De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aardrijkskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aardrijkskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Aardrijkskunde

2 Inhoud: Terugblik Vandaag hoofdlijnen (restant) Vrijdag SO!!! Hst 8
Zorg dat je vrijdag je spullen bij je hebt! Lesboek + basisboek + werkschrift

3 Nog vragen over de vorige keer?
We hebben het toen gehad over: Weer en klimaat (neerslag, orkanen en Köppen) Bewegende aarde (endogene/exogene krachten) Plaattektoniek  aardbevingen/vulkanisme Verwering, erosie en sedimentatie Natuurlandschappen (vegetatiegordels) Ecosystemen Bevolking en cultuur Demografie, migratie, multiculturele samenleving

4 Hst 8: Bestaansmiddelen
Primaire sector (landbouw, mijnbouw) Secundaire sector (industrie, bouw) Tertiaire sector (diensten etc)

5 Definitie bestaansmiddelen:
De middelen waarmee levensbehoeften worden geproduceerd noem je bestaansmiddelen Hoe produceer je die bestaansmiddelen? Met behulp van productiemiddelen: Arbeid (mensen) Kapitaal (geld) Natuur (grondstoffen)

6 Landbouw Akkerbouw Tuinbouw Veeteelt Bosbouw
Grove tuinbouw Veeteelt Bosbouw Specialisatie/mechanisatie/intensivering

7 Landbouw Intensieve veeteelt Extensieve veeteelt (ranches)
Biologische landbouw (zo natuurlijk mogelijk)

8 Landbouw Landbouw en inrichting
Herinrichting = ruilverkaveling Vaak aandacht voor Landbouw in combinatie met natuur

9 Vervoermiddelen en goederen
Vervoer = mobiliteit Betekent verplaatsing van mensen en goederen. De transportvoertuigen noem je modaliteit(en): Fiets Auto Vliegtuig Vrachtwagen Schip etc. Afhankelijk van afstand kies je je modaliteit Massagoederen Stukgoederen Container

10 Hoofdstuk 9: Ruimtelijke inrichting
Stad en dorp Stedelijk gebied Agglomeratie, stadsgewest (vb: Rijnmond), netwerkstad, metropool Landelijk gebied Adressendichtheid (is een voorbeeld)

11 Vervolg: De stad: Urbanisatie Suburbanisatie
Problemen v/d stad (Segregatie/integratie, etnische wijken) Herinrichting en re-urbanisatie (compacte stad + vele voorzieningen)

12 Grondprijs (hoe verder van het centrum, hoe goedkoper de grond)
Model van een stad Cityvorming CBD Oude woonwijken Grondprijs (hoe verder van het centrum, hoe goedkoper de grond) [onder voorbehoud, want centrum duur, dan volkswijken, richting suburbs weer duurder.]

13 Hoofdstuk 10: Het ontwikkelingspeil
Ontwikkeling is een zeer belangrijk thema binnen AK. Ontwikkeling geeft aan of een land arm of rijk is, maar hoe kun je dit bepalen? Dit gebeurd aan de hand van het ontwikkelingspeil Hoog ontwikkelingspeil = Rijk Laag ontwikkelingspeil = Arm

14 Hoofdstuk 10: Het ontwikkelingspeil
2 Ontwikkelingskenmerken (basiskenmerken): Inkomen (BNP/BBP) BNP: Bruto Nationaal Product: betreft alle inkomsten door iedereen met eenzelfde nationaliteit. BBP: Bruto Binnenlands Product: betreft alle inkomsten binnen de staatsgrenzen van een land. De eerste levensbehoeften (basisbehoeften) Voedsel (kwalitatieve/kwantitatieve honger) Huisvesting Onderwijs (analfabeten) Gezondheidszorg (artsendichtheid)

15 Hoofdstuk 10: Het ontwikkelingspeil
Het ontwikkelingspeil hangt verder ook nog sterk af van: Percentage beroepsbevolking in de 1e sector Commercieel of zelfverzorgend Percentage beroepsbevolking in de 2e sector Industrieel of ambachtelijk Percentage beroepsbevolking in de 3e sector Formele of informele sector (vluchtsector) Percentage stedelingen Tempo bevolkingsgroei

16 Hoofdstuk 11: Globalisering
Misschien wel het belangrijkste hoofdstuk van allemaal!! Dit maakt de wereld zoals die vandaag de dag is en hoe processen (waarschijnlijk) in de toekomst zullen gaan plaatsvinden.

17 Hoofdstuk 11: Globalisering
Wat is globalisering ? Het voortdurende proces van internationale uitwisseling van geld, goederen en ideeën = globalisering MNO = Multinationale ondernemingen New Industrialised Countries (NIC’s) Tijgerlanden BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) Verschuiving van economisch zwaartepunt = global shift Koloniën De Handels- betalingsbalans is bij arme landen vaak negatief Handelsbalans: Waardeverhouding tussen invoer van een land en totale uitvoer. Betalingsbalans: Waardeverhouding tussen uitgaven en inkomsten van een land Tariefmuren (= belastingsmuur)

18 Hoofdstuk 11: Globalisering
Ontwikkelingssamenwerking Structurele- en Noodhulp Bilaterale hulp Multilaterale hulp Joint Venture (samenwerking tussen regering en particulier, vb: Ford + China)

19 Politiek en globalisering Tegenpolen
Kapitalisme Vrijemarkteconomie Ieder individu bepaalt alles voor zichzelf, de staat doet (bijna) niets VB USA: Eigen zorg (min ,- p/j) Eigen opleiding (50.000,- p/j) Eigen woning Etc Probleem? De zwakkere van de samenleving vallen buiten de boot!!! Communisme Planeconomie De staat bepaald wat goed is voor het volk, want het volk = de staat. VB: Sovjet-Unie/Cuba Zorg (gratis) Opleiding (gratis) Woning (bijna gratis) Probleem? De economie goed draaiende te houden (= uiteindelijke val van SU)

20 Volgende les: Zijn er nog vragen? SO basisboeknummers klas 2


Download ppt "Aardrijkskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google