De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugblik 2012-2013 Plannen 2013-2014 SKPOELSurplus Kinderopvang LeerSaamBellefleur SPCOELNieuwe Nobelaer Surplus WelzijnGemeente Etten-Leur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugblik 2012-2013 Plannen 2013-2014 SKPOELSurplus Kinderopvang LeerSaamBellefleur SPCOELNieuwe Nobelaer Surplus WelzijnGemeente Etten-Leur."— Transcript van de presentatie:

1 Terugblik 2012-2013 Plannen 2013-2014 SKPOELSurplus Kinderopvang LeerSaamBellefleur SPCOELNieuwe Nobelaer Surplus WelzijnGemeente Etten-Leur

2 Jaarcyclus M&E Inhoudelijke voortgang brede school in MT Elke brede school heeft gemixte werkgroepen Jaarlijkse evaluatie Jaarplan, resultaatafspraken Enquête medewerkers Bevragen ouders/ kinderen

3 Terugblik 2012-2013 • De Vleer is op 22 januari van start gegaan • De bouw van de Spoorzone is gestart. Vertraging inhoudelijke samenwerking • MT De Hasselbraam heeft visie geformuleerd. • Vincent van Goghschool: visie deels geformuleerd PvE gemaakt • Eerste gesprek PvE Kerkwerve- 4HK

4 Terugblik 2012-2013 • Advies plus actieplan Plusfunctie in de Vleer • Mogelijkheid gecreëerd voor gezamenlijke stichting • Voorlopig geen wijzigingen in de schooltijden • Geen besluitvorming mbt coördinatie brede scholen • 1014 kinderen deden eerste helft van het jaar mee aan naschoolse activiteiten, 886 aan de tweede helft.

5 Thema’s 2013-2014 • Spoorzone & Hasselbraam: bouw, beheer, inhoudelijke ontwikkeling en opening • Vincent van Goghschool: bouw, inhoudelijke ontwikkeling irt buurt, Appelgaarde en kinderopvang • Kerkwerve: voorbereiding bouw • Oprichting Stichting De Vleer + implementatie advies plusfunctie de Vleer. Idem Spoorzone.

6 Thema’s 2013-2014 • Besluitvorming taakverdeling en coördinatie brede scholen in de toekomst • Mogelijk: intensivering samenwerking Koepel en brede school Etten-Leur. Eventuele uitbreiding marktplaats met andere maatschappelijke thema’s. • Met duidelijke VVE kaders kunnen de werkgroepen aan de slag • Verbetering proces naschoolse activiteiten

7

8

9

10 Terugblik 2012-2013 • Weinig hobbels • Behoud van successen: mediatheek, ICT, doorgaande lijn gym • Verbetering overdracht TSO en school • Samen met Pijler: discussie schooltijden gevoerd. Voorlopig geen wijzigingen. • Succesvolle kinderboekenweek

11 Plannen 2013-2014 • Ambitieniveau laag: houden wat we hebben • Voortgang verbeterde communicatie: “je doet het met elkaar” • Meer lijn in VVE, meer structuur in werkgroep • Verbeteringen in werkgroep Verkeer

12

13

14

15

16 terugblik 2012-2013 • Motto: “Wat doe ik er zelf aan? Wat kan ik bijdragen?” • Aantal nieuwe naschoolse activiteiten: w.o. Engels, scouting, sterk naar de brugklas • Pijleravond en beweegweek groot succes • VVE werkgroep start pilot warme overdracht per kwartaal en 3 maal per jaar op bezoek • Onverminderd enthousiasme over activiteiten leesbevordering • Beperkte samenwerking Avoord en wijkvereniging

17 Plannen 2013-2014 • Borging van wat we al doen • Verbetering schoolplein! • Voortgang warme overdracht, bezoeken aan kleuters en poppenkast/ voorlezen door de bovenbouw. • Inventariseren leesbehoefte tbv mediatheek • Verbetering verkeerssituatie rondom de Pijler

18

19

20

21 • Goede samenwerking Avoord, Welzijn en Kinderopvang. • Scholen: laag ambitieniveau mbt samenwerking. • Goede deelname naschoolse activiteiten. • Positieve ervaringen VVE werkgroep: thematische samenwerking en gezamenlijke scholing op vlak van rekenen. Terugblik 2012-2013

22 • Jong ontmoet oud bij Do-re-mi en De Speeldoos • Buurtsportwerk zoekt meer samenwerking met school en clubs • Meer betrekken wijk Banakkers bij Zuid springt eruit • Samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs voor meer uitdaging bovenbouw • PvE gesprekken Banakkers Plannen 2013-2014

23

24

25

26

27 • De Vleer van start gegaan in januari 2013, super feestweek • Teams positief over samenwerking, sfeer, draagvlak en betrokkenheid. • Werkgroep organiseerde leuke medewerkers-activiteiten. • Onderzoek en actieplan plusfunctie brede school. Vele acties al opgepakt. • Beperkte deelname naschoolse activiteiten. Terugblik 2012-2013

28 • Meer samenwerking onderwijs- kinderopvang • Vervolg geven aan Kanjer – brede school • Oprichting Stichting De Vleer • Implementatie advies plusfunctie • Opening Vogelaarpark • VVE werkgroep van start • BHV en verkeer uitbreiden met Surplus Welzijn / kinderopvang Plannen 2013-2014

29 Brede school plus

30 Terugblik 2012-2013 Brede school plus • Bouw gestart • Beukennest is verhuisd naar D’n Overkant. Succesvolle VVE werkgroep • MT gestopt. Geen jaarplan • Start deelname naschoolse activiteiten • Werkgroep inrichting schoolplein

31 Plannen 2013-2014 Brede school plus • Noodzaak duidelijkheid beheermodel: oprichten stichting • Keuze kinderopvang • Uitvoering adviezen plusfunctie in de brede school • Hervatting MT, pedagogische dialoog en jaarplan als partners bekend zijn • Opening school en wijkgebouw begin 2014

32

33

34

35 • Verhuizing naar Oberon • Inhoudelijke basis vastgelegd in visiedocument • Ontwerp af, aanbesteding afgerond • Infoavond ouders, medewerkers, omwonenden • Start deelname naschoolse activiteiten Terugblik 2012-2013

36 • Bouw • Feestcommissie opening • VVE actieplan • Afstemming gebruik van het gebouw door wijk • Werkgroep inrichting schoolplein • Werken als 1 team, gezamenlijke communicatie Plannen 2013-2014

37

38 Terugblik 2012-2013 • Geen gemakkelijk jaar: veel onduidelijkheden • Vincent en Kobergroep streven naar een IKC • Visie dagarrangement, kunstprofiel en VVE • Actieve samenwerking gezocht met wijk • PvE afgerond

39 Plannen 2013-2014 • Aanbesteding, start verbouwing • Voortgang in de samenwerking met Kobergroep • Actieve houding naar wijk, deelname WOP • Afstemming plannen Appelgaard en Vincent van Goghschool. Benutten kansen. • Uitbreiding contacten voorschoolse voorzieningen


Download ppt "Terugblik 2012-2013 Plannen 2013-2014 SKPOELSurplus Kinderopvang LeerSaamBellefleur SPCOELNieuwe Nobelaer Surplus WelzijnGemeente Etten-Leur."

Verwante presentaties


Ads door Google