De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behaviour Based Safety bij Distributie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behaviour Based Safety bij Distributie"— Transcript van de presentatie:

1 Behaviour Based Safety bij Distributie
Behaviour Based Safety bij Distributie BACD presentatie Brenntag N.V., Ignace Dejager – Operations manager 25 march 2015

2

3 Definities: Bulklevering Producten Transporttank Opslagtank Losplaats
Losslang Vaste losleiding Koppelingen Verantwoordelijke operator

4 Procedures: Aanmelding Verantwoordelijke operator: toezicht
Chauffeur checkt informatie installatie klant Kritische punten Persoonlijke beschermingsmiddelen Uitzondering: Natriumhypochloriet Verboden te lossen in verpakkingen Afkoppeling bij einde lossing

5 Vragenlijst: code van goede praktijk - BACD - versie 2013_nl_vragenlijst.doc

6 Matrix koppelingen: code van goede praktijk - BACD - versie 2013_nl_matrix.doc

7 Losprocedure 6 kritische punten gebaseerd op
Brenntag losprocedure bij bulkleveringen Losprocedure 6 kritische punten gebaseerd op Brenntag Corporate procedures BACD Code van Goede Praktijk bij Bulkleveringen VLAREM rubriek Opslag van gevaarlijke stoffen M.b.t. Het vullen van houders ( ) Inkuiping e.d. ( ) Identificatie ( ) KB 24/05/1982 CEFIC guidelines “Loading-Unloading” Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen

8 Losprocedure: kritisch punt 1
Brenntag losprocedure bij bulkleveringen Losprocedure: kritisch punt 1 Aanwezigheid klant is steeds vereist Aankoppeling klantzijde 4-ogen principe Controle op gemaakte aankoppeling Veiligheid Assistentie bij mogelijk incident Gebaseerd op VLAREM Aanwezigheid operator-klant dient steeds aanwezig te zijn tijdens transfer van producten naar tankinstallatie Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen

9 Losprocedure: kritisch punt 2
Brenntag losprocedure bij bulkleveringen Losprocedure: kritisch punt 2 Veilige toegang tot aansluitpunt voorzien Tanks moeten kunnen worden aangesloten vanop begane grond of vanop een veilig te betreden oppervlak Geen toegang via ladders Slang mag geen knik vertonen Gebaseerd op KB 31/08/ i.v.m. werken op hoogte/werken op ladders Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen

10 Losprocedure: kritisch punt 3
Brenntag losprocedure bij bulkleveringen Losprocedure: kritisch punt 3 Losplaats afbakenen Duidelijke signalisatie Geen doorgang voor onbevoegden in loszone Duidelijk maken lossen van chemicaliën aan de gang Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen

11 Losprocedure: kritisch punt 4
Brenntag losprocedure bij bulkleveringen Losprocedure: kritisch punt 4 Vaste aansluiting voorzien van duidelijke etikettering Verkeerde aankoppeling vermijden Incidenten voorkomen zoals Vermijden van productlekken (impact milieu) Mengen van verschillende producten Ongewenste chemische reacties Schade aan opslagtanks Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen

12 Losprocedure: kritisch punt 5
Brenntag losprocedure bij bulkleveringen Losprocedure: kritisch punt 5 Gekeurd aardingspunt voorzien (in geval van brandbare stoffen) Opbouw van statische elektriciteit voorkomen Explosiegevaar Spontane ontbranding Controle op volledige geleiding Geen niet-geleidende onderdelen in de kring opnemen (bv. kunststof koppeling) Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen

13 Losprocedure: kritisch punt 6 (1/2)
Brenntag losprocedure bij bulkleveringen Losprocedure: kritisch punt 6 (1/2) Voorzie oog- of nooddouche (alternatief stromend water) Bij eventueel incident met chemische producten is het direct en overvloedig spoelen van de ogen/huid noodzakelijk om ernstige letsels (brandwonden) te vermijden Het is belangrijk dat een douche niet verder dan meter van lospunt aanwezig en duidelijk bewegwijzerd is, om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen Nooddouche moet ten allen tijde toegankelijk zijn en in werking Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen

14 Losprocedure: kritisch punt 6 (2/2)
Brenntag losprocedure bij bulkleveringen Losprocedure: kritisch punt 6 (2/2) Aanwezigheid oog- en nooddouche is een minimale vereiste Nooddouches zijn verplicht in ruimtes waar stoffen uit de volgende categorieën gebruikt worden: Ontplofbaar Ontvlambaar Giftig tot zeer giftig Bijtend Sensibiliserend Bij stoffen die door verhoogde temperatuur of door reactiviteit met water brandbare gassen ontwikkelen Door zelfontbranding gevaar voor brand of explosie kunnen opleveren Zie KB 11 maart 2002 Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen

15 DANK VOOR UW AANDACHT ZIJN ER NOG VRAGEN?
Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen


Download ppt "Behaviour Based Safety bij Distributie"

Verwante presentaties


Ads door Google