De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor verpleegkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor verpleegkunde"— Transcript van de presentatie:

1 Bachelor verpleegkunde
Finaliteitsproef Bachelor verpleegkunde K. Pletinckx

2 Doelstelling toetsen of de student in staat is om een totaalzorg voor een cliënt uit te voeren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar door afname van een geïntegreerde proef met competentiereflectie in het skillslab verpleegkunde, d.m.v. een casus, in de 3de opleidingsfase (einde 6de semester) K. Pletinckx

3 Plaats in het curriculum
wordt belast in het opleidingsonderdeel ‘POP en internationale aspecten II’  dit OOD past in de leerlijn 'Persoonlijk Ontwikkelingsplan' dat in de 3 opleidingsjaren aan bod komt: de student toont aan dat hij de competenties van het competentieprofiel van de opleiding progressief aan het verwerven is / verworven heeft de student staat stil bij de eigen attitude-ontwikkeling in het kader van het toekomstige beroep. K. Pletinckx

4 Concrete organisatie (1)
Wo 26/5 Do. 27/5 Ma 31/5 Docent A X Docent B Docent C Docent D Docent E Docent F Docent G NB: per docent: 1% in taakinvulling K. Pletinckx

5 Concrete organisatie (2)
Voorbereiding van 6 verschillende casussen door docenten (1 casus per halve dag) AJ : 22 studenten namen dit OOD op in hun jaarprogramma Per dag: 2 studenten starten om 8.30 uur 1 student start om 10 uur 2 studenten starten om 14 uur K. Pletinckx

6 Concrete organisatie (3)
8.30u – 9u: voorbereiding door student lezen van de casus volledige probleemanalyse opmaken van een volledig verpleegplan volgens het stappenplan van het methodisch verpleegkundig handelen K. Pletinckx

7 Concrete organisatie (4)
9u – 10.30u: uitvoering in overleg met de docent worden 2 verpleegproblemen verder uitgewerkt volgens de PES-structuur en wordt bepaald welke zorgen dienen uitgevoerd te worden binnen de voorziene tijdsspanne materiaal verzamelen uitvoering van de zorgen u: exitgesprek evaluatie reflectiegesprek met docenten en ev. ook met POP-coach K. Pletinckx

8 Evaluatiecriteria (1) ‘breekpunten’ van de vaardigheden (cfr. observatielijsten) tijdslimiet: 1,5 uur voor de uitvoering studenten formuleren hun visie op verpleegkunde: zinvol en correct K. Pletinckx

9 Evaluatiecriteria (2) veiligheid van de cliënt niet in gevaar brengen voor, tijdens of na uitvoering van de zorgen achtergrondkennis: 4 courante kennisvragen over de casus  minstens 2 van de 4 vragen moeten correct beantwoord zijn K. Pletinckx

10 Informatie aan studenten vooraf (1)
wat moet de student meebrengen? voorbereidende documenten: SWOT-analyse Opdracht coördinatie en organisatie van zorg Voorbereiding: visie op verpleegkunde stagevest geneesmiddelencompendium / zakboek verpleegkundige diagnosen Carpenito / schrijfgerief K. Pletinckx

11 Informatie aan studenten vooraf (2)
tijdsschema: welke student wordt op welke dag en welk uur verwacht? tijdsindeling per student: voorbereiding uitvoering exitgesprek evaluatiecriteria en breekpunten ! de student weet op voorhand niet welke docent hem/haar zal beoordelen K. Pletinckx

12 Eindbeoordeling beoordeling finaliteitsproef: pass / fail
beoordeling OOD ‘POP en internationale aspecten II’: bij ‘pass’ wordt het eindpunt gedeeld door 2  alle studenten slaagden (vorig AJ slaagden 5 stn. niet waardoor ze een onvoldoende hadden op dit OOD  te hernemen in 2de zittijd K. Pletinckx

13 Interne afspraken elke student wordt telkens door 2 docenten beoordeeld de docent geeft bij afronding van het gesprek géén beoordeling aan de student, uit het gesprek mag de student dus ook geen enkele beoordeling afleiden bij herkansing in 2de zit wordt de student geëvalueerd door 2 andere docenten K. Pletinckx

14 Verbeteracties tov. vorig AJ
Verhogen van de transparantie van de beoordeling, op basis van verschillende criteria, en volgens de ECTS-grading scale: uitvoering van de verpleegkundige vdgh. methodisch werken zelfstandig werken werktempo vakjargon K. Pletinckx

15 K. Pletinckx F (<8) Fx (8-9) E (10) D (11-12) C (13-14) B (15-16)
F (<8) Fx (8-9) E (10) D (11-12) C (13-14) B (15-16) A (>16) Uitvoering van de verpleegkundige vaardigheden De student voert de vaardigheden niet gedeeltelijk uit conform de observatielijsten. De student zondigt veelvuldig tegen de vooropgestelde breekpunten. De student voert de vaardigheden slechts gedeeltelijk uit conform de observatielijsten. De student zondigt verschillende keren tegen de vooropgestelde breekpunten. De student voert de vaardigheden uit conform de observatielijsten. Methodisch werken Geeft een onsamenhangend of fragmentarisch beeld van het doorlopen proces. Geen heldere formulering van de verpleegproblemen. Student kan voorafgaand aan de uitvoering niet aangeven welke zorgen dienen te gebeuren en kan deze ook niet in een logische en correcte volgorde plaatsen. De fases van analyse, plannen, uitvoeren en evaluatie werden niet of oppervlakkig doorlopen. Essentiële vragen werden niet gesteld of beantwoord. Geen heldere formulering van de verpleegproblemen. Student kan voorafgaand aan de uitvoering wel aangeven welke zorgen dienen te gebeuren maar kan deze niet in een logische en correcte volgorde plaatsen. Fases van probleemanalyse, plannen, uitvoeren, evaluatie werden doorlopen. Student kan voorafgaand aan de uitvoering duidelijk aangeven welke zorgen dienen te gebeuren en kan deze in een logische en correcte volgorde plaatsen. Vanuit kritische analyse werden keuzes gemaakt tijdens de verschillende fases (analyse, plannen, uitvoeren, evalueren). Afwerking/ nazorg Zeer slordig. Slordig. Afgewerkt en met aandacht voor de nodige nazorg. Goed afgewerkt en met aandacht voor de nodige nazorg. Zeer goede en zorgvuldige afwerking. K. Pletinckx

16 Vragen? K. Pletinckx


Download ppt "Bachelor verpleegkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google