De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

palliatieve zorgmodule in de praktijk Workshop

Verwante presentaties


Presentatie over: "palliatieve zorgmodule in de praktijk Workshop"— Transcript van de presentatie:

1 palliatieve zorgmodule in de praktijk Workshop
Jaap Gootjes, hospice Kuria Marja Fuchs, Deventer Ziekenhuis Frans Baar, Netwerk Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis

2 Project Amsterdam Specialist in ziekenhuis selecteert / includeert o.b.v. surprise question Huisarts wordt bij ontslag geïnformeerd Verpleegkundige bezoekt huisarts en geeft informatie over zorgmodule Verpleegkundige bezoekt huisarts regelmatig over voortgang / vragen enz.

3 Succesfactoren: Bewustwording specialist ziekenhuis
Bewustwording huisarts Bestaan Zorgmodule Inhoud Zorgmodule

4 Knelpunten: Specialist: Eigenlijk zijn al mijn patiënten palliatief
Ik denk pas in de laatste fase van het leven van mijn patiënten aan de zorgmodule Huisarts: Zorgmodule is een te lijvig rapport Ik weet wel wat ik moet doen, heb ervaring en de zorgmodule niet nodig Algemeen: Als je de patiënt centraal neemt mag die dan ook kiezen om al deze informatie allemaal niet te horen Het gaat erg uit van ons westerse denken rondom het levenseinde. Niet westerse patiënten hebben soms / vaak hele andere behoeften en wensen

5 Project Deventer Ter ondersteuning van een al lopend project palliatieve zorg Focus op de organisatorische en operationele zaken: hervorming palliatieve commissie, zorgpaden, MDO, etc. Via formalisatie aanwakkeren discussie en samenwerking stimuleren

6 succesfactoren Realisatie palliatieve commissie
Realisatie overleg verpleegkundig consulenten Zorgpaden (discussie markering op gang) Wekelijks MDO met externe professionals 24/7 aanwezigheid van palliatieve expertise Palliatieve zorg in de lijn: projectfase eindigt aug. 2015 Verkenning integratie in/externe team op gang OZO verbindzorg in ZonMW onderzoek

7

8

9 Wanneer: Wie: Wat: Maandag Secr. Oncologiecommissie Inventariseren aanmeldingen voor palliatief MDO in postvak van Maandag Verstuurt voorlopige lijst per naar betrokkenen. Dinsdag Checkt op dubbelingen, vraagstelling en volledigheid van aanwezig informatie. Neemt contact op met de huisarts van de aangemelde patiënt om aan te geven dat patiënt wordt besproken. Dinsdag Organiseert evt. verbinding met huisarts en/of andere externe professional, mantelzorger of patiënt zelf. 16.00 Maakt locatie gereed voor MDO met evt. videoconferencing/teleconsulting. MDO Dinsdag Degenen die de patiënt heeft aangemeld: Specialist Assistent Verpleeg kundige Anders Bereidt casuïstiek voor en presenteert de patiënt in het MDO Is verantwoordelijk voor registratie in het EPD van de patiënt. Is verantwoordelijk voor evt. brief aan de huisarts. Arian Wassink Voorzitter Anesthesist Lonneke Kessels Voorzitter Internist oncoloog Jannie Bruggink / Betty Bolink Palliatief consulent Annie Soeteman TLB Marjon de Ruijter of vervanging Medisch maatschappelijk werk Linda Hartman Hospice arts Evelyn Schotborg Klinisch psycholoog Wouter Vlek/ Carla Bellers Pastoraal medewerker Charissa Weber Oncologisch fysiotherapeut Onbekend Diëtiste Robbert van Heemst Longarts Inge Janssen Geriater Charles Niel/Torsten Eiland Radiotherapeut

10 knelpunten Cultuur Keten/netwerk Communicatie/Dossier
Onbekend maakt onbemind Markering

11 Project Rotterdam Zorgpad Palliatieve Zorg vanuit Ziekenhuis
Onderdeel van digitaal Zorgdossier (alle EPD’s) Focus op: Markeren, prognose, scenario’s, coördinatie “Vroegtijdig spreken over levenseinde” (KNMG) Multidisciplinair, vroegtijdig consult, GV Relevante acties intern: USD-R, zn Zorgpad Stervensfase Afstemming en overdracht huisarts, VPH en Hospice Onderzoek effecten Implementatie landelijk via Chipsoft

12 succesfactoren Draagvlak organisatie: laag tot hoog
Van pionieren naar bedrijfsmatige meerjarenaanpak CPT met inhoudelijke en projectexpertise; MDO Oncologische en niet-oncologische AGILE /scrum: àlle betrokken partijen Borging Onderwijs Binnen àlle EPD’s, mèt DOT PZ Database: benchmarken Audit: Kwaliteitssysteem, JCI, Taskforce PZ ZKHzen PZ als Prestatie-indicator Koppeling met ervaringen PaTz

13 Knelpunten / uitdagingen
Sociale leerprocessen Verandering: Kennis, Vaardigheden en Cultuur Specialisten Arts-assistenten Multidisciplinair Patiënten en naasten Samen met de Keten/netwerk Borging: afspraken Polikliniek

14 DEMO ZPZ Maasstad ziekEnhuis

15 Zijn er vragen?

16 Stelling 1: De zorgmodule bruikbaar in alle zorgorganisaties.

17 Stelling 2: De zorgmodule is in de 1e lijn alleen implementeerbaar als de huisarts en de wijkverpleging er een middag les over hebben gehad.

18 Stelling 3: De zorgmodule is niet toepasbaar bij niet- westerse patiënten


Download ppt "palliatieve zorgmodule in de praktijk Workshop"

Verwante presentaties


Ads door Google