De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 havo 1 Globalisering § 6-9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 havo 1 Globalisering § 6-9."— Transcript van de presentatie:

1 5 havo 1 Globalisering § 6-9

2 5 havo 1 Globalisering § 6

3 Culturele Globalisering
Welke twee processen van culturele globalisering zie je hier in beeld? amerikanisering homogenisering

4 Globalisering bevordert culturele diffusie
De kaart van cultuurgebieden is niet onveranderlijk. Door welk proces verandert de culturele kaart? Diffusie van cultuurelementen Diffusie wordt aangejaagd door internationale: migratie toerisme handel moderne informatietechnologie (TV, internet, sociale media)

5 : Diffusie in actie mondiaal: vooral verwestersing/ amerikanisering
tussen landen: vooral tussen moederland en (vroegere)kolonie regionaal: stad > platteland Diffusie van cultuurelementen op drie schaalniveaus Over welk schaalniveau gaat dit en waarom te koop in Londen? : Tussen landen. India is een vroegere kolonie van Groot-Brittannië Bereiden van pittige gehaktballetjes in Jaipur, India. Nu ook overal in Londen te koop.

6 Mondiale schaalniveau: homogenisering
Landen waar de Britse tv-show wordt uitgezonden Wat heeft dit met culturele globalisering te maken? Het is toch gewoon amusement? Ook in een amusementsprogramma zitten allerlei waarden en normen van een cultuur verstopt

7 Ook Braziliaan wil miljonair worden.
Ook in Brazilië wordt de tv-show uitgezonden maar men heeft het programma sterk aangepast. Waarom doen de Brazilianen dat? De programmamakers willen beter aansluiten bij de leefwereld van de kijkers. Dat is goed voor de kijkcijfers.

8 De Spanjaarden brachten de aardappel naar Europa
Regionaal: de pieper verandert de wereld De Spanjaarden brachten de aardappel naar Europa Plattelandsvrouwen verkopen aardappelen en kopen westerse producten voor thuis. Markt hoog in de Andes Regel: Culturen worden door kolonialisme en handel verspreid

9 Communicatie verbindt mensen
Drie groepen van factoren bepalen de intensiteit van communicatie tussen landen en volkeren. Opdracht: Voorbeeld Duitsland Koppel uit de bron elk cijfer aan een factor en pas dit toe op Duitsland. Eén factor gebruik je 2x. 1 Sociaal/Cultureel. Migratie. In Duitsland woont een grote groep Turken 2 Geografisch. Nabijheid. Nederland is van Duitsland 3 Cultureel. Zelfde taal. In Oostenrijk wordt Duits gesproken 4 Economisch. Handel. Frankrijk is het belangrijkste exportland van Duitsland

10 Gevolgen van culturele globalisering
Vrijdaggebed in Maleisië Culturele globalisering leidt tot homogenisering. Hoe blijkt dat uit deze bronnen? Waarom verdwijnen steeds meer kleine talen? In India, VS en Brazilië worden de meeste kleine talen bedreigd. Met welk gebiedskenmerk kun je dit verklaren? Het zijn alle drie heel grote landen waar van oudsher veel verschillende talen worden gesproken. Kleine talen bedreigd

11 Spuugles in Beijing “Splash’ “Vely good!!” Is dit een voorbeeld hoe door globalisering de regionale identiteit verloren gaat?

12 Sociale globalisering
5 havo 1 Globalisering § 7

13 Aan de rand van Europa Geschatte verandering tussen 2010 en 2030 van de beroepsbevolking Internationale migratie wordt versterkt door vier factoren. Welke factoren gelden voor de migratie van Afrika naar Europa en welke niet? Licht elke keuze toe! Wel:welvaartsverschil Wel:verschil leeftijdsopbouw Niet:‘ontschotting’ tussen landen Niet:verbetering transport-en communicatietechnologie

14 Aan de rand van Europa Geschatte verandering tussen 2010 en 2030 van de beroepsbevolking Vergelijk Noord- Afrika met de Sahellanden. Geef een demografische verklaring voor het verschil. De natuurlijke groei in de Sahellanden is veel hoger dan in Noord-Afrika. Europa heeft Afrika nodig bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Maar wat zijn de gevolgen voor Afrika? Bekijk het (duitstalige!) videofragment.

15 Bestorming van fort Europa
Mensensmokkelaars bepalen de route van de migranten. Zij zoeken voordurend de zwakke schakel in Fort Europa. Zwakke schakels; grens Turkije –Griekenland Canarische eilanden Eiland Lampedusa Spaanse zuidkust Bron: NRC, 2010

16 Amsterdam, multicultureel
Geef voor de etnische minderheden A,B C en D aan waarom zij juist in Amsterdam wonen. Noem voor elke minderheid een andere pullfactor. A B C D A, vooral inwoners uit EU. Kunnen zich vrij vestigen in een grote stad als Amsterdam B, Suriname was tot 1975 een Nederlandse kolonie. C, veel Marokkanen (en Turken ) zijn als arbeidsmigranten en volgmigranten sinds 1965 naar Nederland gekomen. Nederland bood (laaggeschoold) werk. D, Antillen behoren in sterkere of zwakkere mate tot het Koninkrijk der Nederlanden

17 Transnationale netwerken
Leg aan de hand van één etnische minderheid uit hoe in Amsterdam een transnationale netwerk ontstaat. Gebruik in je uitleg economische en sociaal-culturele verbanden. Bijvoorbeeld Turken. De Turkse gemeenschap in Nederland blijft contact houden met familie, dorps - en streekgenoten uit het herkomstgebied. Dat doen ze door geldzendingen(economisch) maar ook door huwelijks- en familierelaties (sociaal-cultureel).

