De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOP Gent Basisonderwijs Algemene vergadering 25/09/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOP Gent Basisonderwijs Algemene vergadering 25/09/2012."— Transcript van de presentatie:

1 LOP Gent Basisonderwijs Algemene vergadering 25/09/2012

2 Agenda Mandaat voorzitter LOP Gent Basisonderwijs (20’) Toelichting door de heer Heyerick Voorstelling Steunpunt Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding (10’) Toelichting door de heer De Vulder Aanmelden en inschrijven in het Gentse Basisonderwijs (30’) Voorstelling project Samen inburgeren (15’) Toelichting door mevrouw De Kock Voorstelling aanbod ING (5’) Toelichting door mevrouw Hemmerijckx Videofragment (20’)

3 Mandaat voorzitter LOP Gent Basisonderwijs De ambtstermijn van de LOP-voorzitter loopt ten einde op 31/12/2012 De nieuwe ambtsperiode loopt over 6 jaren, met een mogelijke stopzetting na 3 De heer Jean Pierre Verhaeghe is de enige kandidaat Graag uw goedkeuring voor een verderzetting van zijn voorzitterschap

4 Voorstelling Steunpunt Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding Toelichting door de heer De Vulder

5 © 't Steunpunt De basis meet, de basis weet. Tweede evolutierapport Lager onderwijs Gent 01.09.08 – 30.06.11

6 © 't Steunpunt Conclusie 88 lln. op 100 zitten in het gewoon lager onderwijs 12 lln. op 100 zitten in het buitengewoon lager onderwijs

7 Analyse gewoon lager onderwijs

8 © 't Steunpunt

9

10 Gewoon lager onderwijs: conclusies De meeste lln. zitten in het 1° leerjaar Verhouding jongens - meisjes is ongeveer identiek 10 of meer B-codes: stijgende trend komen vooral voor in het 1° leerjaar vooral de (klein)zonen (+ 10%) worden onwettig thuis gehouden 30 of meer B-codes: stabilisering komen vooral voor in het 1° leerjaar zowel (klein)zonen als (klein)dochters worden evenveel onwettig thuis gehouden

11 Analyse buitengewoon lager onderwijs

12 © 't Steunpunt

13

14

15

16

17

18 Buitengewoon lager onderwijs: conclusies De meeste lln. zitten in type 1 & 8 Per 100 lln. zijn er 64 jongens en 36 meisjes 10 of meer B-codes: stabilisering komen vooral voor in type 1 (klein)dochters worden iets meer dan (klein)zonen onwettig thuis gehouden (in eigen geslachtsgroep) 30 of meer B-codes: stijgende trend komen vooral voor in type 2 vooral (klein)dochters worden onwettig thuis gehouden (in eigen geslachtsgroep)

19 © 't Steunpunt Kanttekening In het bijzonder lager onderwijs worden vele kinderen opgehaald met georganiseerd busvervoer. Dit zou faciliterend moeten werken om kinderen op school te krijgen. DOCH: ouders geven aan dat zij soms hun kinderen thuis houden wegens: Te lange busritten (vroeg op en laat thuis) Wisselende begeleiders Wisselende chauffeurs

20 © 't Steunpunt Vier concrete voorstellen tot algemene Gentse aanpak … (1) Gewoon lager onderwijs: Onderneem acties die opvoedingsverantwoordelijken aanzetten, motiveren, … om zowel hun (klein)zonen als (klein)dochters regelmatig op school aan te bieden – niet ongewettigd thuis te houden. Geef extra aandacht aan (klein)zonen Doe dit vooral in het 1° leerjaar, maar hou dit zeker vol tot en met het 4° leerjaar

21 © 't Steunpunt Vier concrete voorstellen tot algemene Gentse aanpak … (2) Buitengewoon lager onderwijs: Onderneem acties die opvoedingsverantwoordelijken aanzetten, motiveren, … om zowel hun (klein)zonen als (klein)dochters regelmatig op school aan te bieden – niet ongewettigd thuis te houden. Geef extra aandacht aan (klein)dochters Doe dit vooral in type 1 of 2

