De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inschrijven in een kleuter - of lagere school in Halle

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inschrijven in een kleuter - of lagere school in Halle"— Transcript van de presentatie:

1 Inschrijven in een kleuter - of lagere school in Halle
Schooljaar

2 LOP Halle – Beersel – Sint-Pieters-Leeuw
LOP = Lokaal Overleg Platform Intergemeentelijke samenwerking: gelijke onderwijskansen voor elk kind, afstemming inschrijvingsbeleid, kleuterparticipatie,… Momenteel 2 verschillende systemen van inschrijven in de LOP-regio: inschrijven en aanmelden (CAR) CAR = Centraal AanmeldingsRegister Dit is een elektronisch aanmeldingssysteem zoals in sommige grootsteden al wordt gebruikt.

3 Beersel: vrije scholen in Beersel geen CAR gemeentescholen wel CAR GO! De Boomhut wel CAR Sint – Pieters – Leeuw: alle scholen CAR Halle: alle scholen geen CAR

4 Welke kinderen kunnen ingeschreven worden?
1. Kinderen geboren vóór 1 januari 2014 (geboren in 2013, 2012, 2011,…) Er zijn verschillende instapmomenten (afhankelijk van geboortedatum kind): 1 september 2015 (1ste schooldag): kinderen geboren tem 28 februari 2013 9 november 2015 (na herfstvakantie): kinderen geboren tem 8 mei 2013 4 januari 2016 (na kerstvakantie): kinderen geboren tem 3 juli 2013 1 februari 2016: kinderen geboren tem 31 juli 2013 15 februari 2016 (na krokusvakantie): kinderen geboren tem 14 aug. 2013 11 april 2016 (na paasvakantie): kinderen geboren tem 10 oktober 2013 9 mei 2016 (na Hemelvaart): kinderen geboren tem 8 november 2013 1 september 2016 (1ste schooldag): kinderen geboren tem 31 december 2013

5 Toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar:
2. Kinderen geboren in het jaar 2009, kunnen vanaf 1 september 2015 instappen in een lagere school Toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar: Jouw kind is 6 jaar vóór 1 januari 2016 Opgelet Gaat uw kind voor het eerst naar een Nederlandstalige school?  na de inschrijving volgt een taalscreening in de school, indien nodig wordt er persoonlijke taalondersteuning gegeven

6 3. Kinderen die van school veranderen

7 Wanneer kan je inschrijven?
1. Van 2 tot en met 13 maart 2015 Voorrang voor broers en/of zussen van leerlingen die al in de school zijn ingeschreven.

8 Wie zijn broers en/of zussen?
Broers en zussen met 2 gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres Halfbroers en halfzussen met 1 gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres Kinderen die onder hetzelfde dak wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen gemeenschappelijke ouders hebben (vb. stiefbroers en – zussen) Ouder = de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent

9 Voorrang voor kinderen van personeelsleden van de school.
2. Op 17 maart 2015 Voorrang voor kinderen van personeelsleden van de school.

10 Alle kinderen kunnen inschrijven
3. Van 19 maart tot en met 24 april 2015 Alle kinderen kunnen inschrijven

11 Tijdens deze 3 inschrijvingsperiodes: Indicator en niet-indicator
Doel? Realistische maatschappelijke afspiegeling in elke school Hoe? elke school moet een vast percentage van de vrije plaatsen reserveren voor zowel indicator als niet-indicator leerlingen Enkel voor onthaalklas en 1ste leerjaar

12 - Elke school heeft 2 inschrijvingslijsten:
indicator en niet-indicator De school schrijft indicator leerlingen in op de indicatorlijst en niet-indicator leerlingen op de niet-indicatorlijst Wanneer een lijst vol is, wordt een wachtlijst aangelegd. Na elke voorrangsperiode wordt er per contingent bekeken hoeveel plaatsen er nog vrij zijn: Zijn er nog vrije plaatsten op de andere contingent, worden deze aangevuld met leerlingen op de wachtlijst

13 Niet - indicator leerlingen
Leerlingen die minstens aan één van deze voorwaarden voldoen: Leerlingen uit gezinnen die vorig jaar een schooltoelage ontvangen hebben (bewijs) Kinderen waarvan de moeder geen diploma hoger secundair onderwijs heeft (verklaring op eer) Niet - indicator leerlingen Kinderen die niet voldoen aan bovenstaande criteria

14 School moet geen rekening meer houden met het profiel indicator /
4. Periode vanaf 6 mei 2015 School moet geen rekening meer houden met het profiel indicator / niet – indicator leerling Let op: op dit moment zitten de meeste scholen in Halle al vol!

15 Drie mogelijkheden: Inschrijving is gerealiseerd:
Uw kind is ingeschreven 2. Inschrijving is uitgesteld: Voorlopig geen plaats voor uw kind, definitief antwoord tussen 25 april en 5 mei 3. Inschrijving is niet gerealiseerd Er is geen plaats voor uw kind in die school

16 Wat te doen bij uitgestelde inschrijving?
Inschrijvingsregister handtekenen. Ga onmiddellijk op zoek naar (een) andere scho(o)len en schrijf in Voor 6 mei 2015 moeten de scho(o)len verwittigen of de inschrijving gerealiseerd kan worden of niet → gerealiseerd: kies 1 school naar keuze (indien nodig, schrijf uit bij andere scho(o)len) → niet gerealiseerd: u blijft ingeschreven in een andere school of u zoekt verder

