De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Terugblik  Vandaag hoofdlijnen (restant) ◦ Hst 8 ◦ Hst 9 ◦ Hst 10 ◦ Hst 11  Vrijdag SO!!! ◦ Zorg dat je vrijdag je spullen bij je hebt!  Lesboek.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Terugblik  Vandaag hoofdlijnen (restant) ◦ Hst 8 ◦ Hst 9 ◦ Hst 10 ◦ Hst 11  Vrijdag SO!!! ◦ Zorg dat je vrijdag je spullen bij je hebt!  Lesboek."— Transcript van de presentatie:

1

2  Terugblik  Vandaag hoofdlijnen (restant) ◦ Hst 8 ◦ Hst 9 ◦ Hst 10 ◦ Hst 11  Vrijdag SO!!! ◦ Zorg dat je vrijdag je spullen bij je hebt!  Lesboek + basisboek + werkschrift

3  We hebben het toen gehad over: ◦ Weer en klimaat (neerslag, orkanen en Köppen) ◦ Bewegende aarde (endogene/exogene krachten)  Plaattektoniek  aardbevingen/vulkanisme  Verwering, erosie en sedimentatie ◦ Natuurlandschappen (vegetatiegordels) ◦ Ecosystemen ◦ Bevolking en cultuur  Demografie, migratie, multiculturele samenleving

4  Primaire sector (landbouw, mijnbouw)  Secundaire sector (industrie, bouw)  Tertiaire sector (diensten etc)

5  Definitie bestaansmiddelen: ◦ De middelen waarmee levensbehoeften worden geproduceerd noem je bestaansmiddelen  Hoe produceer je die bestaansmiddelen? ◦ Met behulp van productiemiddelen:  Arbeid (mensen)  Kapitaal (geld)  Natuur (grondstoffen)

6  Akkerbouw  Tuinbouw ◦ Grove tuinbouw  Veeteelt  Bosbouw  Specialisatie/mechanisatie/intensivering

7  Intensieve veeteelt  Extensieve veeteelt (ranches)  Biologische landbouw (zo natuurlijk mogelijk)

8  Landbouw en inrichting ◦ Herinrichting = ruilverkaveling  Vaak aandacht voor Landbouw in combinatie met natuur

9  Vervoer = mobiliteit ◦ Betekent verplaatsing van mensen en goederen. ◦ De transportvoertuigen noem je modaliteit(en):  Fiets  Auto  Vliegtuig  Vrachtwagen  Schip etc. ◦ Afhankelijk van afstand kies je je modaliteit  Massagoederen  Stukgoederen ◦ Container

10  Stad en dorp  Stedelijk gebied ◦ Agglomeratie, stadsgewest (vb: Rijnmond), netwerkstad, metropool  Landelijk gebied  Adressendichtheid (is een voorbeeld)

11 De stad:  Urbanisatie  Suburbanisatie  Problemen v/d stad (Segregatie/integratie, etnische wijken)  Herinrichting en re-urbanisatie (compacte stad + vele voorzieningen)

12  Model van een stad ◦ Cityvorming ◦ CBD ◦ Oude woonwijken  Grondprijs (hoe verder van het centrum, hoe goedkoper de grond) ◦ [onder voorbehoud, want centrum duur, dan volkswijken, richting suburbs weer duurder.]

13  Ontwikkeling is een zeer belangrijk thema binnen AK.  Ontwikkeling geeft aan of een land arm of rijk is, maar hoe kun je dit bepalen?  Dit gebeurd aan de hand van het ontwikkelingspeil Hoog ontwikkelingspeil = Rijk Laag ontwikkelingspeil = Arm

14  2 Ontwikkelingskenmerken (basiskenmerken): ◦ Inkomen (BNP/BBP)  BNP: Bruto Nationaal Product: betreft alle inkomsten door iedereen met eenzelfde nationaliteit.  BBP: Bruto Binnenlands Product: betreft alle inkomsten binnen de staatsgrenzen van een land. ◦ De eerste levensbehoeften (basisbehoeften)  Voedsel (kwalitatieve/kwantitatieve honger)  Huisvesting  Onderwijs (analfabeten)  Gezondheidszorg (artsendichtheid)

15  Het ontwikkelingspeil hangt verder ook nog sterk af van: ◦ Percentage beroepsbevolking in de 1 e sector  Commercieel of zelfverzorgend ◦ Percentage beroepsbevolking in de 2 e sector  Industrieel of ambachtelijk ◦ Percentage beroepsbevolking in de 3 e sector  Formele of informele sector (vluchtsector) ◦ Percentage stedelingen ◦ Tempo bevolkingsgroei

16  Misschien wel het belangrijkste hoofdstuk van allemaal!!  Dit maakt de wereld zoals die vandaag de dag is en hoe processen (waarschijnlijk) in de toekomst zullen gaan plaatsvinden.

17  Wat is globalisering ? ◦ Het voortdurende proces van internationale uitwisseling van geld, goederen en ideeën = globalisering  MNO = Multinationale ondernemingen  New Industrialised Countries (NIC’s) ◦ Tijgerlanden ◦ BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China)  Verschuiving van economisch zwaartepunt = global shift  Koloniën  De Handels- betalingsbalans is bij arme landen vaak negatief ◦ Handelsbalans: Waardeverhouding tussen invoer van een land en totale uitvoer. ◦ Betalingsbalans: Waardeverhouding tussen uitgaven en inkomsten van een land  Tariefmuren (= belastingsmuur)

18  Ontwikkelingssamenwerking ◦ Structurele- en Noodhulp ◦ Bilaterale hulp ◦ Multilaterale hulp  Joint Venture (samenwerking tussen regering en particulier, vb: Ford + China)

19 Kapitalisme  Vrijemarkteconomie  Ieder individu bepaalt alles voor zichzelf, de staat doet (bijna) niets  VB USA:  Eigen zorg (min 10.000,- p/j)  Eigen opleiding (50.000,- p/j)  Eigen woning  Etc  Probleem? De zwakkere van de samenleving vallen buiten de boot!!! Communisme  Planeconomie  De staat bepaald wat goed is voor het volk, want het volk = de staat.  VB: Sovjet-Unie/Cuba  Zorg (gratis)  Opleiding (gratis)  Woning (bijna gratis)  Probleem? De economie goed draaiende te houden (= uiteindelijke val van SU)

20  Zijn er nog vragen?  SO basisboeknummers klas 2


Download ppt " Terugblik  Vandaag hoofdlijnen (restant) ◦ Hst 8 ◦ Hst 9 ◦ Hst 10 ◦ Hst 11  Vrijdag SO!!! ◦ Zorg dat je vrijdag je spullen bij je hebt!  Lesboek."

Verwante presentaties


Ads door Google