18 Migratie verandert culturen
Geef voor elk schaalniveau, A,B en C aan hoe door migratie cultuurverandering optreedt. C B A, migranten uit Saghro-gebergte nemen gewoonten over van bewoners in Todra-vallei A B, migranten nemen stadse cultuurelementen mee naar Todra. C, migranten naar Europa verwestersen. Migratie Vanuit de Todravallei,Marokko

19 Migratie verandert culturen
Bij welke migratiebeweging kan een transnationaal netwerk ontstaan? Licht je keuze toe C B A C. De migranten in Europa houden op allerlei manieren contact met hun vertrekgebied Migratie Vanuit de Todravallei,Marokko

20 Geld van Noord naar Zuid
Na 2007 dalen de directe buitenlandse investeringen. Wat was daar de oorzaak voor? Economische crisis Sinds 1996 zijn de overmakingen door migranten omvangrijker dan de ontwikkelingshulp. Dat hangt samen met globalisering. Leg dat uit. Door de globalisering worden gebieden sterker met elkaar verbonden. Een gevolg is dat de internationale migratie toeneemt.

21 Gevolgen globalisering
5 havo 1 Globalisering § 8

22 Economisch: mno’s weven mondiaal web
BASF: Duitse chemiegigant Waarom is het netwerk zo opgebouwd? Gebruik in je uitleg de begrippen triade, eenheid en verbrokkeling Vooral gebieden die horen tot de fast world (triade) zijn verbonden (eenheid). Arme gebieden (slow world) zijn voor BASF niet zo interessant en hebben geen plek in het netwerk> verbrokkeling.

23 Economisch: uitschuiving en herverdeling arbeidsmarkt
Wat is het verband tussen bron A en B? De lonen in de Europese landen zijn zo hoog dat de maakindustrie daar niet te handhaven is en uitschuift naar lagere lonenlanden zoals China en india

24 Ruimtelijk: mno’s op zoek naar nieuwe afzetmarkten
IKEA SHANGHAI Waarom zal IKEA zich vestigen in China? Door de groeiende welvaart en de toename van de middenklasse vormt China een interessante afzetmarkt Waarom kiest het hoofdkantoor van IKEA voor een vestiging in Shanghai? Shanghai is een metropool gelegen in het meest welvarende deel van China.

25 Globalisering: niet voor iedereen goud.
Chinese tassenwinkel in Madagaskar China heeft veel belangstelling voor Afrika. Noem daar twee redenen voor voor de grondstoffen en energie als afzetmarkt De belangstelling pakt niet voor alle Afrikanen goed uit. Leg dat uit en gebruik de bron. China importeert op grote schaal (industriële) eindproducten. Daardoor wordt de lokale (ambachtelijke)productie weggevaagd.

26 Ruimtelijke: verbrokkeling tussen en binnen landen
NY:fast world Fragmentarische modernisering India:slow world Regionale ongelijkheid

27 Fast en slow world in India
Leg met deze bron het begrip fragmentarische modernisering uit. Sommige delen of sectoren van India zijn modern (internet) en ander delen zijn nog zeer traditioneel. Waarom is fragmentarische ontwikkeling typerend voor een land in ontwikkeling? Ontwikkeling gaat altijd schoksgewijs zowel in de tijd als in de ruimte (in gebieden)

28 De cultuurkaart zal niet snel veranderen.
Cultureel: verandert cultuurkaart? Vervaging Polarisatie De cultuurkaart zal niet snel veranderen. Wereldstad Wel: In grenszones: vervaging en polarisatie Ontstaan netwerksamenleving Wereldsteden steeds belangrijker als centrum van fast world

29 Polarisatie in Egypte Waarom vindt deze polarisatie juist in Egypte plaats? Aanslag op koptische kerk in Alexandrië. De kopten vormen en religieuze minderheid in Egypte waar de meerderheid moslim is. Na de Arabische lente van 2011 wordt deze minderheid minder goed beschermd dan onder het regiem van Mubarak.

30 Steden met ambitie Steden als Sao Paulo, Singapore en Shanghai zijn op weg naar de status van wereldstad. Dat wordt gestimuleerd door de globalisering. Hoezo? Gebieden in de semiperiferie worden steeds belangrijker en vormen in de toekomst onderdeel van de mondiale netwerksamenleving.

31 Op weg naar een wereldcultuur?
Nee, want: Culturele identiteit moeilijk te veranderen, materiële cultuurelementen worden wel overgenomen; immateriële veel moeilijker Vaak nemen alleen de rijkeren westerse cultuurelementen over Niet-westerse culturen beïnvloeden ook de westerse cultuur> heterogenisering Culturen passen vreemde elementen aan hun cultuur aan Ga naar de buiteNLand-site en bekijk de Box over de slow- en fast world


Download ppt "5 havo 1 Globalisering § 6-9."

Verwante presentaties


Ads door Google