17 Wat te doen bij een niet-gerealiseerde
inschrijving? Inschrijvingsregister handtekenen. Vraag de reden van weigering. Volgende redenen zijn wettelijk: Jouw kind voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden (geen 6 jaar vóór 1 januari 2016) Het leerjaar zit vol Jouw kind werd vorig jaar geschorst (zeer zeldzaam) Vraag direct naar het document van weigering, dit moet je onmiddellijk mee naar huis krijgen. Ga onmiddellijk op zoek naar een andere school

18 Voorbeeld 1 Ouder gaat op 19 maart naar school A: uitgestelde inschrijving Ouder gaat vervolgens op 19 maart naar school B: uitgestelde inschrijving Ouder gaat vervolgens op 19 maart naar school C: gerealiseerde inschrijving Op 25 april belt school A: niet-gerealiseerde inschrijving: geen optie meer Op 25 april belt school B: mogelijkheid tot gerealiseerde inschrijving Ouder heeft nu 2 keuzemogelijkheden: → kind blijft ingeschreven in school C → ouder kiest voor school B en schrijft daarna uit in school C

19 Voorbeeld 2 Een ouder wil het broertje inschrijven van de grote zus die al naar school gaat. Deze ouder gaat naar de school in de periode 2 tem 13 maart. 2 mogelijkheden: → er is nog plaats, inschrijving sowieso gerealiseerd → er is geen plaats in het juiste contingent, inschrijving uitgesteld Indien na 13 maart nog plaats vrij in het andere contingent: inschrijving gerealiseerd Indien na 13 maart geen plaats vrij: inschrijving geweigerd.

20 Voorbeeld 3 Een ouder wil het broertje inschrijven van de grote zus die al naar school gaat. Deze ouder gaat naar de school op 19 maart. ! Aangezien deze ouder komt na de voorrangsperiode, kan hij niet meer genieten van de voorrang voor broers en zussen.

21 Voorbeeld 4 Een ouder wil zijn kind inschrijven op 6 mei in school A: geen plaats meer dus niet-gerealiseerde inschrijving Ouder gaat vervolgens op 6 mei naar school B: geen plaats meer dus niet-gerealiseerde inschrijving Ouder gaat vervolgens op 6 mei naar school C: de school zegt dat er plaats is, maar enkel voor indicator leerlingen. DIT KAN NIET: scholen moeten vanaf 6 mei elke leerling inschrijven zolang er nog plaats is DUS: inschrijving is gerealiseerd

22 Voorbeeld 5 Je wil jouw kind inschrijven in een school. De inschrijving wordt uitgesteld omdat er momenteel geen plaats meer is. De ouder na u, wordt echter wel ingeschreven! Hoe kan dit? Tem 24 april is dit mogelijk als u tot het ‘andere’ contingent behoort (vb. alle plaatsen van niet - indicatorleerlingen zijn ingevuld, er zijn wel nog plaatsen vrij op de indicatorlijst) Wanneer er na 6 mei nog plaatsten vrij zijn op de indicatorlijst, zal de school de leerlingen in het inschrijvingsregister contacteren. De school is verplicht de volgorde van het inschrijvingsregister te volgen.

23

24

25 Wat als de inschrijving van jouw kind niet-gerealiseerd is en je krijgt geen document van weigering?
Wijs de school op de 2 mogelijkheden: inschrijven of weigeren en het document meegeven Neem onmiddellijk contact op met het LOP: LOP-deskundige Ine Marck 0499/ Je kan een klacht indienen bij de Commissie leerlingenrechten

26 Waarop moet je letten bij inschrijvingen?
Breng de identiteitskaart of SIS-kaart van jouw kind mee Inschrijvingen gebeuren enkel in de school zelf, niet via telefoon, mail of fax! Je kan dus ook niet op voorhand op een wachtlijst worden ingeschreven. Je bent ingeschreven als je volgende documenten hebt ondertekend: Inschrijvingsregister (uur, naam, leerjaar) Schoolreglement Pedagogisch project

27 Een tip voor je gaat inschrijven
Leer de scholen goed kennen voor de inschrijvingen plaats vinden Scholen moeten op voorhand het aantal vrije plaatsen doorgeven Zie website Stad Halle!!!

28 Let op! Een inschrijving in een lagere school garandeert geen voorrang bij inschrijving in het 1e jaar secundair gelegen op dezelfde campus.

29 Centraal Aanmeldingsregister?
Wat is een Centraal Aanmeldingsregister? Eerst aanmelden via een website: persoonlijke gegevens en voorkeur scholen aanduiden Computer bepaalt ordening: ook voorrang broers/zussen en personeelsleden, sociale mix, eigen vrije keuze, maar ook afstand woonplaats - school (indien er niet genoeg vrije plaatsen zijn) Toewijzing: je krijgt een ticket waarmee je je kan inschrijven in de school na afspraak. Voordelen: chronologie telt niet meer (kampeertoestanden verdwijnen), kinderen kunnen terecht in de school van hun buurt (beter ifv mobiliteit) Nadelen: computer beslist (?)

30 Contactpersonen bij info of problemen Schoolopbouwwerk Halle: Greet Marcelis 02/ Kindbeleid stad Halle Gaëlle Saelens 02/

31 Vragen?

32 Bedankt voor uw aanwezigheid!


Download ppt "Inschrijven in een kleuter - of lagere school in Halle"

Verwante presentaties


Ads door Google