De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTWIKKELINGSPEIL.  INKOMEN:  BRUTO NATIONAAL PRODUCT (GELD DAT ALLE INWONERS VAN EEN LAND SAMEN VERDIENEN, OOK ALS ZE IN HET BUITENLAND WONEN)  BRUTO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTWIKKELINGSPEIL.  INKOMEN:  BRUTO NATIONAAL PRODUCT (GELD DAT ALLE INWONERS VAN EEN LAND SAMEN VERDIENEN, OOK ALS ZE IN HET BUITENLAND WONEN)  BRUTO."— Transcript van de presentatie:

1 ONTWIKKELINGSPEIL

2  INKOMEN:  BRUTO NATIONAAL PRODUCT (GELD DAT ALLE INWONERS VAN EEN LAND SAMEN VERDIENEN, OOK ALS ZE IN HET BUITENLAND WONEN)  BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (TOTALE PRODUCTIE VAN EEN LAND UITGEDRUKT IN GELD)

3  HET BBP / BNP ZEGT NIET ALTIJD ALLES OVER DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING: ◦ HET IS EEN GEMIDDELDE. HET ZEGT NIETS OVER DE VERDELING VAN DE BEVOLKING ◦ NIET ALLE REGIO’S BINNEN EEN LAND ZIJN EVEN RIJK OF ARM

4 BASISBEHOEFTEN: ◦ VOEDSEL (KILOJOULES PER DAG) ◦ HUISVESTING (BIJV. STROMEND WATER, RIOLERING) ◦ ONDERWIJS (ANALFABETISME) ◦ GEZONDHEIDSZORG (ZUIGELINGENSTERFTE, ARTSENDICHTHEID)

5

6  MIDDEL VAN BESTAAN: MANIER WAAROP MENSEN AAN VOEDSEL KOMEN  IN LANDEN MET EEN LAAG ONTWIKKELINGSPEIL WERKT EEN GROOT PERCENTAGE VAN DE BEROEPSBEVOLKING IN DE PRIMAIRE SECTOR

7  IN AZIE ZIJN BETERE EN NIEUWE RIJSTSOORTEN ONTDEKT  MEERDERE OOGSTEN PER JAAR MOGELIJK  COMMERCIALISERING VAN DE LANDBOUW KOMT LANGZAAM OP GANG

8  PRIMAIRE SECTOR: ZELFVOORZIENENDE LANDBOUW OVERHEERST!  SECUNDAIRE SECTOR: ◦ WEINIG INDUSTRIE AANWEZIG (MACHINES/FABRIEKEN) ◦ WEL AMBACHTELIJKE PRODUCTIE  TERTIAIRE SECTOR: ◦ BANEN MET OPLEIDING DUN GEZAAID ◦ VLUCHTSECTOR: ONGESCHOOLD LAAGBETAALD WERK

9  ONTWIKKELINGSLANDEN HEBBEN EEN HOOG GEBOORTECIJFER; ◦ VERBETERDE ZIEKENZORG (INENTINGEN, ZIEKENHUIZEN) ◦ WEINIG OF GEEN GELD VOOR VOORBEHOEDSMIDDELEN (FAMILY-PLANNING) ◦ KINDEREN ZIJN EEN “PENSIOEN”VOORZIENING ◦ KINDEREN GEVEN AANZIEN BINNEN DE GEMEENSCHAP ◦ TEGEN DE GELOOFSOVERTUIGING

10  URBANISATIEGRAAD: PERCENTAGE STEDELINGEN IN EEN LAND  DOOR RURAAL-URBANE MIGRATIE NEEMT HET AANTAL STEDELINGEN IN RAP TEMPO TOE (URBANISATIETEMPO)  DE STEDEN KUNNEN DE SNELLE GROEI MOEIZAAM VERWERKEN: ◦ ONTSTAAN KROTTENWIJKEN / BIDONVILLES / SHANTYTOWNS

11  INTERN: ◦ INFRASTRUCTUUR ◦ SOCIALE STRUCTUUR ◦ SNELLE BEVOLKINGSGROEI  EXTERN: ◦ GLOBALISERING (HFD 11)

12  TIJDENS KOLONIALE TIJD: ◦ NADRUK OP HET VERVOER VAN DELF- EN GRONDSTOFFEN NAAR DE KUST (RICHTING EUROPA)  STAAT VAN DE (AUTO)WEGEN: ◦ TE WEINIG ◦ ONVERHARDE WEGEN ◦ ONBEGAANBAAR TIJDENS “NATTE SEIZOEN”

13  ONNATUURLIJKE GRENZEN IN VOORMALIGE KOLONIEEN. GEEN EENHEID ONDER DE BEVOLKING.  GROOT VERSCHIL TUSSEN ELITE EN DE MASSA

14


Download ppt "ONTWIKKELINGSPEIL.  INKOMEN:  BRUTO NATIONAAL PRODUCT (GELD DAT ALLE INWONERS VAN EEN LAND SAMEN VERDIENEN, OOK ALS ZE IN HET BUITENLAND WONEN)  BRUTO."

Verwante presentaties


Ads door Google