De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgverzekeringswet sociale verzekeringen die de risico’s van ziektekosten dekken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgverzekeringswet sociale verzekeringen die de risico’s van ziektekosten dekken"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgverzekeringswet sociale verzekeringen die de risico’s van ziektekosten dekken http://www.youtube.com/watch?v=6SW3m6YeaDM

2 Relatie ZVW en WLZ De Zorgverzekeringswet (Zvw) dekt de standaardziektekosten WLZ: dekt voor alle ingezetenen de bijzondere ziektekosten die elders niet te verzekeren zijn AWBZ is vervallen per 1 jan 2015

3 Systeem van de Zvw Verplicht karakter : De Zvw verplicht iedere ingezetene om een zorgverzekering af te sluiten voor het zogeheten basispakket Basispakket = pakket aan ziektekosten waarvan de wetgever vindt dat iedere ingezetene daarvoor verzekerd moet zijn

4 Acceptatieplicht basispakket Tegenover de verplichting te verzekeren, staat de acceptatieplicht van de zorgverzekeraar basispakket = alle verzekerden dezelfde voorwaarden geen hogere premie vanwege ouderdom of (de kans op) ziekte = differentiatieverbod en Zorgplicht

5 Wat zit er in het basispakket? Zie blz. 4 t/m 7

6 Premie Nominale en inkomensafhankelijk Nominale premie = vast maandelijks bedrag De inkomensafhankelijke premie = bepaald percentage van het inkomen = inhouding Belastingdienst op het inkomen

7 Vergoeding inkomensafhankelijke premie De werkgever en het uitvoeringsorgaan zijn verplicht de inkomensafhankelijke premie aan de werknemer of de uitkeringsgerechtigde te vergoeden De inkomensafhankelijke premie wordt dus in feite door de werkgever of door het uitvoeringsorgaan betaald

8 Onverzekerden Sinds 2011 de Wet opsporing en verzekering onverzekerden Onverzekerd? brief Zorginstituut Nederland binnen drie maanden verzekeren Geen gehoor tweede brief = beschikking bestuurlijke boete 3x standaardpremie + een’ last’ alsnog verzekeren Nog geen verzekering na 6 mnd? ZIN doet dit op kosten onverzekerde Hogere premie !! (beslaglegging loon/vermogen etc.) http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/wanbetalers-en-onverzekerden

9 Verplicht eigen risico 2014 De eerste € 360 = verplicht eigen risico Huisarts valt hier niet onder Vrijwillig eigen risico tussen € 100 en € 500 = premie verlaging Verplicht eigen risico 2015 = € 375,-

10 Basis en aanvullend In aanvullende pakketten zitten ziektekosten die niet vergoed worden door het basispakket bijvoorbeeld de zorg van de tandarts en de fysiotherapeut voor volwassenen aanvullende pakketten geen acceptatieplicht

11 Individueel of collectief via het werk, een beroepsvereniging, een vakbond of (voor bijstandsgerechtigden) via de sociale dienst = aantrekkelijk = 10% premiekorting op nominale premie

12 Natura of restitutie In natura = rekening direct naar zorgverzekeraar Nadeel = niet helemaal vrij is in keuze De keuze is beperkt tot contractanten zorgverzekeraar geen contract mee ? = eerst zelf betalen en gedeeltelijke vergoeding

13 Restitutie rekeningen zelf betalen en daarna declareren Voordeel = zelf zorgverlener bepalen Nadeel = duurder dan een naturaverzekering

14 Zorgtoeslag 2014 tegemoetkoming in de kosten voor de nominale premie voorwaarden: 18 jaar of ouder Nederlandse zorgverzekering (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog € 28.482 of € 37.145 inkomen € 21.139 tot € 49.123 vermogen

15 Wet Langdurige Zorg Per 1 jan 2015 vervalt de AWBZ AWBZ voorzag in langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieke en gehandicapten. Nieuwe wet WLZ: - zware, intensieve zorg -24/7 toezicht en zorg nodig - ‘’zorgzwaartepakket’’ (CIZ geeft indicatie 1 t/m 10 ZZP’s. - 5 is bijv. intensieve dementiezorg

16 Buitenland Hoofdregel is: de ZVW biedt werelddekking op basis van de basisverzekering Verder situatie bepalende factor Zie verder blz. 15 - 18

17 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeenten taak ondersteunen bij zelfredzaam maatschappelijke participatie

18 9 prestatievelden Maatschappelijke ondersteuning o.a. geestelijke gezondheidszorg, Ondersteunen vrijwilligers, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, ondersteuning van jongeren met problemen het ondersteunen en bieden van voorzieningen aan mensen met een beperking

19 Voorzieningen WMO Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Huishoudelijke hulp en begeleiding CIZ indicatie

20 Wmo verordening WMO plan: Gemeente plannen voor 4 jaar O.a. vaststelling eigen bijdrage Inspraak burgers

21 Nieuw Stelsel per 1 jan 2015 Ingezetene kunnen te maken hebben met 3 wetten. Ingezetene: Kosten van geneeskundige zorg (bijv. Huisarts, spcialist, fyshio) worden gedekt door Zvw. Ingezetene: Ernstige ziek of beperking kunnen beroep doe op Wlz (bijv. 24 uur toezicht nodig). DEZE VERVANGT DE AWBZ!!!!!!!!!!!!! Ingezetene: ondersteuning van mensen met beperking om zelfredzaamheid te vergroten. (bijv. woningaanpassing) Einde ??????????????????????????????????????

22 Einde Zijn er


Download ppt "Zorgverzekeringswet sociale verzekeringen die de risico’s van ziektekosten dekken"

Verwante presentaties


Ads door Google