De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instrumentatie van ICT-gereedschap bij wiskunde Paul Drijvers Freudenthal Instituut & APS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instrumentatie van ICT-gereedschap bij wiskunde Paul Drijvers Freudenthal Instituut & APS."— Transcript van de presentatie:

1

2 Instrumentatie van ICT-gereedschap bij wiskunde Paul Drijvers Freudenthal Instituut & APS

3 Indeling van de werkgroep 1.Inleiding instrumentatie20’ 2.Hands-on: opdracht TI Interactive!35’ 3.Brains-on: nabespreken20’

4 1. Inleiding Instrumentatie •Aanleiding en doel •Constateringen over ICT in de klas •Wat is het probleem? •Wat biedt instrumentatie? •Wat is de instrumentele benadering? •Een voorbeeld: het instellen van het kijkvenster

5 Aanleiding en doel •Voorbeelden die aan het denken zetten:  De hoogte van een gebouw bepalen met een barometer  Een bal uit het water vissen met een hark  Een linkshandige met een melkpannetje voor rechtshandigen  De zachte return in een tekstverwerker  Knippen-en-plakken in een tekstverwerker •Doel: nadenken over het gebruik van ICT- gereedschap bij het leren van wiskunde

6 Constateringen over ICT in de klas •Integratie loopt minder voorspoedig dan enige jaren geleden werd voorspeld •Optimistische geluiden over de integratie van ICT: ‘Het werk kan de leerling overlaten aan de technologie, en we kunnen ons concentreren op toepassen, op inzicht, en andere ‘hoge’ doelen’ •Integratie van ICT leidt tot onzekerheid: ‘Wat moeten de leerlingen nog met de hand kunnen, leren ze wel genoeg, hoe verhoudt het werken met ICT zich tot pen-en-papier werk?

7 Wat is het probleem? •Het idee om vaardigheden en inzicht te scheiden (‘ICT voor procedures, de leerling voor het begrip’) is te simpel; die twee hangen ook samen. •Er is een wisselwerking tussen ICT-gebruik en de inzichten van de leerlingen, maar hoe grijpt dat in elkaar? •Hoe kun je daar als docent invloed op uitoefenen?

8 Wat biedt instrumentatie? •Een kijk op het gebruik van gereedschap die de recht doet aan de samenhang tussen machinetechniek en inzicht •Een benadering die benadrukt hoe gereedschap ‘tussen de taak en de gebruiker staat’ •Een kader om:  Software te beoordelen  Leerlingactiviteiten te ontwikkelen rond ICT  Leerlinggedrag met ICT te interpreteren, te begrijpen, te verklaren en te sturen

9 Wat is de instrumentele benadering? •Onderscheid tussen het materiele ‘ding’ of artefact en het instrument •Er is sprake van een instrument als er een relatie bestaat tussen dat ding (artefact) en de gebruiker voor een bepaald type taken. •Dat betekent dat de leerling mentale schema’s opbouwt: Instrument = artefact + mentaal schema: •Dat opbouwen van schema’s heet instrumentele genese

10 In een plaatje: Type opdrachten artefact mentaal schema van de leerling

11 Voorbeeld: het instellen van het kijkvenster •Je wilt een grafiek Graph •Je ziet helaas niets •Je bedenkt dat dat aan het kijkvenster kan liggen •Je bedenkt wat een geschikt x-interval is •Je kijkt in de tabel voor het y-interval •Je weet waar je dat moet veranderen Window •Je vult de nieuwe instellingen in Xmin,Xmax, •Je laat opnieuw de grafiek tekenen Graph

12 In plaatjes:

13 2. Hands-on: opdracht TI Interactive! •Over TI Interactive •De opgave: Raken en snijden •Uw opdracht

14 Over TI Interactive! •Pakket met mogelijkheden voor  Tekstverwerking (vgl. Word)  Spreadsheets (vgl. Excel)  Grafieken(vgl. TI-83)  Computeralgebra(vgl. Derive, TI-89, Maple) •Geschikt om lesmateriaal in aan te bieden en door leerlingen te laten uitwerken •Computeralgebra krachtig gereedschap

15 De opgave: Raken en snijden f(x) = x 3 – 3x 2 – x + 3

16 Uw opdracht •Open het opgavebestand op het bureaublad en werk eraan alsof u een leerling bent. •Maar probeer u te realiseren op welke manier uw werk in TI Interactive verband houdt met uw wiskundig inzicht •En andersom: verandert uw manier van denken door de mogelijkheden en onmogelijkheden van de software? •Kunt u bij uzelf een schema herkennen?

17 3. Brains-on: nabespreken •Reacties? •Twee voorbeelden van leerlingenwerk •Twee voorbeelden van schema’s •Terugblik: wat hebben we aan instrumentatie? •Nadere informatie

18 Voorbeelden van leerlingenwerk •Het werk van Stefanie •Het werk van Jasper •Het werk van Joost

19 Twee voorbeelden van schema’s •Schema facc:  De afgeleide functie als object, als functie in plaats van lokale helling  Definitie: het resultaat is een zelf een functie  Onderscheid := en = •Schema vergelijking raaklijn  y = f’(a)*(x  a) + f(a) is handiger dan y = a*x + b  Solve kan worden gebruikt om de b in de tweede gedaante uit te rekenen, oplossen = ‘uitdrukken in’

20 Terugblik: wat hebben we aan instrumentatie? •Een kader om de verwevenheid tussen machinetechniek en inzicht te benadrukken en die in kaart te brengen voor een specifieke ICT-toepassing •Een kader om leerlingengedrag in de ICT-omgeving, en de moeilijkheden die zich daarbij voordoen, te analyseren •Een ‘bril’ om  ICT-opdrachten te ontwerpen;  om leerlingengedrag in de ICT-omgeving te observeren;  om de moeilijkheden die zich daarbij voordoen te analyseren.

21 Nadere informatie •www.fi.uu.nl/~pauld/dissertation voor informatie over mijn promotieonderzoek •www.aps.nl/t3 voor lesmateriaal in TI Interactive •www.education.ti.com voor een 30-dagen versie van TI Interactive •P.Drijvers@fi.uu.nl voor informatie over het docentennetwerk TI InteractiveP.Drijvers@fi.uu.nl


Download ppt "Instrumentatie van ICT-gereedschap bij wiskunde Paul Drijvers Freudenthal Instituut & APS."

Verwante presentaties


Ads door Google