22 © 't Steunpunt Vier concrete voorstellen tot algemene Gentse aanpak … (3) Werk aan de organisatie van het busvervoer in het buitengewoon lager onderwijs Heb aandacht voor het ongewettigd afwezig zijn op woensdagvoormiddagen (gewoon + buitengewoon) – en bij uitbreiding op afwezigheden op alle halve dagen school/verlof

23 © 't Steunpunt Coördinaten ‘t Steunpunt Abeelstraat 16 – 9000 Gent op wandelafstand van ‘De Zuid’ Telefoon: 09 - 225 77 45 Fax: 09 - 228 57 19 Mail: tsteunpunt@gent.betsteunpunt@gent.be Web: www.tsteunpunt.be

24 Aanmelden en inschrijven in het Gentse Basisonderwijs : stand van zaken De aanmeldingsprocedure werd bij de Commissie Leerlingenrechten ingediend Toegelicht en besproken op 13/09/2012 Beslissing uiterlijk op 1 november 2012 Algemeen : www.meldjeaan.be is volop in opbouw in samenwerking met collega’s uit Antwerpen, Digipolis en een softwarebedrijfwww.meldjeaan.be Oplevering is voorzien eind december Alles verloopt vlot

25 Aanmelden en inschrijven Broers, zussen en kinderen van personeel, geboren in 2011 Van 8 oktober 2012 tot en met 26 oktober 2012 Scholen brengen ouders op de hoogte Direct op school inschrijven Op een voorlopig inschrijvingsregister 1 inschrijvingsregister per capaciteit Model volgt Geen weigeringen wegens capaciteit bereikt Alle andere leerlingen: Aanmelden tussen 1 februari 2013 en 21 februari 2013 Late inschrijvingen na de paasvakantie Kalender in mapje

26 Aanmelden en inschrijven Capaciteiten 2013-2014 Zelfde capaciteiten als in 2012-2013 Tenzij wijzigingen meegedeeld worden aan LOP vóór 04/10/12 Gegevens voor CAR Capaciteiten: dit jaar door Joke ingevoerd Aantal reeds ingeschreven GOK/niet-GOK Automatische schatting op basis van AgODi-gegevens Correcties voorgesteld door scholen (via CAR-beheerder) Voor AN-capaciteit: door scholen in te voeren tegen … Aantal ingeschreven B&Z / KvP Door scholen in te voeren tegen … Onderscheid GOK – niet-GOK Groeipad naar evenredigheid (default: stappen van 10%)

27 Aanmelden en inschrijven Na CAR: Plaatsen die vrijkomen worden aangeboden aan: 1.aangemelde geweigerde kinderen van hetzelfde contingent, 2.aangemelde geweigerde kinderen van het andere contingent, 3.kinderen die na paasvakantie kwamen inschrijven Steeds in volgorde van het inschrijvingsregister. Respecteren van de volgorde van het inschrijvingsregister Instappers tot en met de eerste schooldag van het schooljaar volgend op het schooljaar waarvoor ingeschreven werd Oudere kinderen tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarvoor ingeschreven werd Geldt ook voor schooljaar 2012-2013 (inschrijvingen 2011-2012)

28 Communicatie omtrent aanmelden Brochure Opmerkingen zijn nog steeds welkom Gaat eind november in druk Zal vanaf 10/12/2012 bij de ouders toekomen Poster beschikbaar Info-momenten liggen reeds vast : 6 en 16 /01/2012 School in je buurt – project Opvolger van School in zicht Zelfde werkgebied als vorig jaar Zie kalender

29 Aanmelden en inschrijven Voor nieuwe personeelsleden of directies die er dieper wensen op in te gaan is er een infomoment op 10/10/2012 (inschrijven bij Joke)

30 Attesten trekkende bevolking Geschreven door de Integratiedienst Indien de kinderen van school veranderen, doorgeven aan de nieuwe school

31 Voorstelling project Samen inburgeren Toelichting de mevrouw De Cock

32 Voorstelling aanbod ING Toelichting door mevrouw Hemmerijckx

33 Creativiteit in onderwijs


Download ppt "LOP Gent Basisonderwijs Algemene vergadering 25/09/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google