De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behaviour Based Safety bij Distributie Brenntag N.V., Ignace Dejager – Operations manager 25 march 2015 ▌BACD presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behaviour Based Safety bij Distributie Brenntag N.V., Ignace Dejager – Operations manager 25 march 2015 ▌BACD presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Behaviour Based Safety bij Distributie Brenntag N.V., Ignace Dejager – Operations manager 25 march 2015 ▌BACD presentatie

2

3  Definities:  Bulklevering  Producten  Transporttank  Opslagtank  Losplaats  Losslang  Vaste losleiding  Koppelingen  Verantwoordelijke operator

4  Procedures:  Aanmelding  Verantwoordelijke operator: toezicht  Chauffeur checkt informatie installatie klant  Kritische punten  Persoonlijke beschermingsmiddelen  Uitzondering: Natriumhypochloriet  Verboden te lossen in verpakkingen  Afkoppeling bij einde lossing

5  Vragenlijst:  code van goede praktijk - BACD - versie 2013_nl_vragenlijst.doc code van goede praktijk - BACD - versie 2013_nl_vragenlijst.doc

6  Matrix koppelingen:  code van goede praktijk - BACD - versie 2013_nl_matrix.doccode van goede praktijk - BACD - versie 2013_nl_matrix.doc

7 Losprocedure 6 kritische punten gebaseerd op Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen7 BRENNTAG LOSPROCEDURE BIJ BULKLEVERINGEN  Brenntag Corporate procedures  BACD Code van Goede Praktijk bij Bulkleveringen  VLAREM rubriek 5.17. Opslag van gevaarlijke stoffen –M.b.t. Het vullen van houders (5.17.1.17) –Inkuiping e.d. (5.17.3.1) –Identificatie (5.17.3.5)  KB 24/05/1982  CEFIC guidelines “Loading-Unloading”

8 Losprocedure: kritisch punt 1 Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen8 BRENNTAG LOSPROCEDURE BIJ BULKLEVERINGEN Aanwezigheid klant is steeds vereist  Aankoppeling klantzijde  4-ogen principe –Controle op gemaakte aankoppeling  Veiligheid –Assistentie bij mogelijk incident Gebaseerd op  VLAREM 5.17.1.17 –Aanwezigheid operator-klant dient steeds aanwezig te zijn tijdens transfer van producten naar tankinstallatie

9 Losprocedure: kritisch punt 2 Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen9 BRENNTAG LOSPROCEDURE BIJ BULKLEVERINGEN Veilige toegang tot aansluitpunt voorzien  Tanks moeten kunnen worden aangesloten vanop begane grond of vanop een veilig te betreden oppervlak –Geen toegang via ladders  Slang mag geen knik vertonen Gebaseerd op  KB 31/08/2005 i.v.m. werken op hoogte/werken op ladders

10 Losprocedure: kritisch punt 3 Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen10 BRENNTAG LOSPROCEDURE BIJ BULKLEVERINGEN Losplaats afbakenen  Duidelijke signalisatie –Geen doorgang voor onbevoegden in loszone Duidelijk maken lossen van chemicaliën aan de gang

11 Losprocedure: kritisch punt 4 Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen11 BRENNTAG LOSPROCEDURE BIJ BULKLEVERINGEN Vaste aansluiting voorzien van duidelijke etikettering  Verkeerde aankoppeling vermijden  Incidenten voorkomen zoals –Vermijden van productlekken (impact milieu) –Mengen van verschillende producten –Ongewenste chemische reacties –Schade aan opslagtanks

12 Losprocedure: kritisch punt 5 Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen12 BRENNTAG LOSPROCEDURE BIJ BULKLEVERINGEN Gekeurd aardingspunt voorzien (in geval van brandbare stoffen)  Opbouw van statische elektriciteit voorkomen –Explosiegevaar –Spontane ontbranding  Controle op volledige geleiding –Geen niet-geleidende onderdelen in de kring opnemen (bv. kunststof koppeling)

13 Losprocedure: kritisch punt 6 (1/2) Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen13 BRENNTAG LOSPROCEDURE BIJ BULKLEVERINGEN Voorzie oog- of nooddouche (alternatief stromend water)  Bij eventueel incident met chemische producten is het direct en overvloedig spoelen van de ogen/huid noodzakelijk om ernstige letsels (brandwonden) te vermijden  Het is belangrijk dat een douche niet verder dan 20 meter van lospunt aanwezig en duidelijk bewegwijzerd is, om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen  Nooddouche moet ten allen tijde toegankelijk zijn en in werking

14 Losprocedure: kritisch punt 6 (2/2) Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen14 BRENNTAG LOSPROCEDURE BIJ BULKLEVERINGEN Aanwezigheid oog- en nooddouche is een minimale vereiste  Nooddouches zijn verplicht in ruimtes waar stoffen uit de volgende categorieën gebruikt worden: –Ontplofbaar –Ontvlambaar –Giftig tot zeer giftig –Bijtend –Sensibiliserend –Bij stoffen die door verhoogde temperatuur of door reactiviteit met water brandbare gassen ontwikkelen –Door zelfontbranding gevaar voor brand of explosie kunnen opleveren Zie KB 11 maart 2002

15 Brennntag Losprocedure bij bulkleveringen15 DANK VOOR UW AANDACHT ZIJN ER NOG VRAGEN?


Download ppt "Behaviour Based Safety bij Distributie Brenntag N.V., Ignace Dejager – Operations manager 25 march 2015 ▌BACD presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google