De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijssystemen op Sint Maarten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijssystemen op Sint Maarten"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijssystemen op Sint Maarten

2 Wat komen jullie vandaag te weten?
Introduceren Onderzoeksvraag Hoe ziet het onderwijssysteem op de Sr. Borgia school eruit? Wat hebben wij gedaan? Vergelijken met andere onderwijssystemen Conclusie Bronvermelding Afronding

3 Introduceren Sint Maarten, Philipsburg Sister Borgia school
Welk land, hoe is het eiland verdeeld , voertaal, wat voor school (bijzonder onderwijs), stagegroepen, mentoren afkomstig uit Suriname

4 Onderzoeksvraag “Hoe zit het ervaringsgericht onderwijs geïntegreerd in het onderwijs op de Sr. Borgia school? Dus hoe kan je de EGO-aspecten terug zien?” Welke acties hebben wij ondernomen om antwoord te krijgen op deze vraag? Bij de volgende dia wordt dit duidelijk.

5 Hoe ziet onderwijssysteem op de Sr. Borgia school eruit?
Bezoek Marcel ( expertisecentrum EGO) Visie van de school Wat hebben wij gezien? Interview Jackie Greene Funderend onderwijs Wat hebben wij gezien? Thema: get healthy, fieldtrips, contractwerk, ontwerpschema’s, werken met thema’s, ondanks het een klein eiland is laten zij zich er niet van weerhouden om op allerlei excursies te gaan met de kinderen. In vergelijking met Nederlandse scholen geeft het Katholieke scholenbestuur op sxm erg veel gelegenheid voor.

6 Foto’s thema: Get Healthy

7 Fieldtrips

8 Wat hebben wij gedaan? Thema communicatie Thema circus Les proefjes
Kiesbord doorgevoerd Contractwerk doorgevoerd

9 Foto’s Proefjesles

10 Kiesbord Aanleiding introduceren
Aansluitend bij de manier van werken van de school

11 Vergelijken met andere onderwijssystemen
Bezoek montessori school Quiz Ego in vergelijking met funderend onderwijs Verschillen tussen privéscholen en volksscholen Privéschool (financiële middelen) Ego kan pas als het pedagogisch in orde is in de groep Montessori: veel blanke kinderen, veel leermaterialen, kinderen kiezen zelf wanneer zij wat willen leren, kleine groepen, leerkracht meer als observator, gezondere maaltijden (fruit).

12 Conclusie Conclusie op de hoofdvraag Aanbevelingen

13 Afronding Competenties Samenwerking Wat hebben wij geleerd?
Organisatorisch competent: Je kunt een project met internationaal karakter ontwerpen en organiseren. Je kunt passende differentiatievormen kiezen en het klassenmanagement inzetten bij het uitvoeren van het project. Samenwerken met omgeving: Je hebt kennis van Europese programma’s en organisaties die internationalisering van scholen kunnen ondersteunen. Samenwerking Wat hebben wij geleerd? Visie toekomstig leerkracht. Wat vind IK belangrijk in het onderwijs? Welke onderwijssysteem past het best bij mij?

14 Bronvermelding Personen Internet Boeken
Marcel van Herpen (expertisecentrum) Jackie Greene ( directrice Sr. Borgia school) Shelly Jack (directrice Montessori school) Internet Boeken Vries de, L., Menckeberg, H., (2005) Onderwijswetgeving: regelgeving van het Nederlands-Antilliaans Funderend, voortgezet en secundair beroepsonderwijs. Ministerie van Onderwijs en Cultuur Parreren van, C.F., Janssen-Vos, F., (2001) Hoekenwerk: Hoeken in de ontwikkelingsgerichte onderbouw. Bekadidact Schoolgids Sr. Borgia school en de Montessori school.

15 Vragen & feedback


Download ppt "Onderwijssystemen op Sint Maarten"

Verwante presentaties


Ads door Google