De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene inleiding tot het beleidsplan ‘Een kleurrijke gemeente’ Jan Blankespoor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene inleiding tot het beleidsplan ‘Een kleurrijke gemeente’ Jan Blankespoor."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene inleiding tot het beleidsplan ‘Een kleurrijke gemeente’ Jan Blankespoor

2 Hoe maak je een beleidsplan?

3

4 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Diaconie Ben Cats

5

6 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Vorming en toerusting Henk van Zuilekom

7 Vorming &Toerusting ● Wat beogen we? ● Waarom V&T? ● Wat is de doelgroep? ● Het V&T aanbod-spectrum ● V&T Aanbodvormen ● Samenwerking ● V&T-programma voor komend seizoen

8 Wat beogen we? Toerusting van de gemeente: ● Ontwikkeling en verdieping van het geloof ● Opbouw van de gemeente ● Toerusting om de verschillende taken in de gemeente te kunnen vervullen ● Als navolgers van Christus dienend en getuigend in de gemeente en de samenleving kunnen zijn ● Participatie van gemeenteleden ● Bevorderen van de gemeenschap

9 Waarom V&T? Je komt steeds in nieuwe situaties ● Levensfase, werk, ziekte, geluk, tegenslag, verdriet, enz. ● Maatschappelijke ontwikkelingen: ● Wetenschap, technologie, digitalisering ● Welvaart ● Individualisering ● “Ont-persoonlijking” in het maatschappelijk verkeer ● Wegvallen van grote sociale verbanden ● Zorgstelsel ● Grote belangstelling voor spiritualiteit ● De veranderde positie van de kerk in de samenleving

10 Wat is de doelgroep? ● Gemeenteleden ● Kinderen (en hun ouders!) ● Jongeren ● Jong-volwassenen ● Volwassenen ● Ouderen ● Maar ook niet-gemeenteleden zijn welkom

11 Het V&T aanbod-spectrum ● Een breed, gevarieerd en evenwichtig aanbod ● Gericht op verdieping, verbreding of beleving ● Hart, hoofd en handen

12 V&T Aanbodvormen ● Afhankelijk van doelgroep en onderwerp: ● Leerhuizen ● Lezingen ● Verdiepingsavonden ● Workshops ● Kringen ● Cursussen ● Wandelingen / wandeltochten ● Schilderen/ dichten/ schrijven ● Muziek/ zang ● Reizen (bv. Taizé, Iona) ● Kloosterweekends

13 Samenwerking ● Met andere taakgroepen van De Regenboog ● Met andere kerken in Rokkeveen ● Met De Oase en de Pelgrimskerk (POR)

14 V&T-programma voor komend seizoen ● Thans in voorbereiding ● Samen met de andere POR-kerken ● Jaarthema: Schatgraven

15 ● Zie uit naar de Gaandeweg voor 2015 – 2016

16 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Jeugd Martijn Pastink

17 Missie: De betrokkenheid, aanwezigheid en zeggenschap van jeugd hebben draagvlak binnen de wijkgemeente, de jeugd voelt zich veilig om te geloven hoe ze willen geloven, de wijkgemeente kan hierbij als voorbeeld dienen. Onmisbaar : Samenwerking POR Carina Kapteyn touwtrekker in Oase met betrekking tot jeugdwerk Missionair denken/samenwerken De ouders van jonge gezinnen gaan samen met jeugd zorg dragen voor de crèche oppas Aanschrijven doopouders Jongerendiensten blijven organiseren in samenwerking met Oase, Pelgrimskerk en Noord Gespreksgroepen handhaven Evaluatie na de doop Avondprogramma geloofsopvoeding in samenwerking met JOB Samenwerking met kindernevendienst en aansluiting programma Taakgroep Jeugd Jeugdouderlingen Martijn Pastink, Jan de Jonge & Charlotte Prent Kinderen zijn de toekomst

18 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Pastoraat Annie Piening

19 PRESENTATIE TAAKGROEP PASTORAAT

20 Taakgroep Pastoraat “….. het is aan ons om het meisje aan te moedigen om te blijven dansen en haar ogen op het licht te houden. Om samen met haar te zoeken naar de Bron van het licht. Een verlangen dat de toeschouwers op het schilderij zelf ook gaan dansen….” st. Jacobskerk Utrecht 27/04 2015 …..met dank aan Fred.

