De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet- & Regelgeving Overzicht En Inzicht. Aandachtspunten Hoe is het zo ver gekomen Verenigingsrecht Kantine Betalingen Milieu En meer …

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet- & Regelgeving Overzicht En Inzicht. Aandachtspunten Hoe is het zo ver gekomen Verenigingsrecht Kantine Betalingen Milieu En meer …"— Transcript van de presentatie:

1 Wet- & Regelgeving Overzicht En Inzicht

2 Aandachtspunten Hoe is het zo ver gekomen Verenigingsrecht Kantine Betalingen Milieu En meer …

3 Het Verleden Interpretatieverschillen Afstemmingsproblemen Veelal al lang bestaande wetgeving “Een Zware Wissel” “Verenigingen op de juiste hoogte”

4 Gevolgen voor de sportvereniging Core business Kennisprobleem Overbelasting

5 Verenigingsrecht 1 Een overzicht –1848 Vrijheid van vereeniging –1855 Wet vereniging en vergadering –1976 Nieuw Burgerlijk Wetboek (o.a. boek 2) –1992 Wijzigingen

6 Verenigingsrecht 2 Huidige situatie Beperkte rechtsbevoegdheid Volledige rechtsbevoegdheid Procedure –ALV –Notaris –Handelsregister Kamer van Koophandel

7 Aansprakelijkheid Van de leden voor de vereniging Vereniging voor leden en derden Maatregelen bestuurdersaansprakelijkheid

8 Verzekeren Aansprakelijkheid Ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid Collectief Organisatie

9 De Kantine Drank- en horecawet Warenwet Tabakswet Heffingen Gebruiksvergunning Exploitatievergunning

10 Drank- en Horecawet Als alcoholhoudende dranken worden verkocht Gemeentelijke vergunning Bestuursreglement Aanwezigheidsplicht –Scholing van barvrijwilligers

11 Geldende vergunning Aandachtspunten –Beheerder/bedrijfsleider –Aanwezigheidsplicht –Bestuursreglement

12 Nieuwe vergunning Gemeente geeft uit Vereniging vraagt aan 2 leidinggevenden (minimaal) Bestuursreglement …………..

13 Bestuursreglement Vervanging bestuursplicht Gericht op alcoholbeheersing Kwalificatie-eisen Invoeringstermijn voor de sport paracommercialisme Vervanging bestuursplicht Gericht op alcoholbeheersing Kwalificatie-eisen Invoeringstermijn sport Paracommercialisme

14 Scholingen Sociale hygiene Instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) –De vereniging verantwoordelijk –Samenwerking ?

15 Warenwet Andere wet Als voedingsmiddelen worden bereid NOC*NSF hygiënecode voor sportverenigingen –In bezit –Naar handelen Scholing

16 Aandachtspunten Meten van temperaturen en registreren Schoonmaakplan Schoonmaakrooster Instructie Receptuur Veiligheid bereidproces ………..

17 Aandachtspunten Meten van temperaturen en registreren Schoonmaakplan Schoonmaakrooster Instructie Receptuur Veiligheid bereidproces ………..

18 A P V Algemene Plaatselijke Verordeniging “alles wat niet gewoon is”, is vergunningplichtig Ook: –Exploitatievergunning –Gebruiksvergunning

19 Betalingen Overzicht “doelgroepen”: –Vrijwilliger zonder onkosten vergoeding –Vrijwilliger met onkostenvergoeding –Vrijwilligersvergoeding –Bovenmatige vergoedingen –Loondienst –Zelfstandigen

20 Vrijwilligersvergoeding Maximaal 4,50 per uur Per maand maximaal € 150,- Maximaal per jaar € 1.500,- Geen bonnen Geen melding fiscus

21 Gewoon dienstverband Drie elementen die gelijktijdig aanwezig dienen te zijn: –Loon –Arbeid –Gezag

22 Fictief dienstverband Ook drie elementen die gelijktijdig aanwezig dienen te zijn: –2 dagen per week of meer actief –Overeenkomst is aangegaan voor in principe meer dan 30 aaneengesloten dagen –Betaling meer dan 2/5 wettelijk minimumloon

23 Administratieve verplichtingen Salarisadministratie Overigen: –Aantoonbaarheid –Goede afspraken –Declaratieformulieren

24 Omzetbelasting Vrijstellingen –Prestaties (hoofdactiviteit) –Kantine (€ 68.067,-) –Levering van goederen (€ 68.067,-) –Levering van diensten (€ 31.765,-) Nieuwbouw

25 Sport en Arbeidsomstandigheden Ook voor vrijwilligerswerk RI & E Andere aandachtsgebieden: –Sexuele intimidatie –Blessurepreventie –Ontruimingsplan – …….

26 Milieuwet Vrijstelling, tenzij… –Mogelijk lichtoverlast –Mogelijk geluidsoverlast Meldingsplicht Controle

27 Nog een paar …. Wet op de kansspelen Fiscus –Nevenactiviteiten –Administratieve verplichtingen Wet op de privacywaterleidingwet

28 Heffingen Buma/Stemra Sena Videma

29 Vragen?

30 Toekomst Meer letten op omgevingsfactoren Informatie opvragen Soms directe begeleiding noodzakelijk


Download ppt "Wet- & Regelgeving Overzicht En Inzicht. Aandachtspunten Hoe is het zo ver gekomen Verenigingsrecht Kantine Betalingen Milieu En meer …"

Verwante presentaties


Ads door Google