De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functiewaardering in het voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functiewaardering in het voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Functiewaardering in het voortgezet onderwijs
Joost Baelemans Marcel Brand Niels Glaudemans FuWaSys in het VO 1

2 Inhoud Waarom dit onderwerp Achtergrond FuWaSys Het FuWaSys
Invoering bij verschillende scholen Conclusie Discussie en vragenronde FuWaSys in het VO 2

3 Waarom dit onderwerp? Waarom nog 1e graads docent worden?
Steeds meer docenten stappen over van en naar bedrijfsleven Toekomstperspectief Zal het in de toekomst interessant zijn om werkgevers te gaan vergelijken? FuWaSys in het VO 3

4 Achtergrond Bij bespreking van CAO in 2000 bleek het huidige systeem verouderd Om problemen in kaart te brengen is de commissie FuWaSys opgericht Conclusies en aanbevelingen zijn maatgevend geweest voor nieuwe CAO FuWaSys in het VO 4

5 Achtergrond (2) Bewegingsvrijheid voor scholen moet toenemen! Doelen:
verbeteren van het loopbaanperspectief van onderwijspersoneel via functiedifferentiatie, extra inzet van onderwijsondersteunend personeel, en beloningsdifferentiatie; versterken van de schoolontwikkeling in het voortgezet onderwijs; scholen en begeleiden van zij-instromers; uitbreiden van LIO-schap; introduceren van een vorm van betaald ouderschapsverlof. FuWaSys in het VO 5

6 Het FuWaSys Introductie schaal LB, LC, LD
Minimaal 12% van huidige schaal LB moet per in LC geplaatst worden (in FTE’s) Personeel kan bewuster kiezen voor verloop carrière Scholen kunnen zelf onderverdeling maken welke functies bij welke schaal hoort Moet ingevoerd zijn per FuWaSys in het VO 6

7 Invoering bij het Udens College
Opstellen stuurgroep FuWaSys Met schoolorganisatie grof bouwwerk maken Voorlichten betrokkenen en bespreken plannen Vaststellen functiebouwwerk en waarderen functies Uitvoeren gesprekkencyclus FuWaSys in het VO 7

8 Invoering Mill-Hillcollege
Huidige LD docenten blijven LD Nieuwe docenten LB, bij extra factoren naast lesgeven LC Nog meer LD FuWaSys in het VO 8

9 Invoering Mill-Hillcollege
Hele globale schets omdat: Wel opdracht van stichting OMO, maar beginnen pas met ontwikkeling in maart 2005. OMO zegt dat het niet gedaan mag worden (na een mail van de OMO, met het verzoek om uitleg). Terug gekoppeld naar schoolbestuur, maar die snapten de OMO opmerking ook niet. FuWaSys in het VO 9

10 Invoering bij het Vmbo College Part 1
Ontwerpen van plan van aanpak → Installeren van de commissie LC-functie → Opstellen van functiebeschrijving; inclusief competenties en de toetsbare functie-eisen → Bepalen van de formatieve ruimte → Invullen van de personele bezetting van de benoemingsadviescommissie (BAC) → Werving van de kandidaten: start van de sollicitatieprocedure → Selectie van de kandidaten → Nazorg: gesprekken met benoemde en afgewezen kandidaten → Afwikkelen van de bezwarenprocedure. FuWaSys in het VO 10

11 Invoering bij het Vmbo College Part 2 - resultaat enquête directie
Nagenoeg het gehele proces wordt begeleid door een externe instantie (BAC-commissie). Het advies door de externe instantie (BAC-commissie) is door de directie 1 op 1 overgenomen. Directie is redelijk tevreden; Ja, want de procedure was duidelijk en werkte goed. Neen, want door de numerus fixus (12% van het totale FTE-aanbod) konden een paar geschikte kandidaten niet benoemd worden. Wat nu is gedaan door een BAC-commissie wordt in de toekomst gedaan door de directie. Het circus LB/LC zorgt voor onrust onder docenten Onderscheid LB/LC FuWaSys in het VO 11

12 Conclusie Bij het solliciteren bij een school zal het lonend zijn om arbeidsvoorwaarden en carrière perspectief te gaan vergelijken Een 1e graadsfunctie zal in de toekomst zeker geen LD functie opleveren Het is erg lastig een juiste keuze te kunnen maken tussen de geschikte kandidaten gelet op de 12% van het totaal FTE-veld (vmbo-college) FuWaSys in het VO 12

13 Vragen? FuWaSys in het VO 13

14 Bronnen en grafieken FuWaSys in het VO 14

15 Bronnen en grafieken FuWaSys in het VO 15

16 Onderscheid tussen LB & LC-docent
De leraar LC is een van de beeldbepalende leraren. Deze leraar kenmerkt zich als actieve voortrekker en motor van de pedagogische en/of didactische vernieuwingen het onderwijs. Hij wordt gezien als erkend gezaghebbend leraar en vervult zijn voortrekkersrol in relatie tot zijn collega’s in de school. De leraar is de verbindingsschakel tussen de school en het vervolgonderwijs (ROC) en het bedrijfsleven. Deze leraar vervult ten opzichte van andere leraren een seniorrol en kan daarop door collega’s en management worden aangesproken. In voorkomend geval fungeert de leraar als plaatsvervanger van de afdelingscoördinator. De leraar kan ook een trekkende en activerende rol vervullen bij het vorm geven en organiseren van bijzondere schooltaken. Terug FuWaSys in het VO 16


Download ppt "Functiewaardering in het voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google