De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

inschrijvingsregisters

Verwante presentaties


Presentatie over: "inschrijvingsregisters"— Transcript van de presentatie:

1 inschrijvingsregisters
Inschrijvingsrecht & inschrijvingsregisters Veerle Van de Velde Agentschap voor Onderwijsdiensten

2 Wat verandert OD XXIV a/h IR ?
Najaar: evaluatierapport eerste implementatiejaar vernieuwde inschrijvingsrecht Bijsturingen Vereenvoudiging Draagkracht Technische handleiding - aanpassingen i/h groen 2

3 Wat verandert OD XXIV a/h IR ?
Capaciteiten Vrije plaatsen Campusscholen Fusie en herstructurering BaO Volzetverklaring SO Definitie indicatorleerling Registratie Nederlandstaligen (ook buiten voorrangsperiode Ned) Weigeringsgrond capaciteit (volgend schooljaar/ AN ) overschreden Overcapaciteitsgroepen (uitgebreid) Dubbele contingentering gewoon BaO Weigeringslijst jongste geboortejaar BaO Verduidelijkingen en aangepaste voorbeelden (ook in groen) 3

4 Wat verandert OD XXIV a/h IR ?
Vragen ? Basisonderwijs T: Secundair onderwijs T: 4

5 Capaciteiten Voor de start van de inschrijvingen bepalen van capaciteiten: Basisonderwijs (schooljaar 15-16) BuO => T1 & T8 => basisaanbod + T9 AN => 4/8 lln op niveau vestigingsplaats (<=100/>100 lln) Secundair onderwijs (schooljaar 15-16) BuSO => T1 => basisaanbod +T9 Enkel nog verplicht voor: 1A & 1B Scholen in Brussel: (hogere leerjaren, DBSO & Syntra) BuSO 5

6 Vrije plaats=plaats vrijgegeven voor inschrijving
Vrije plaatsen Vrije plaats=plaats vrijgegeven voor inschrijving Aantal vrije plaatsen= cap.- verwachte aantal zittende leerlingen op basis van gegarandeerde schoolloopbaan – aantal in voorgaande voorrangsperiodes ingeschreven leerlingen Zittende leerlingen=reeds ingeschreven lln in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor wordt ingeschreven. Op elk niveau waarvoor een capaciteit is bepaald Ten minste op volgende momenten Voor start inschrijvingsprocedure Voor de start van de voorrangsperiode Ned (BHG) Voor de start van de voorrangsperiode nInd Voor de start vrije inschrijvingsperiode 6

7 Campusscholen Gegarandeerde schoolloopbaan - een inschrijving in een school geldt over de vestigingsplaatsen en structuuronderdelen van de school heen, tenzij de capaciteit is bereikt. Uitzondering: verandering noodzakelijk om voorgang van het leerproces te garanderen Basisonderwijs – schoolbestuur met verschillende scholen op één campus Verticale doorstroom van autonome kleuterschool naar lagere of basisschool Kleuters die doorstromen=zittende lln Doorstroom vanuit alle vpl van de autonome kleuterschool! (ook voor vpl niet op campus) Horizontale doorstroom van (i) de ene naar de andere kleuterschool op de campus, (ii) van de ene naar de andere lagere school Lln die doorstromen=zittende lln Doorstroom enkel voor scholen (en hun vpl) die effectief op de campus gelegen zijn Één inschrijvingsregister op niveau van de campus 7

8 Campusscholen Gegarandeerde schoolloopbaan - een inschrijving in een school geldt over de vestigingsplaatsen en structuuronderdelen van de school heen, tenzij de capaciteit is bereikt. Uitzondering: verandering noodzakelijk om voorgang van het leerproces te garanderen Secundair onderwijs – schoolbestuur met verschillende scholen op één campus Kan opteren om bij de overgang van de ene naar de andere school, de inschrijvingen te laten doorlopen Lln die doorstromen van ene naar andere school=zittende lln Doorstroom vanuit alle vpl van de school (ook voor vpl niet op campus) Kan opteren om de scholen op de campus te beschouwen als één school Enkel voor scholen (en hun vpl ) die effectief gelegen zijn op de campus Eén inschrijvingsregister op niveau van de campus 8

9 Fusie of herstructurering BaO
School gevat door fusie of herstructurering. Leerling behoudt verworven recht als zittende ll: In nieuwe school Andere school van SB (billijke afstand) Niet noteren op registerblad nieuwe school (wel op capaciteitenblad bij verwachte zittende lln) Verworven recht op inschrijving geldt ook voor niet-gerealiseerde inschrijvingen (vrijgekomen plaats bepaalt welk register wordt gehanteerd tijdens ovegangsjaar) 9

10 Volzetverklaring SO School KAN een bepaald niveau volzet verklaren en legt op dat moment n lln voor dat niveau vast (nt voor 1A, 1B, Brussel en BuSO!) Niveaus: school, DBSO-Syntra, vestigingsplaats, (combinatie v.) structuuronderdelen Volzetverklaring: niveau, datum & uur, aantal ingeschreven lln Weigeren voor een niveau  na volzetverklaring Opheffing volzetverklaring – omwille van verhoging of verlaging Per niveau dat kan volzet verklaard : registerblad met alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde inschrijvingen => bij het vrijkomen van plaatsen, chronologie t.e.m. 5e schooldag van oktober 10

11 Definitie indicatorleerling
Schooltoelage (in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop inschrijving betrekking heeft of in het daaraan voorafgaande schooljaar) Moeder geen diploma SO of studiegetuigschrift van het 2e jr van de 3e gr SO of daarmee gelijkwaardig studiebewijs Trekkende bevolking => geschrapt Thuisloos => geschrapt 11

12 Dubbele contingentering gewoon baO
Enkel nog verplicht in de “instroomjaren” = twee jongste geboortejaren in het kleuteronderwijs en (ook voor basisscholen) in het eerste leerjaar van het lager onderwijs Andere niveaus (geboortejaren, leerjaren) mogen maar moeten niet. 12

13 Weigeringslijst jongste geboortejaar
2,5 jarigen geboren laat in kalenderjaar mogen inschrijven op zelfde moment als eerder geboren 2,5 jarigen; ook al mogen ze pas het daaropvolgende schooljaar instappen vb. alle lln geboren in 2013 kunnen inschrijven voor 15-16 Weigeringslijst van jongste geboortejaar wordt gerespecteerd tot 30 juni van het schooljaar waarvoor ingeschreven vb. weigeringslijst van lln geboren in 2013 die zich inschreven voor blijft geldig tot 30 juni Daarna geldt weigeringslijst lln geboren in 2013 voor 16-17; deze lijst blijft geldig tot 5e schooldag van oktober 13

14 Vanaf wanneer? Vanaf 1/9/2014 Voor elke inschrijving voor 2015-2016
Voor elke inschrijving voor vanaf 1/9/2014 maar Respecteren engagementen aangegaan naar de ouders toe vb. weigeringslijsten blijven geldig vb. volzet verklaren vanaf 1/9/2014 mag maar aantal eerder effectief ingeschreven lln voor dat niveau mag niet verlaagd 14


Download ppt "inschrijvingsregisters"

Verwante presentaties


Ads door Google