalherkenning bij patiënt (via Pareto analyse)Leerdoel: signaalherkenning bij patiënt (via Pareto analyse) Centrum voor Ziekenhuiswetenschap: teamanalyseCentrum voor Ziekenhuiswetenschap: teamanalyse www.oncologischstudiecentrum.be

12 projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” 6. PLANNING Projectgroep ‘EXTRAmuraal’: 10/06/2013 (15u00- 17u00) Projectgroep ‘INTRAmuraal’: 10/06/2013 (12u30- 14u30) Projectgroep ‘TRANSmuraal’: 17/06/2013 (12u30- 14u30) www.oncologischstudiecentrum.be


Download ppt "projectgroep “EXTRAmurale psychosociale zorg” Samenkomst dd. 26/03/2013: agendapunten 1.Kennismakingsronde 2.Conclusies meeting dd. 21/01/2013 3.Onderzoeksfocus."

Verwante presentaties


Ads door Google