De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inschrijvingsrecht&inschrijvingsregisters18.06.2014 Veerle Van de Velde Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inschrijvingsrecht&inschrijvingsregisters18.06.2014 Veerle Van de Velde Agentschap voor Onderwijsdiensten."— Transcript van de presentatie:

1 Inschrijvingsrecht&inschrijvingsregisters18.06.2014 Veerle Van de Velde Agentschap voor Onderwijsdiensten

2 Wat verandert OD XXIV a/h IR ? Najaar: evaluatierapport eerste implementatiejaar vernieuwde inschrijvingsrecht Bijsturingen  Vereenvoudiging  Draagkracht Technische handleiding - aanpassingen i/h groen

3 Wat verandert OD XXIV a/h IR ?  Capaciteiten  Vrije plaatsen  Campusscholen  Fusie en herstructurering BaO  Volzetverklaring SO  Definitie indicatorleerling  Registratie Nederlandstaligen (ook buiten voorrangsperiode Ned)  Weigeringsgrond capaciteit (volgend schooljaar/ AN ) overschreden  Overcapaciteitsgroepen (uitgebreid)  Dubbele contingentering gewoon BaO  Weigeringslijst jongste geboortejaar BaO  Verduidelijkingen en aangepaste voorbeelden (ook in groen)

4 Wat verandert OD XXIV a/h IR ? Vragen ?  Basisonderwijs v.vandevelde@ond.vlaanderen.be T: 02 553 92 07  Secundair onderwijs peter.bex@ond.vlaanderen.be T: 02 553 88 75

5 Capaciteiten Voor de start van de inschrijvingen bepalen van capaciteiten: Basisonderwijs (schooljaar 15-16)  BuO => T1 & T8 => basisaanbod + T9  AN => 4/8 lln op niveau vestigingsplaats ( 100 lln) Secundair onderwijs (schooljaar 15-16)  BuSO => T1 => basisaanbod +T9  Enkel nog verplicht voor:  1A & 1B  Scholen in Brussel: (hogere leerjaren, DBSO & Syntra)  BuSO

6 Vrije plaatsen Vrije plaats=plaats vrijgegeven voor inschrijving Aantal vrije plaatsen= cap.- verwachte aantal zittende leerlingen op basis van gegarandeerde schoolloopbaan – aantal in voorgaande voorrangsperiodes ingeschreven leerlingen Zittende leerlingen=reeds ingeschreven lln in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor wordt ingeschreven.  Op elk niveau waarvoor een capaciteit is bepaald  Ten minste op volgende momenten Voor start inschrijvingsprocedure Voor de start van de voorrangsperiode Ned (BHG) Voor de start van de voorrangsperiode nInd Voor de start vrije inschrijvingsperiode

7 Campusscholen Gegarandeerde schoolloopbaan - een inschrijving in een school geldt over de vestigingsplaatsen en structuuronderdelen van de school heen, tenzij de capaciteit is bereikt. Uitzondering: verandering noodzakelijk om voorgang van het leerproces te garanderen Basisonderwijs – schoolbestuur met verschillende scholen op één campus  Verticale doorstroom van autonome kleuterschool naar lagere of basisschool  Kleuters die doorstromen=zittende lln  Doorstroom vanuit alle vpl van de autonome kleuterschool! (ook voor vpl niet op campus)  Horizontale doorstroom van (i) de ene naar de andere kleuterschool op de campus, (ii) van de ene naar de andere lagere school  Lln die doorstromen=zittende lln  Doorstroom enkel voor scholen (en hun vpl) die effectief op de campus gelegen zijn  Één inschrijvingsregister op niveau van de campus

8 Campusscholen Gegarandeerde schoolloopbaan - een inschrijving in een school geldt over de vestigingsplaatsen en structuuronderdelen van de school heen, tenzij de capaciteit is bereikt. Uitzondering: verandering noodzakelijk om voorgang van het leerproces te garanderen Secundair onderwijs – schoolbestuur met verschillende scholen op één campus  Kan opteren om bij de overgang van de ene naar de andere school, de inschrijvingen te laten doorlopen  Lln die doorstromen van ene naar andere school=zittende lln  Doorstroom vanuit alle vpl van de school (ook voor vpl niet op campus)  Kan opteren om de scholen op de campus te beschouwen als één school  Enkel voor scholen (en hun vpl ) die effectief gelegen zijn op de campus  Eén inschrijvingsregister op niveau van de campus

9 Fusie of herstructurering BaO School gevat door fusie of herstructurering. Leerling behoudt verworven recht als zittende ll:  In nieuwe school  Andere school van SB (billijke afstand) Niet noteren op registerblad nieuwe school (wel op capaciteitenblad bij verwachte zittende lln) Verworven recht op inschrijving geldt ook voor niet-gerealiseerde inschrijvingen ( vrijgekomen plaats bepaalt welk register wordt gehanteerd tijdens ovegangsjaar)

10 Volzetverklaring SO School KAN een bepaald niveau volzet verklaren en legt op dat moment n lln voor dat niveau vast (nt voor 1A, 1B, Brussel en BuSO!) Niveaus: school, DBSO-Syntra, vestigingsplaats, (combinatie v.) structuuronderdelen Volzetverklaring: niveau, datum & uur, aantal ingeschreven lln Weigeren voor een niveau  na volzetverklaring Opheffing volzetverklaring – omwille van verhoging of verlaging Per niveau dat kan volzet verklaard : registerblad met alle gerealiseerde en niet- gerealiseerde inschrijvingen => bij het vrijkomen van plaatsen, chronologie t.e.m. 5 e schooldag van oktober

11 Definitie indicatorleerling  Schooltoelage (in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop inschrijving betrekking heeft of in het daaraan voorafgaande schooljaar)  Moeder geen diploma SO of studiegetuigschrift van het 2 e jr van de 3 e gr SO of daarmee gelijkwaardig studiebewijs  Trekkende bevolking => geschrapt  Thuisloos => geschrapt

12 Dubbele contingentering gewoon baO Enkel nog verplicht in de “instroomjaren” = twee jongste geboortejaren in het kleuteronderwijs en (ook voor basisscholen) in het eerste leerjaar van het lager onderwijs Andere niveaus (geboortejaren, leerjaren) mogen maar moeten niet.

13 Weigeringslijst jongste geboortejaar  2,5 jarigen geboren laat in kalenderjaar mogen inschrijven op zelfde moment als eerder geboren 2,5 jarigen; ook al mogen ze pas het daaropvolgende schooljaar instappen vb. alle lln geboren in 2013 kunnen inschrijven voor 15-16  Weigeringslijst van jongste geboortejaar wordt gerespecteerd tot 30 juni van het schooljaar waarvoor ingeschreven vb. weigeringslijst van lln geboren in 2013 die zich inschreven voor 15-16 blijft geldig tot 30 juni 2016. Daarna geldt weigeringslijst lln geboren in 2013 voor 16-17; deze lijst blijft geldig tot 5 e schooldag van oktober 2016.

14 Vanaf wanneer? Vanaf 1/9/2014  Voor elke inschrijving voor 2015-2016  Voor elke inschrijving voor 2014-2015 vanaf 1/9/2014 maar  Respecteren engagementen aangegaan naar de ouders toe vb. weigeringslijsten 14-15 blijven geldig vb. volzet verklaren vanaf 1/9/2014 mag maar aantal eerder effectief ingeschreven lln voor dat niveau mag niet verlaagd


Download ppt "Inschrijvingsrecht&inschrijvingsregisters18.06.2014 Veerle Van de Velde Agentschap voor Onderwijsdiensten."

Verwante presentaties


Ads door Google