De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Ondersteuning Mantelzorg Stad en OCMW Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Ondersteuning Mantelzorg Stad en OCMW Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Project Ondersteuning Mantelzorg Stad en OCMW Gent

2 Vb. iemand die zorg draagt voor zijn chronisch zieke partner kinderen die elke dag bijspringen bij de was en de plas en zo mogelijk maken dat hun bejaarde moeder zelfstandig kan blijven wonen een buurman die elke dag eens langskomt en het papierwerk en de boodschappen doet,… Mantelzorgers zorgen, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk, belangeloos voor een zorgbehoevende persoon in hun omgeving.

3 60% van de bevolking van 25 tot 64 jaar voldoet aan de definitie Maar liefst 20 tot 30% van de 26 tot 64- jarigen zou intensief zorg verlenen (= ongev. 20.000 à 25.000 personen) (< Ouderenbeleidsplan 2008 – 2013)

4 LSB 2008 -2009: onderzoek naar behoeften en acties ondersteuning mantelzorgers Resultaten onderzoek mbt introductie van een stedelijke mantelzorgpremie (MZP): de aangewezen aanpak is een voldoende omvangrijke MZP die op een uniforme wijze aan mantelzorgers worden uitgereikt door een hogere overheid. een MZP is voor Gent geen prioriteit, wel voorzien in meer professionele ondersteuning.

5 Welke prioritaire behoeften werden doorheen het ganse onderzoek vastgesteld? 1. Ondersteuning: meer thuishulp, vb. poetsdiensten zodat de mantelzorger hiervan wordt ontlast respijtzorg (kortverblijf en dagopvang) flexibeler thuishulp en respijtzorg (avond, ’s nachts, weekend, vakantie, kortere interventies) Psychologische steun (ook gekoppeld aan sensibilisatie van ZBH, MZ en samenleving)

6 2. Informatie neutrale vraagverduidelijking en doorverwijzing naar ondersteuning informatie op maat i.p.v. veelheid van diensten en doorverwijzingen. Ook vóór de zorgsituatie zich stelt of onhoudbaar wordt. (geen bijkomende structuren!)

7 Bijkomende behoeften: sensibilisatie mbt eigenheid en ook beperkingen van mantelzorg van mantelzorgers, zorgbehoevenden en samenleving woonsituatie en ontoegankelijkheid erkenning en waardering van het engagement van mantelzorgers financiële belasting ontmoeting en uitwisseling tussen mantelzorgers

8 Project in de wijken Muide en Gentbrugge Doel: door het focussen en coördineren van acties van verschillende dienstverleners, lokale verenigingen en netwerken in de wijk praktijken ontplooien en oefenen op vlak van detectie, informatie en ondersteuning van mantelzorgers. Duur: maart – april 2010: voorbereidingen. juni: start. december 2010: evaluatie en bijsturing. december 2011: eindevaluatie, conclusies. Gerichte verzendingen

9 Aanpak: Sensibiliseren en engageren voor mantelzorg Vragen aan allerlei diensten, vervolgens ook andere organisaties in de wijk, om detectie van mantelzorgers mee te nemen in hun gewone werkzaamheden. Op gestructureerde uniforme wijze doorverwijzen naar LDC of wanneer men wenst ook bijkomende activiteiten op te zetten (vb. MZ-bijeenkomsten).

10 Waarom LDC? Neutraal aanspreek- en informatiepunt voor mantelzorg: één van de taken van het Lokaal Diensten Centrum (OCMW) Buurtgericht en dichtbij. Laagdrempelig. Ruime openingsuren. Vraagverduidelijking. Informatie en doorverwijzing naar ondersteunende diensten  Communicatiecampagne naar 65+ in februari  Geplande mantelzorgbijeenkomsten, m.i.v. voorzien in vervoer

11 Analyse van informatie die er nu op vlak van thuiszorg en mantelzorg voor individuen bestaat, welke publicaties diensten hebben, en welke ze van elkaar (niet) hebben: doel uitwisseling en doorverwijzing. Extra communicatie: –bijkomende flyer –publiciteit via buurteigen kanalen en overleggen –verspreiden sensibilisatiemateriaal Vlaamse campagne mantelzorg –Te bekijken: gerichte verzendingen Uitbouwen van netwerken rond mantelzorgers: Dienst Buurtwerk

12 Wie? Diensten in de kern van het project: centrale rol LDC, Buurtwerk, Seniorendienst. Ondersteuning project: dienst Sociale Voorzieningen Diensten die momenteel worden geïnformeerd, geëngageerd om mensen door te verwijzen naar LDC a.d.h.v. 1 instrument: Dienst Wonen/Woonwinkels, Straathoekwerk, Gezondheidsdienst, Dienstencentrum, Stadswacht, Welzijnsbureau, Wijkgezondheidscentrum, politie,…

13 Belangrijke actoren op wijkniveau: welzijns- en wijkoverleggen, apotheek, buurtwinkel, postbode, moskee, buurtcomité, en vooral mutualiteiten, mantelzorgverenigingen en huisartsen worden vanaf mei geïnformeerd over het project en uitgenodigd om deel te nemen.  Zo ook vandaag… toelichting op Welzijnsoverleg

14 Lokaal Dienstencentrum Gentbrugge: - Schets van lokale aanpak - Uitnodiging tot samenwerking -Timing en afspraken -Engageren -Inventarisatie buurteigen communicatiekanalen -Doorverwijsformulier -Registratie


Download ppt "Project Ondersteuning Mantelzorg Stad en OCMW Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google