De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De directeur en het nieuwe inschrijvingsdecreet. Start van de inschrijvingen Indien een school niet hoeft te weigeren omwille van capaciteit kunnen: 

Verwante presentaties


Presentatie over: "De directeur en het nieuwe inschrijvingsdecreet. Start van de inschrijvingen Indien een school niet hoeft te weigeren omwille van capaciteit kunnen: "— Transcript van de presentatie:

1 De directeur en het nieuwe inschrijvingsdecreet

2 Start van de inschrijvingen Indien een school niet hoeft te weigeren omwille van capaciteit kunnen:  Eén of meer voorrangsperiodes samen worden genomen en starten vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar MAAR!!! De scholen van LOP Antwerpen BaO volgen hier de afspraken die in het LOP gemaakt werden.

3 Campus Scholen gelegen binnen eenzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen of gescheiden door maximum 2 kadastrale percelen of een weg

4 Personeelslid: 1° personeelsleden zoals vermeld in het decreet rechtspositie en voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in de school (voorbeeld AM) 2° personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven en tewerkgesteld worden in de school (voorbeeld: onderhoudsman). MAAR!!! Op ogenblik van inschrijving: een lopende tewerkstelling van 104 dagen!

5 GOKNGOK 1151 2162 3173 4184 5195 6206 7217 8228 99 10 11 12 13 14 Stap 1: bepaling van capaciteit en contingenten 1 ste leerjaar: Stap 1: bepaling van capaciteit en contingenten 1 ste leerjaar: Capaciteit = 22 (Contingentering: GOK = 12 / NGOK = 10)

6 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 2: ordenen van al ingeschreven leerlingen Stap 2: ordenen van al ingeschreven leerlingen

7 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 3: voorrang broers en zussen Stap 3: voorrang broers en zussen

8 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 3: afsluiten voorrang broers en zussen Stap 3: afsluiten voorrang broers en zussen

9 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 4: kinderen van personeel

10 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 4: afsluiten kinderen van personeel

11 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 Ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 5: GOK en NGOK

12 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 5: afsluiten GOK en NGOK

13 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 5: afsluiten GOK en NGOK

14 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 6: reguliere inschrijvingen Stap 6: reguliere inschrijvingen

15 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 ingeschreven 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 ingeschreven 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stap 6: reguliere inschrijvingen Stap 6: reguliere inschrijvingen

16 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 vrijgekomen 16 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6 vrijgekomen 206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stel: 2 plaatsen komen vrij (in reguliere periode of vóór eind oktober) Stel: 2 plaatsen komen vrij (in reguliere periode of vóór eind oktober)

17 GOKNGOK 1 ingeschreven 151 ingeschreven 15 2 ingeschreven 162 3 ingeschreven 173 ingeschreven 17 4 ingeschreven 184 ingeschreven 18 5 ingeschreven 195 ingeschreven 19 6206 7 ingeschreven 217 8 ingeschreven 228 9 ingeschreven 9 10 11 12 13 14 Stel: 2 plaatsen komen vrij (in reguliere periode of vóór eind oktober)

18 DC: Wat doet het LOP? (Technische werkgroep en de stuurgroep) A. Bekijkt mogelijke deelgebieden in het LOP- gebied B. Berekent de Relatieve Aanwezigheid in het LOP - gebied en in de voorgestelde deelgebieden

19 DC: Wat doen SB en directie? C. Bepaalt de capaciteiten (school- vestiging- kleuteronderwijs en lager onderwijs) (mogelijk ook geboortejaar in het KO en leerjaar in het LO) D. Bekijken streefcijfers voor GOK en niet- GOK en een mogelijk groeipad

20 Ordeningscriteria (a) Afstand domicilieadres tot school/vpl (b) Afstand werkadres tot school/vpl (c) Plaats school/vpl binnen rangorde keuze ouders ENKEL in combinatie met (a) of (b) (d) Toeval, ENKEL als laatste ordeningscriterium

21 Ordenen na aanmelden Wat betekent plaats van de school in combinatie met afstand domicilie- werk? Keuzevoorkeur oudersAfstand domicilieAfstand werk 1WW 2TW 3TW 4WW 5WT

22 Indicatorleerlingen in het nieuwe decreet? S – LOM – TL – TB - TNN

23 Weigeren kan Toelatingsvoorwaarden Capaciteit (uitzonderingen) Uitsluiting Inschrijvingsverslag BuO (behalve type 8) Nieuw: wisselende inschrijvingen

24 Administratieve beslommeringen? Model inschrijvingsregister Discimus De minister verplicht het LOP in Antwerpen basisonderwijs om met een CAR te werken

25 Wat met de CLR? Klachtenbehandeling Beoordeling dossier CAR


Download ppt "De directeur en het nieuwe inschrijvingsdecreet. Start van de inschrijvingen Indien een school niet hoeft te weigeren omwille van capaciteit kunnen: "

Verwante presentaties


Ads door Google