De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Ga dan op weg… De missie van de Verlosser.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Ga dan op weg… De missie van de Verlosser."— Transcript van de presentatie:

1 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Ga dan op weg… De missie van de Verlosser

2 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN In het (zomer) nieuws De Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad zegt dat onder het mom van sportactiviteiten de organisaties Athletes in Action (AIA) en Havenkerk in de Schilderswijk proberen Islamistische kinderen te bekeren tot het Christendom. Den Haag FM 28 jul 2015 'Religieuze groepen springen in het gat dat ontstaat door een zich terugtrekkende overheid. Ik vind dat niet zo'n prettig idee omdat er stichtelijke bijbedoelingen een rol kunnen spelen. Ik wil niet suggereren dat het Leger des Heils zo te werk gaat, maar het is denkbaar dat een grotere rol van religieuze groepen een herkerstening van onze samenleving tot gevolg heeft. Daar zit ik niet op te wachten,‘ Margot Trappenburg Bijzonder Hoogleraar Universiteit voor Humanistiek Volkskrant, 27 juli 2015

3 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN VRIJ! Gods verhaal gaat over God Gods verhaal geeft antwoord op onze levensvragen Als je lijdt is God nabij Verlossing Leven na de Verlossing – Klagen – Vrijwillige slavernij – God is en blijft trouw ‘Ik ben hier’

4 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Romeinen 5:1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

5 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Deuteronomium 4:6-8 6 Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’ 7 Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen? 8 En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?

6 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Psalm 107 1 ‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ 2 Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst,

7 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Verkondigen… 1.Door een heilig leven te leiden dat Zijn genade weerspiegelt 2.Door degenen die tegen hen zondigen te vergeven 3.Door degenen tegen wie zij gezondigd hebben nederig en berouwvol te benaderen 4.Door de liefde van Christus werkelijk te belichamen voor de ander

8 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Door een heilig leven te leiden dat Zijn genade weerspiegelt 1 Petrus2: 9, 12 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. …. 12Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.

9 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Door degenen die tegen ons zondigen te vergeven Johannes 13:34-35 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

10 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Door degenen tegen wie wij gezondigd hebben nederig en berouwvol te benaderen Psalm 103:6 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.

11 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Door de liefde van Christus te belichamen voor de ander Psalm 107 1 ‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ 2Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst,

12 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN De dagelijkse praktijk Verslaafd zijn is je binden, toewijden, overgeven als een dienstknecht, discipel of aanhanger aan iets. David Powlison Religiositeit

13 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN De dagelijkse praktijk

14 BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN De dagelijkse praktijk De liefde van Christus belichamen voor de ander Mattheus 28:19 Ga dus op weg… Amen


Download ppt "BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN Ga dan op weg… De missie van de Verlosser."

Verwante presentaties


Ads door Google