De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met de Kennisbasis in zee! Nibi conferentie 29 mei 2015 Dirk Jan Boerwinkel Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculty.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met de Kennisbasis in zee! Nibi conferentie 29 mei 2015 Dirk Jan Boerwinkel Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculty."— Transcript van de presentatie:

1 Met de Kennisbasis in zee! Nibi conferentie 29 mei 2015 Dirk Jan Boerwinkel Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculty of Science Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education

2 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 2

3 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 3

4 Elke leersituatie heeft meer dimensies Voorbeeld: Een les over cellen kan tevens een les zijn over hanteren van microscoop, het werken met modellen en over schaal en hoeveelheid. In andere lessen gaat het niet meer over cellen, maar mogelijk wel over het hanteren van instrumenten, het werken met modellen en schaal en hoeveelheid. Hoe verbinden we die leerervaringen? En welke zijn dat? 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 4

5 Overzicht workshop 00-10 Achtergrond en inhoud van de Kennisbasis 10-30 voorbeeld lesmateriaal 30-60 uitwerking van denkwijzen 60-75 ontwikkelen lesmateriaal 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 5

6 Kennisbasis - Aanleiding en doel Opdracht OCW Doel: Verbetering van de leeropbrengst in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, met het oog op het onderwijs in de bovenbouw (vmbo en havo/vwo) Gaandeweg in de ontwikkeling nevendoelen: Samenwerking tussen betavakken Betekenisvol eindonderwijs voor velen Stimuleren van hogere orde denkactiviteiten 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 6

7 Keuze voor de Kennisbasis; doelen in drie dimensies Integratie van: 1.Karakteristieke werkwijzen 2.Vakinhoudelijke begrippen en relaties 3.Karakteristieke denkwijzen 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 7

8 Opdracht 1. Onderzoek de Kennisbasis voor onderwerpen die met de zee te maken hebben. a.Domein Biologische eenheid b.Domein Instandhouding c.Domein Interactie d.Domein Voortplanting en evolutie e.Domein Dynamisch evenwicht (ecologie) 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 8

9 1. Karakteristieke werkwijzen in de Kennisbasis Manier van werken van professionals die natuurwetenschappelijke kennis gebruiken. Inzicht hierin is nodig om te kunnen interpreteren hoe kennis tot stand komt. Gekozen is voor de volgende werkwijzen: De werkelijkheid onderzoeken. Modelgebruik en – ontwikkeling. Onderzoeken. Ontwerpen Omgaan met informatie. Informatievaardigheden. Redeneervaardigheden. Waarderen en oordelen. Reken- en wiskundige vaardigheden In de Kennisbasis worden de werkwijzen geformuleerd in de vorm van activiteiten die gekoppeld kunnen worden aan de vakinhouden. 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 9

10 3. Karakteristieke denkwijzen in de Kennisbasis Veel gebruikte denkwijzen in natuurwetenschappen en technologie Gekozen is voor de volgende denkwijzen Uit de NGSS: 1. patronen 2. oorzaak en gevolg 3. schaal, verhouding en hoeveelheid 4. systeem en systeemmodellen 5. behoud van energie en materie, transport en kringlopen 6. structuur en functie 7. stabiliteit en verandering aanvullend 8. duurzaamheid 9. risico’s en veiligheid In de Kennisbasis geformuleerd in de vorm van inzichten, die laten zien hoe specifieke vakinhouden beschouwd kunnen worden als voorbeeld van een groter idee. http://www.youtube.com/watch?v=pSb3tSKhCr0&list=SPllVwaZQkS2rtZG_L7h o89oFsaYL3kUWq&index=10 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 10

11 Kennisbasis: structuur per vak en domein Korte introductie per vak Korte introductie per domein: Waar het om gaat Samenhang met andere onderdelen Integrale doelen integratie van inhouden, werkwijzen en denkwijzen contexten waarin kennis wordt gebruikt Drie dimensies afzonderlijk per domein werkwijzen vakinhouden denkwijzen 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 11

12 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 12

13 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 13 Integrale doelen

14 Werkwijzen, vakinhouden en denkwijzen 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 14

15 Overzicht workshop 00-10 Achtergrond en inhoud van de Kennisbasis 10-30 voorbeeld lesmateriaal 30-60 uitwerking van denkwijzen 60-75 ontwikkelen lesmateriaal 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 15

16 Voorbeeld materialen InhoudDenkwijzeAspectAanpak Medicijnen voor gedrag Oorzaak en gevolg Situatie heeft vaak meer dan 1 oorzaak Cartoons Recycling van mobieltjes Duurzaam- heid Recycling ‘kortsluiting’ tussen input en output Input- output schema 20 mei 2015 ontwikkelen van 3D lesmateriaal biologie 16

17 Overzicht workshop 00-10 Achtergrond en inhoud van de Kennisbasis 10-30 voorbeeld lesmateriaal 30-60 uitwerking van denkwijzen 60-75 ontwikkelen lesmateriaal 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 17

18 Structuur en functie als denkwijze 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 18 Vragen van vorm naar functie: waar dient dit voor? Vragen van functie naar vorm: hoe wordt deze functie vervuld? http://www.ecent.nl/artikel/1684/Kunnen+kinderen+leren+kij ken+als+een+ontwerper%3F/view.do

19 Vertaling naar het onderwijs 1; vorm naar functievorm naar functie 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 19

20 20 mei 2015 ontwikkelen van 3D lesmateriaal biologie 20

21 Vertaling naar het onderwijs 2; functie naar vorm 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 21

22 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 22

23 Opdracht 2. vorm-functie schema invullenvorm-functie schema invullen 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 23

24 Opdracht 3. Patronen Wat valt je op als je planten en dieren in zee vergelijkt met planten en dieren op het land? 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 24

25 Opdracht 4. Bekijk de toepassingen van denkwijzen uit het voorbeeld voor voeding en spijsvertering Bedenk zelf voorbeelden van denkwijzen die passen bij de zee. 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 25

26 Overzicht workshop 00-10 Achtergrond en inhoud van de Kennisbasis 10-30 voorbeeld lesmateriaal 30-60 uitwerking van denkwijzen 60-75 ontwikkelen lesmateriaal 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 26

27 Opdracht 5. Eigen lesvoorstel 1.Kies een vakinhoud over de zee uit opdracht 1. 2.Kies een denkwijze die je daarbij goed kunt toepassen. 3.Denk na over een context waarin inhoud en denkwijze een rol spelen 4.Lees wat in de Kennisbasis staat over de vakinhoud 5.Lees wat in de Kennisbasis staat over de denkwijze (inclusief de ‘hulpstukken’) 6.Bedenk een leerlingactiviteit die deze denkwijze illustreert 7.Bedenk hoe je de activiteit nabespreekt 29 mei 2015 met de kennisbasis in zee 27


Download ppt "Met de Kennisbasis in zee! Nibi conferentie 29 mei 2015 Dirk Jan Boerwinkel Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculty."

Verwante presentaties


Ads door Google