De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De aanbesteding en position paper ( https://www. achmea

Verwante presentaties


Presentatie over: "De aanbesteding en position paper ( https://www. achmea"— Transcript van de presentatie:

1 Achmea aanbesteding hoorzorg drukt prijs ten koste van kwaliteit, leverancier en klant.
De aanbesteding en position paper ( https://www.achmea.nl/zorgaanbieders/nieuws/Paginas/hoorzorg-2016.aspx ) zijn 53 pagina’s van systeemdenken, controle, wantrouwen, regels, juridische trucs en onversneden kostenbesparing. Toestellen in bruikleen, strikter protocol, geen mogelijkheid tot bijbetalen: klassiek geval van verzekeraar op de stoel van de zorgverlener. Samengevat: selectieve inkoop: slechts twee aanbieders krijgen contract, aanbod voor niet gecontracteerde aanbieders wordt zo schraal mogelijk gemaakt criteria zijn voor twee derde op prijs en voor slechts 33% op kwaliteit gericht (25% kwalificerende kwaliteitscriteria zijn optisch) basisdiagnoses verplaatst naar huiskamers terwijl er een fijnmazig net bestaat van audiciens met professionele meetomgeving Achmea maakt gebruik van alle elementen van inkoopmacht aanbesteding maar verklaart aanbestedingsrecht nadrukkelijk niet van toepassing simpele kwalificerende kwaliteitseis van 100% aanwezigheid gediplomeerde audicien wordt niet gesteld De aanpassing van artikel 13 die in democratisch proces is gesneuveld wordt de facto alsnog doorgevoerd door Achmea: geen transparantie over vergoeding en verbod op bruikleen voor niet gecontracteerde aanbieders, maar juist verplicht (!) voor gecontracteerde aanbieders Complexiteit voor de consument neemt toe: eigen risico, eigen bijdrage, thuishulp, restitutie, natura, categorie, protocol, bruikleen, 0e lijn De opzet van selectieve inkoop bij twee aanbieders leidt tot Pyrrus overwinning en druk op kwaliteit bij de winnaars van de aanbesteding en tot uitsluiting van grootste deel audiciens, met faillissementen en winkelsluitingen tot gevolg. Onder voorwendsel van drempelverlaging wordt bestaand functionerend fijnmazig net van kwaliteitsaudiciens bewust afgebroken en vervangen door ongewisse zorg aan huis zonder transparantie over inkoopbeleid en kwaliteit. Buitendienst leidt snel tot kwalitatief mindere diagnoses door ontbreken professionele apparatuur. Deze opzet geeft perverse prikkel op de kwaliteit en aandacht en leidt tot verminderde toegang tot zorg voor kinderen, complexe gevallen en senioren met hogere zorgbehoefte. Dit miskent vakmanschap, professionaliteit en zorg van kwaliteitsaudiciens. Dit speelt high volume, low cost, low care spelers in de kaart ten koste van kwaliteit en transparantie. Precies het omgekeerde van wat wenselijk is Dit doorkruist het constructieve en fragiele proces van alle spelers in het veld die bezig zijn met de ontwikkeling van een protocol dat recht doet aan kwaliteit, kostenbeheersing, zorg en gericht is op adequate/ optimale zorg voor patiënt. Dit is een stap terug in het gezamenlijk opbouwen van kwaliteit en vertrouwen naar kostenbesparing, keuzebeperking, suboptimale zorg, en gestold wantrouwen in de vorm van complexe regulering, controledrift en trucs. Achmea buit hiermee haar ongelijke positie van haar inkoopmarktmacht maximaal uit door leveranciers tegen elkaar uit spelen met een methode die doet denken aan de verkoop van parachutes in een neerstortend vliegtuig. Verder voert ze het marktvolume op en wordt de kwaliteit van secundair belang. Tender combineert Darwin met Machiavelli: survival of the fittest & verdeel en heers taktiek. Dit levert de ideale marktomgeving op voor prijsvechters en low budget low care oplossingen; de kwaliteitsaudicien en de patiënt met een hogere zorg(kwaliteit)behoefte worden naar de marge van het Achmea eco systeem gedwongen..


Download ppt "De aanbesteding en position paper ( https://www. achmea"

Verwante presentaties


Ads door Google