21 DOEL van de taakgroep pastoraat ● Steun, verdieping, onderlinge afstemming en vernieuwing bieden in het pastoraal werk zoals dat in alle geledingen binnen en vanuit de kerk wordt uitgevoerd in de vier secties

22 Dat betekent: Aanwezig zijn Luisteren en meegaan Geen oordeel Een ieder mag zijn die hij is

23 Kern van pastoraat ● Het omzien naar elkaar Het omzien naar elkaar behoort tot één van de kerntaken van de gemeente van Jezus Christus Mission Statements 4 en 5: ● Het omzien naar elkaar is het delen van meeleven in alle dingen, maar zeker in hoogte- en dieptepunten. In de behoefte van mensen naar structureel omzien en medeleven wordt door de gemeente voorzien. ● Tijdens de georganiseerde bijeenkomsten binnen de wijkgemeente voelen mensen zich veilig en thuis in teken van verbondenheid

24 ● Veel brengen dit al in de praktijk. Spontaan. Een taak voor iedereen. ● Maar ook vanuit het ambt als pastoraal ouderling worden mensen bezocht en begeleid

25 Twee vormen van pastoraat ● Het gewone pastoraat – Aandacht voor en kennismaking met nieuw ingekomen – Voeren van gespreken met gemeenteleden – De organisatie en het leiden van huiskamergesprekken Het gewone pastoraat is niet alleen een taak voor ambtsdragers, maar voor de gehele gemeente ● Het bijzondere pastoraat – Doelgroepenpastoraat – Pastoraat onder rand- en buitenkerkelijken – Crisispastoraat Pastoraat onder rand- en buitenkerkelijken vraagt om inzet van taakgroep missionair

26 Vraaggestuurd ● Wij moeten niet bepalen dat een ander iets nodig heeft. We moeten wel initiatief nemen om de ander te leren kennen.

27 Competentiegericht (=gave gericht) werken ● We (=leden van de taakgroep) doen niet allemaal hetzelfde, maar een ieder doet waar hij/zij goed in is. – Deze vorm van werken is in ontwikkeling

28 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Eredienst Joop de Groot

29 Beleidsplan taakgroep eredienst De taakgroep eredienst als in het web.

30 Visie en beleidsvoornemens ● In de eredienst vieren we samen het geheim van Gods aanwezigheid op deze aarde in de dienst zal het mysterie van deze aanwezigheid inhoud zijn van de liturgie, in zang en woord, in sacrament en zegeningen ontdekken we waar Gods aanwezigheid in deze wereld te ervaren is.

31 Doel van de kerkdiensten ● Het doel van de kerkdiensten is het samenkomen van mensen en het in vrijheid “vieren” rondom Gods woord.

32 Wij zijn als de in zijn web. ● De taakgroep eredienst is de schakel tussen vele kerkelijke activiteiten, die door verschillende groepen worden uitgevoerd in en om de kerkdiensten.

33 De taakgroep als in zijn web. Contacten met ● Predikanten ● Organisten ● Koren ● Bands ● Lectoren ● Beamerteam ● Kosters ● Kindernevendienst ● Crecheleiding ● Taakgroep jeugd ● Werkgroep bloemschikken ● Taakgroep missionair ● Kunstenaars

34 De taakgroep als in zijn web. Regelen van ● Paas kaars ● Aankleding liturgisch centrum ● Onderhoud antependia ● Aankleding kerk tijdens Kerst en Pasen ● Kapelvieringen ● Gedenkhoek, boek van gestorvenen,doopboek ● Kerkschooldiensten ● (Pinkster) Feest van de Geest

35 De taakgroep als in zijn web. En verder ● Evalueren van de erediensten. ● Verzamelen van aandachtspunten vanuit de gemeente rondom de eredienst. ● Meedenken en initiëren van ideeën rondom de eredienst

36 De taakgroep als in zijn web. Beleidsvoornemen ● Er zijn nog geen concrete plannen. De samenwerking met de taakgroep missionair is sinds kort van start gegaan. ● De taakgroep blijft de spin in het web en alert.

37 Visie, beleid en activiteitenplan van de Wijkraad van Kerkrentmeesters Klaas van Doeland

38 Wijkraad van Kerkrentmeesters Kernpunten Zorg voor inkomstenverwerving op korte en langere termijn Vaststellen of de beleidspunten van de WKR passen binnen de financiële mogelijkheden van de wijk (faciliterend voor de taakgroepen) Beheer en onderhoud

39 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Missioanir werk Jan Blankespoor

40 Taakgroep Missionair werk

41

42


Download ppt "Algemene inleiding tot het beleidsplan ‘Een kleurrijke gemeente’ Jan Blankespoor."

Verwante presentaties


Ads door Google