De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting: hoofdstuk 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting: hoofdstuk 1"— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting: hoofdstuk 1
Hulp ter voorbereiding van het tentamen

2 Geografie Wat is het verschil tussen fysische en sociale geografie?
Fysische geografie  over de relatie tussen natuurkundige processen en plaatsen Sociale geografie  over de relatie tussen mensen en plaatsen

3 Geld Wat is het verschil tussen koopkracht en BNI (BNP) / hoofd?

4 Vier aardrijkskundige dimensies
Verschillende manieren om tegen één onderwerp of probleem aan te kijken Economische dimensie Politieke dimensie - Sociaal-culturele dimensie Ecologische dimensie

5 Centrum-periferie relatie
Een centrum-periferie relatie is op basis van wederzijde afhankelijkheid  de landen hebben elkaar nodig Noem hiervan een voorbeeld voor de situatie van China en west Europa Waar is het centrum en de periferie van Mexico te vinden?

6 United Nations Development Program (UNDP)
Alternatieve manier van welvaart en welzijn meten (anders dan alleen via BNI) Human Development Index (HDI) (ook wel VN- welzijnsindex genoemd) Levensverwachting Onderwijs en alfabetiseringsgraad BNI per capita

7 Ongelijkheid Sociale ongelijkheid: er zijn verschillen tussen mensen
Regionale ongelijkheid: er zijn verschillen tussen gebieden Geef een voorbeeld van sociale ongelijkheid Geef een voorbeeld van regionale ongelijkheid

8 Schaalniveaus Lokaal  bijvoorbeeld de gemeente
Regionaal  bijvoorbeeld de provincie Nationaal  het land Continentaal  bijvoorbeeld Europa Mondiaal  de hele wereld

9 Internationale arbeidsdeling
Verdeling van de wereld in gebieden op basis van de sector (primair, secundair, tertiair) waarin de arbeidsmarkt zich gespecialiseerd heeft Welke sector verwacht je dat bij centrumgebieden opvallend groot is? Hoe is dat bij de periferie? En de semi-periferie?

10 Migratie Waarom migreert men soms wel en meestal niet?
Door barrières, er moeten genoeg pullfactoren en/of pushfactoren zijn

11 Drie basisvormen van bevolkingsgrafieken

12 Demografisch transitiemodel
Alle landen doorlopen een proces wat betreft hun bevolkingsopbouw Hoog geboorte en sterftecijfer Sterftecijfer daalt  sterke groei van de bevolking Geboortecijfer daalt  kleine groei van de bevolking Nieuw evenwicht Waarom heet het een transitiemodel?

13 Twee belangrijkste cultuurelementen
1 Taal 2 Godsdienst Bestaan allebei uit zowel materiële als immateriële cultuurelementen

14 a Homogenisering door verwestersing
Gevolgen van diffusie a Homogenisering door verwestersing Op weg naar wereldcultuur? b Heterogenisering vooral door migratie Transnationale gemeenschappen c Verharding van culturen Opkomst fundamentalisme

15 Verklaren, uitleggen en beredeneren
Drie soorten vragen Verklaren, uitleggen en beredeneren

16 Verklaren Verklaarvragen hebben twee delen: Situatiebeschrijving
Algemene regel

17 Verklaren Geef een sociaal geografische verklaring voor de immigratie van Polen in Nederland In Polen is weinig werk en zijn de lonen laag, terwijl er in Nederland veel werk is en de lonen juist hoog zijn. (situatie) Veel mensen emigreren naar landen waar ze het economisch beter kunnen hebben (algemene regel)

18 Uitleggen ‘Leg uit’ -vragen hebben ook twee delen Oorzaak Gevolg

19 Uitleggen Leg uit dat het treinverkeer vaak stil komt te liggen bij extreme kou Door de kou bevriezen de wissels (oorzaak) Als de wissels bevroren zijn kunnen de treinen niet rijden (gevolg)

20 Beredeneren Verassing, beredeneervragen bestaan ook uit twee delen
Vergelijken van of Het geven van redenen voor Conclusie

21 Beredeneren Beredeneer met behulp van het demografische transitiemodel dat Mexico zich in fase 3 bevindt Het geboortecijfer in Mexico is aan het dalen en het sterftecijfer daalt ook nog steeds, net zoals dat in fase 3 van het model het geval is (vergelijking) Hieruit kan ik concluderen dat Mexico zich in fase 3 van het model bevindt (conclusie)

22 Let op hoeveel antwoorden je mag geven, geef er niet meer!


Download ppt "Samenvatting: hoofdstuk 1"

Verwante presentaties


Ads door Google