De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsbeleid aan de faculteit Architectuur Anneleen Claassen Dienst Onderwijsprofessionalisering en -Ondersteuning KU Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsbeleid aan de faculteit Architectuur Anneleen Claassen Dienst Onderwijsprofessionalisering en -Ondersteuning KU Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Toetsbeleid aan de faculteit Architectuur Anneleen Claassen Dienst Onderwijsprofessionalisering en -Ondersteuning KU Leuven

2 Nota toetsbeleid  Begrippen en uitgangspunten  Inventarisatie  Kwaliteitscriteria voor elke opleiding  Opleidingsspecifieke visie op toetsen Facultaire visie op evaluatie

3 Afstemming op de leerresultaten Visie faculteit Suggesties Vragen? -Vorige visitatierapporten:  overwicht van bepaalde examens? -Mapping:  welke lr gekoppeld aan welke evaluatie(vormen), worden alle lr geëvalueerd? -ECTS-fiches: zie overzicht dienst onderwijs  welke evaluatievormen worden gekozen en waarom? gesloten boek open boek paper take-home oefening met beoordeling medewerking tijdens contactmomenten verslag presentatie selfassessment/peerassessmen t

4 Kwaliteit van toetsen Visie faculteit Suggesties Vragen? What’s in a name?  Kwaliteitseisen  Evaluatiecriteria  Cesuur  Peer-feedback (peer-review)

5 Evaluatiecriteria - verbetersleutels W AT ? Elementen waarop het beoordelingsproces wordt gebaseerd - vaak weergegeven in een verbetersleutel  Opsomming van goede antwoord(elementen)  soms ook gedeeltelijk goede of foute antwoorden  terugkerende fouten, taal- of spellingsfouten, …  Maximumscore per (deel)vraag  Weging en cesuur Richtlijn voor beoordelaar Op voorhand opstellen, nadien nog verfijningen of aanpassingen mogelijk

6 Schriftelijk examen (kennen & begrijpen) Examenvraag Wat is het verschil tussen een negatieve bekrachtiging en een negatieve straf? Geef van elk begrip een voorbeeld. Verbetersleutel Evaluatiecriteria: wat moet er wel en niet in Score en deelscores (o.a. slaaggrens) Tip: Eigen voorbeeld geven of één dat besproken werd in de les?

7 Mondeling examen (kennen & begrijpen) Examenvraag Wat is het verschil tussen een negatieve bekrachtiging en een negatieve straf? Verbetersleutel Overkoepelende vaardigheden Of: Blad met inhoudelijke kernitems Functie

8 Papers en opdrachten (kritische ingesteldheid) Examenvraag Beargumenteer volgende stelling: “De opkomst van China betekent het einde van de Pax Americana, en is geen goede zaak voor Europa.” Verbetersleutel Evaluatie- criteria Niveaus

9

10 Kwalitatieve invulling

11 Evaluatiecriteria – Slaaggrens bepalen Wanneer slaagt een student voor je OPO?  als hij de helft van de vragen correct beantwoordt  als hij alle vragen voor de helft correct beantwoordt  als hij over het algemeen een goede indruk nalaat  als hij slaagt op elk van de onderdelen/ola’s  …

12 Evaluatiecriteria & verbetersleutels W AAROM ? (Bloxham et al, 2011; Sadler, 2005) Grotere objectiviteit in beoordeling (cfr. betrouwbaarheid)  Gestandaardiseerde werkwijze – studenten gelijk behandelen  Houvast voor (beginnende) beoordelaar – biedt houvast  Intern overleg en afstemming Verhoogde transparantie  Beoordelingsproces wordt zichtbaar  Geven richting aan de student Handig om feedback te geven

13 Peers inschakelen W AT ? Onderlinge feedback op examens tussen gelijken (peers) met kwaliteits- verbetering als doel Cfr. wetenschappelijke review van artikels W AAROM ? ‘Meer ogen zien vaak meer’ Onderlinge professionalisering Extra informatie op opleidingsniveau

14 Voorbeeld richtvragen

15 Feedback & activeren Visie van de faculteit Suggesties Vragen? -Wanneer krijgen studenten feedback? -Wordt er gewerkt met feedbackformulieren? -Wie geeft feedback? Meer info: www.kuleuven.be/onderwijs/evalueren/feedback/feedback

16 17 & 20 oktober 2014 Opleiding 'Lesgeven aan de KU Leuven'

17 Ontwerpopdrachten Organisatie, informatie & studieplanning

18 Opvolging Eigen analyse uitvoeren: per cluster of opleiding? Inventarisatie o Positieve aspecten toelichten met exemplarische voorbeelden o Actiepunten formuleren voor mindere punten Projectgroep (eind januari) o Bespreking sterktes en zwaktes o Ondersteuningsnoden bespreken


Download ppt "Toetsbeleid aan de faculteit Architectuur Anneleen Claassen Dienst Onderwijsprofessionalisering en -Ondersteuning KU Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google