De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst van de ziekenhuiszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst van de ziekenhuiszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst van de ziekenhuiszorg
Over uitdagingen die om bestuurlijke daadkracht vragen Congres zorgvisie ‘bezuinigingen in het ziekenhuis’ Martin Bontje Lid Raad van Bestuur Zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA Trias

2 Het vizier op regeerakkoord
Wat raakt de ziekenhuiszorg? Wat vinden wij ervan?

3 Onze visie op betaalbaarheid van de zorg
Er moet wat gebeuren om ‘het financiële hoofd boven water te houden’ Besparen is slechts beperkt mogelijk en het is de vraag of dit de problemen oplost Er zijn systeemmaatregelen nodig die: Concurrentie op doelmatigheid van zorg stimuleren Impuls geven aan selectieve zorginkoop Klant meer verantwoordelijk maakt voor resultaat van zorg

4 Ziekenhuiszorg in regeerakkoord?
Geen vergrootglas nodig… De uitdagingen liggen voor het oprapen: Stimuleren van ketenzorg Impuls aan marktwerking Concentratie van zorg Verbod op verticale integratie Versterking positie Raad van Bestuur Privaat geld in de zorg Early warning system

5 Terug naar onze visie Ze raken onze ideeën…nagenoeg…
Maatregelen ziekenhuiszorg Ze raken onze ideeën…nagenoeg… ….we plaatsen wel kanttekeningen. Ik neem de eerste vijf maatregelen met u door.

6 1. Stimuleren van ketenzorg
Voor UVIT betekent dit: Keten uitbreiden met: paramedische zorg, farmacie en hulpmiddelen 2e lijnszorg en AWBZ (mn. Thuiszorg) diagnostiek en preventie Waar mogelijk substitutie van 2e naar 1e lijn Voor het ziekenhuis en de eerste lijn betekent dit: Samenwerken en niet vervallen in domeindiscussies Polarisatie tussen 1e en 2e lijn kost alleen maar geld

7 2. Impuls aan marktwerking
Wij zijn er blij mee! Meer vrijheid op prijs en volume Afbouw ex-post verevening DOT als vehikel Inkoop van geïntegreerd product Echter let op: DOT werkt als diagnose-informatie wordt meegeleverd Macronacalculatie niet afschaffen

8 3. Concentratie van zorg Prima, eigen onderzoek toont dat de patiënt het begrijpt

9 Concentratie van zorg De ziekenhuisdichtheid is wel erg groot
Van de Nederlandse bevolking* woont 99% binnen 30 minuten reistijd van het ziekenhuis; kan 69% binnen die reistijd kiezen uit drie ziekenhuizen; heeft zelfs een kwart de keuze uit tien ziekenhuizen. Bijna ieder ziekenhuis levert alle type zorg Gemiddeld volume per type zorg is laag Dit kan leiden tot suboptimale zorg Conclusie: concentratie van zorg moet bespreekbaar zijn! * Uit rapport BCG

10 Concentratie van zorg Bepalend voor onze keuze:
medisch inhoudelijke kwaliteit kosten/ doelmatigheid beschikbaarheid van mensen en middelen toegankelijkheid Wij willen deze ontwikkeling stimuleren door: meerjaren contracteerbeleid waarin samenwerking wordt beloond

11 Concentratie van zorg Regeerakkoord spreekt niet over concentratie SEH’s. Wij zijn er voor! Rapport Werkgroep Cure zegt: Aantal SEH’s van 100 naar 60 Leidt tot hogere kwaliteit en lagere kosten Publieke aanbesteding Wij zeggen: Doelstelling: is onomstreden Aanpak: is gedoemd te mislukken Voorstel: gezamenlijke tender door zorgverzekeraars

12 Gezamenlijke tender door zorgverzekeraars
Waarom?....Omdat zij: Minder last hebben van (lokale) politieke beïnvloeding De financiële/ zorginhoudelijke situatie van de regio kennen Zicht hebben op eventuele herallocaties a.g.v. verschuiving van patiëntenstromen, zorg(trajecten) en financiële middelen 12

13 Gezamenlijke tender Op basis van welke criteria?...
….en wie stelt ze vast? Bereikbaarheid,toegankelijkheid,beschikbaarheid: Overheid bepaalt (voorbeeld: minutennorm) Kwaliteitscriteria: Belangenorganisaties, inspectie en marktpartijen bepalen. (voorbeeld: eisen i.c-zwaarte, beschikbaarheid traumachirurgie, triage) Doelmatigheidscriteria: Zorgverzekeraars bepalen. (voorbeeld: integratie huisartsenpost in SEH)

14 4. Verbod op verticale integratie
Wij begrijpen het niet Het is geen doel maar middel om: - met beschikbare middelen maximale gezondheidswinst te realiseren - optimale zorg op gang te krijgen Constructie dient altijd zodanig te zijn dat: - partijen niet op elkaars stoel gaan zitten - keuzevrijheid voor patiënt gegarandeerd blijft - er geen exclusiviteit is voor eigen verzekerden

15 5. Verbeteren van de Governance
Centrale vraag is: Prijs Kwaliteit Toegankelijkheid Verschuiving van 2e naar 1e lijn Concentratie van zorg Specialisatie Relatie RvB/ medische staf Wie is aanspreekbaar en verantwoordelijk?

16 Verbeteren van de Governance
De uitdagingen van de toekomst vragen om: Krachtig bestuur Eén gemandateerde gesprekspartner Gelijk gerichte interne belangen Afspraak is afspraak Onze oproep: Maak een einde aan separate interne belangen Ga de uitdagingen eensgezind aan Realiseer dat wij niet aan de zijlijn staan


Download ppt "Toekomst van de ziekenhuiszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google