De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiegebied Gezondheidszorg Onze onderwijsvisie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiegebied Gezondheidszorg Onze onderwijsvisie."— Transcript van de presentatie:

1 Studiegebied Gezondheidszorg Onze onderwijsvisie

2 Dit streven we na: Competenties > we streven na dat studenten kennis, vaardigheden en attitudes gradueel ontwikkelen en die geïntegreerd beheersen in een steeds complexer wordende context.

3 Humane wetenschappen Biomedische wetenschappen Gezondheidszorgorganisatie Wetenschappelijke vorming Beroepsspecifieke wetenschappen (theorie) Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs Professionele ontwikkeling - Werkveldervaring (stages) - Persoonlijk OntwikkelingsPlan - Internationale module Domeinspecifieke Competenties HUB en Algemene Competenties Ondersteunende wetenschappen (+/- 70 studiepunten)Beroepsspecifiek (+/- 110 studiepunten)

4 Ergo

5 Hoe willen we dit bereiken? Via zelfsturend leren, waarbij studenten gradueel zichzelf meer gaan sturen en de sturing door docenten afneemt. Via ervaringsleren waarbij studenten onmiddellijk de kennis en de vaardigheden in een reële context kunnen plaatsen. Projectwerking en werkveldervaring staan hier centraal.

6 VOP DOT ZOEF POP BWC Gradueel opgebouwd zelfsturend leren Studenten werken opdrachten uit tijdens de lessen. Er is nog sturing, maar op vraag van de studenten zelf. (Begeleid Werk College) Studenten werken thuis of tijdens vrije momenten aan taken. Ze kunnen nog beperkte feedback krijgen alvorens ze het eindproduct indienen. (Docent Onafhankelijke Taak) Studenten bereiden inhouden voor alvorens ze naar de les komen. Zo zijn ze actiever betrokken bij de les. (Voorbereidings OPdracht) De nodige beroepsvaardigheden moeten onberispelijk beheerst worden. Na een aanleerfase, oefenen studenten zelfstandig hun vaardigheden in de skillslabs (Zelfstandig OEFenen) In het Persoonlijk OntwikkelingsPlan geven studenten zelf aan hoe ze de competenties die ze moeten beheersen ontwikkelen. Zelfreflectie en actie staan hier centraal.

7 Wegwijs in Gezondheidszorg: Bij de start van het academiejaar wordt je letterlijk wegwijs gemaakt in de wereld van de Gezondheidszorg. Bezoeken aan organisaties en getuigenissen maken dit concreet VOP DOT ZOEF POP BWC Projecten Ervaringsleren: projectonderwijs Sociale Vaardigheden: Tijdens de SOVA-dagen neem je je sociale vaardigheden onder de loep. Je staat uitgebreid stil bij je eigen sterke en minder sterke punten: hoe kan je die uitspelen of verbeteren? Ervaring Met Beperkingen: Tijdens deze dagen maak je kennis met personen met beperkingen, stoornissen en handicaps. Via getuigenissen en gezamenlijke activiteiten leer je wat het betekent om met beperkingen te leven. Via simulatieoefeningen ervaar je even hoe het aanvoelt om visueel beperkt te zijn. Multicultureel en Internationaal Project: Een veranderende wereld vraagt om aangepaste gezondheidszorg. Het is belangrijk dat je leert omgaan met een divers publiek. Niet evident, maar wel een leerrijk proces. Je krijgt dan ook heel wat informatie over de mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. Future Wise: Tijdens deze dag krijg je heel wat informatie om je nog beter voor te bereiden op je professionele start. InterProfessioneel Opleidings- project: Op basis van een casus stellen studenten uit de vier opleidingen van het studiegebied Gezondheidszorg in een overleg een zorgplan op. Daarna ga je in discussie over stellingen die te maken hebben met communicatie, beroepsgeheim, overleg met oversten, …

8

9 MB

10 Wat wordt er getoetst en hoe? Kennis blijven we belangrijk vinden. Je blijft die nodig hebben als achtergrond. Toetsing gebeurt via multiple choice, redeneervragen, puur kennisvragen Vaardigheden zijn de skills die je goed onder de knie moet hebben om het werkveld in te stappen. Praktijktoetsen in het skillslab gaan na of je ze voldoende beheerst. Sociale vaardigheden toetsen we via rollenspel en opdrachten. Eigen ontwikkelproces is durven stilstaan bij hoe je als zorgverlener ontwikkelt, is je bewust worden van welke beroepsattitude je hebt. Via acties die je zelf onderneemt, reflecties laat je dit zien.

11 WIG Wegwijs in Gezondheidszorg OOD: gezondheidszorgorganisatie –20 uur hoorcollege en opdracht –Grote groepen (tussen 90-150 studenten) –Zuiver kennisoverdracht –Specifieke van opleiding wordt weinig of niet benadrukt

12 WIG Doel: studenten vanaf de start van hun opleiding in contact brengen met gezondheidszorg enTerranova.

13 WIG Projectdag Combinatie algemene info en opleidingsspecifieke info Verplichte activiteit

14 WIG Ood gezondheidszorgorganisatie tastbaar en concreet maken Uren hoorcollege reduceren

15 Programma WIG 2011 I:\My Documents\gzhzorgorg 2010- 2011\programma wig pz en qz 2011- 2012.docxI:\My Documents\gzhzorgorg 2010- 2011\programma wig pz en qz 2011- 2012.docx

16 WIG Studenten maken direct kennis met aantal spelers gezondheidszorg Begin van academiejaar om hier echt de nadruk op te leggen! Kennismaking organisaties specifiek voor gezondheid en Brussel

17 Deel wordt ingevuld door ood verantwoordelijke gezondheidszorgorganisatie Ander deel per opleiding

18

19

20 BOA Voor aanpassing curriculum –Ood recht –Beroepsuitoefening –Informatica –....

21 BOA Sinds 2010-2011 1 groot OOD per opleiding: Beroepsorganisatorische aspecten

22 BOA Gemeenschappelijk: –Recht –Gezondheidsinformatica –Teamcommunicatie en sociale vaardigheden

23 BOA Uniek: –Dit OOD wordt geconcentreerd op laatste 2 weken einde 1 e semester –Doel?

24 BOA Aantal studiepunten: 5 Gemeenschappelijke stam voor alle opleidingen studiegebied gezondheidszorg HUB Deel individueel

25 BOA Recht: –In grote groep: 3 e opleidingsfase medische beeldvorming en optiek en optometrie en groep verpleegkunde en ergotherapie: Bronnen medisch recht Beroepsgeheim Aansprakelijkheid Patiëntenrechten Valsheid in geschrifte

26 BOA Specifiek deel opleiding verpleegkunde –Recht: Euthanasiewetgeving Abortuswetgeving –Beroepsuitoefening Herhaling ABC Trends in verpleegkunde...

27 BOA Afsluiten BOA is het IPO project Interprofessioneel opleiden

28 BOA Dagindeling ipo TAKENLIJST docenten IPO-dag.doc Infofolder studenten.docx

29 Opleidingsoverkoepelende activiteiten –Enorme meerwaarde –Tastbaar maken linken tussen opleidingen –Enthousiasme studenten en docenten –Kostprijs en personeelsinzet

30 Student brengt zelf Zuurstof in zijn opleiding


Download ppt "Studiegebied Gezondheidszorg Onze onderwijsvisie."

Verwante presentaties


Ads door Google