De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat hebben we nodig om in een netwerksamenleving resultaat te boeken? Lessen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat hebben we nodig om in een netwerksamenleving resultaat te boeken? Lessen van."— Transcript van de presentatie:

1 Wat hebben we nodig om in een netwerksamenleving resultaat te boeken? Lessen van

2 De gemeente bouwt voor 50 miljoen brede scholen De inhoudelijke kwaliteit ligt voornamelijk in handen van de samenwerkingspartners Netwerksturing: een illusie? Op welke wijze probeert Etten-Leur de waardecreatie in de brede scholen te beïnvloeden? Hoe moeten we omgaan met de bottlenecks? Speelt de gemeente de juiste rol?

3 Welke lessen kunnen we trekken voor andere netwerken waar de gemeente deel van uit maakt? Regionale samenwerkingen Transitie jeugdzorg Zorgnetwerken Burgerinitiatieven Wijknetwerken

4 Sequoia sempervirens 115 m hoog 5-7 m breed Superoud Regenereert

5 Sequoia sempervirens Ondiep wortelstelsel Wortels kunnen 1 ha groot worden Tot 1900 liter water per dag

6 De Wortels De brede school staat voor een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus: op school, in het gezin en in hun vrije tijd. Het gaat daarbij ook om de inrichting van een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin ter bevordering van de sociale competenties van jongeren en van hun actieve deelname aan de samenleving, onderwijs, recreatie en werk.

7 Pedagogisch De brede schoolaanpak is erop gericht om het vermogen van kinderen te stimuleren om zelf hun eigen omgeving de beste melange aan ontwikkelingsmogelijkheden te vinden. MotorischCreatief Sociaal-emotioneel Cognitief

8 Momenteel herijking visie op 5 deelgebieden VVE Dagarrangement Zorg Leesbevordering/ mediawijsheid Hart van de wijk

9 Wat zit er in een brede school? Onderwijs Kinderopvang Peuterspeelzaal Mogelijkheden voor naschoolse activiteiten Gymzaal Mediatheek Buurthuis

10

11 Themagroep brede school Gemeente (Voorzitter) Katholiek, Openbaar, PC onderwijs Kobergroep, Kiekie, Bellefleur, Groene Vlinder, Nieuwe Nobelaer Manager brede school Nr 7 Nr 8

12 Elke brede school heeft een MT waarin netwerkpartners zijn vertegenwoordigd In MT worden doelen concreet gemaakt voor de locatie. Werkgroepen ontwikkelen activiteiten. Teams voeren een pedagogische dialoog.

13 De Hofstee oudervereniging Meidenwerk Gemeente De Springplankkindermiddag Kober groep met BSO, TSO, PTO, KDVPlusklas AmarantSurplus Welzijn KoersbalgroepBingoNaschoolse activiteiten jongerenwerkGGZjeugdprofessionals/ CJG Buurtsportwerk Sportverenigingen BuurtpreventieOecomenische inloop WijkteamBeheersstichting Wijkverenigingwijkmanager

14

15

16 Hoe verhouden de stammen zich tot de wortels? En waar is de gemeente in dit verhaal?

17 De Hofstee oudervereniging Meidenwerk Gemeente De Springplankkindermiddag Kober groep met BSO, TSO, PTO, KDVPlusklas AmarantSurplus Welzijn KoersbalgroepBingoNaschoolse activiteiten jongerenwerkGGZjeugdprofessionals/ CJG Buurtsportwerk Sportverenigingen BuurtpreventieOecomenische inloop WijkteamBeheersstichting Wijkverenigingwijkmanager

18 In de wortels zijn de organisaties met elkaar verweven Top Down en Bottum Up zijn verouderde termen Alles zit door elkaar gehusseld Best verwarrend! Netwerksturing: een illusie?

19 De Stam Elke stam heeft zijn eigen core-business waar waarde gecreëerd wordt Ieder heeft eigen belangen Ieder heeft eigen cultuur Ieder heeft eigen leider Ieder heeft zijn eigen processen Ieder heeft eigen “coherence”

20 Bottlenecks waarde creatie in brede school Hiërarchische organisaties botsen met horizontaal netwerk Passie ligt bij eigen core-business Eigen core business wordt niet goed opgepakt Botsende belangen, concurrentie

21 Bottlenecks waarde creatie in brede school Botsende persoonlijkheden Consensus is traag Gebrek aan leiderschap Onoverzichtelijkheid maakt passief Geld is spelbreker

22 Netwerksturing? steeds terug naar de kern

23 Tussenfunctie Coherence voor het netwerk als geheel Wat bindt ons? Gezamenlijke visie Leiderschap in de brede school Gedeelde waarden Gemeenschappelijke processen Wat kunnen we samen aan meerwaarde creëren voor kinderen, ouders, de wijk

24 Een rolverandering van de gemeente is nodig VanNaar InitiërenOndersteunen SturenMogelijk maken UitzettenBinnen brengen ImplementerenLoslaten OpbouwenAfblijven Uit: de boom en het rizoom, NSOB

25 Ik probeer die rol als volgt te spelen Vertragen door te versnellen Inhoud door proces Probleem als oplossing Zichtbaar onzichtbaar zijn Zelf scoren door anderen in staat te stellen Zelf doen als overlaten (overbodig maken) Maar ik heb geen doorzettingsmacht

26 Netwerksturing is illusie Netwerk - beinvloeding niet! Nu: herijking visie Moet gemeente duidelijkere kwaliteitseisen stellen? Moet er een onafhankelijke evaluatie komen? Of is het juist goed dat er zo veel aan het veld overgelaten wordt? Moet je niet te veel willen sturen? Kan mijn rol misschien op termijn verdwijnen?

27 Welke lessen kunnen we trekken voor andere netwerken waar de gemeente deel van uit maakt?


Download ppt "Wat hebben we nodig om in een netwerksamenleving resultaat te boeken? Lessen van."

Verwante presentaties


Ads door Google