De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende ECTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT van 1989 tot nu Geneviève Cochez Afdeling Internationale Betrekkingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende ECTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT van 1989 tot nu Geneviève Cochez Afdeling Internationale Betrekkingen."— Transcript van de presentatie:

1 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende ECTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT van 1989 tot nu Geneviève Cochez Afdeling Internationale Betrekkingen

2 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende Overzicht 1. 1989-1996 : pilootfase 2. 1997-2003 : volledige implementatie (wie, hoe, wat) 3. 2003-2004 : ECTS-label

3 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 1. 1989-1996 (1) Aanvraag pilootproject ECTS ingediend. Geselecteerd voor “geschiedenis pilootproject” : “Inner Circle” (coördinator : Prof. Dr. L. François)  10 beurzen ter beschikking voor 10 maanden  Partners door Commissie geselecteerd In 1989-189 : 16 universiteiten In 1991 : 22 universiteiten In 1992 : 27 universiteiten Op 2 instellingen na gebleven. TNP CLIOHNET o.m. hieruit voortgevloeid.

4 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 1.1989-1996(2)  TAKEN IN DE PILOOTFASE  De opmaak van een infopack  Het testen van documenten : AF, LA en ToR  Vanaf 1991 : introduceren van een grading scale Prof. François (departementale coördinatie) Rudy Depotter (institutionele coördinator)

5 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 1.1989-1996 (3) Op het einde van deze pilootfase besliste het universiteitsbesuur van RUG in april 1996 om ECTS toe te passen in al haar relaties met de partnerinstellingen voor studentenmobiliteit !

6 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 2. 1996-2003(1) WIE ?  Prof. François verantwoordelijke implementering  DIB ondersteunde en sensibiliseerde faculteiten via FCI  Studentenadministratie  WERKGROEP IMPLEMENTERING

7 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 2. 1996-2003 (2) WAT ? Informatiepakket Grading scale Formulieren

8 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 3. 1996-2003 (3) Hoe ? INFORMATIEPAKKET  Opleidingen aangesproken om materiaal aan te leveren in Nl en Eng : technische fiches van alle vakken (naam van het vak, referenties, studiejaren waarin het wordt gegeven, uren theorie, uren oefeningen, uren stage en scriptie, studietijd, studiepunten, lesgever, vakgroep, medewerkers, doelstellingen, inhoud, studiemateriaal, onderwijsmethode, evaluatiemethode, examinatiemethode, vereiste voorkennis,...).  Jobstudenten centraliseerden via studentenadministratie het materiaal (400.000 bfr door DIB vrijgemaakt)  Dubbele controle, veelvuldige correcties :  Programmaboek on-line klaar in 2000

9 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 2. 1986-2003 (4) GRADING SCALE  In 1999-2000 : beslissing om grading scale in te voeren in deliberatiepakket (A tot en met E over de schaal 10-25- 30-25-10)  De percentielen van de graderingschaal worden automatisch aangemaakt voor elke student. Om een betrouwbare berekening te krijgen worden De uitslagen van de laatste vijf jaar per vak verrekend De resultaten voor een bepaald vak over eventuele opties heen samen genomen.

10 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 2. 1996-2003 (5)  Dit systeem geldt ook voor de eigen (niet- erasmusstudenten)  Puntenbriefje geeft automatisch de schaal weer en wordt ook in het Engels aangemaakt.  Dit systeem niet omwille van ECTS uitgedacht maar omwille van transparanter en eenvoudiger deliberatiegebeuren

11 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 2. 1996-2003 (6) FORMULIEREN Opstellen van formulieren AF, LA, ToR gebeurde in overleg tussen DIB en faculteiten.

12 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 3. 2003-2004 (1)  Alle key features werden getoetst aan studiegids in Nl en Eng.  Studiegids van UGent beantwoordde voor 99% aan key features  Knelpunt : correcte dossiers verzamelen : gegevens in faculteiten

13 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 3. 2003-2004 (2)  4 LA uitgaande studenten uit 2 verschillende opleidingen naar 2 verschillende landen van bestemming  4 kopies van academische erkenning  4 ToR van inkomende studenten uit 2 verschillende opleidingen

14 Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende 3. 2003-2004 (3)  ECTS users guide zal opgesteld worden met o.m. voorbeeld van good practices.  Dit is wat UGent instuurde als “voorbeeldig” dossier


Download ppt "Erasmus infodagen 15-16 juni 2004-Oostende ECTS AAN DE UNIVERSITEIT GENT van 1989 tot nu Geneviève Cochez Afdeling Internationale Betrekkingen."

Verwante presentaties


Ads door Google