De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing."— Transcript van de presentatie:

1 Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing

2 Moderne Wiskunde 11e editie Havo en vwo wiskunde D Wim Doekes 26 november 2014

3 Inhoud van de presentatie Aanleiding voor een herziening Aard van de herziening −Concept/organisatie van lesmateriaal −Nieuwe opzet ICT Inhoud van de herziening

4 Aanleiding voor herziening Invoering nieuw examenprogramma −Tweede Fase schooljaar 2015 – 2016 Gebruikersonderzoeken −Behouden −Structuur en inzicht −Uitdagen en motiveren −Verbeteren −Oefenstof −Eindexamenvoorbereiding

5 Aard van de herziening Nieuw in de structuur van het hoofdboek −Blokstructuur (twee samenhangende hoofdstukken) losgelaten −Extra oefening binnen het hoofdstuk: Basis/Gemengd/Uitdagend −Na elke twee hoofdstukken Algebraïsche Vaardigheden −Verwijzing naar Meer Oefenen in Hulpboek Nieuwe elementen in het hoofdboek −Uitdagende opdrachten −Achtergronden −Wiskundige Denk Activiteiten Dit geldt slechts beperkt voor wiskunde D

6 Hulpboek en uitwerkingen Hulpboek Instructie rekenmachine (TI en Casio) Per hoofdstuk: −Meer oefenen (parallel opdracht hoofdboek) −Voorbeeldproefwerken met lijstjes vaardigheden en hints + verwijzingen. Uitwerkingen en antwoorden: −Uitgebreide zorg voor correctheid en didactiek. −Uitleg bij tussenstappen voor zwakke leerling.

7 Didactische uitgangspunten verstevigd Het nieuwe examenprogramma en de gebruikersonderzoeken hebben het staande didactische model bevestigd en verstevigd: Inzicht −Wiskundige denkactiviteiten −Meer algebraïsche vaardigheden Heldere Structuur −Eén les op een dubbele pagina −Differentiëren binnen een hoofdstuk −Hulpboek parallel aan het leerproces

8

9 HAVO wiskunde D Analyse: Geen nieuwe eindtermen Geen eindtermen Evenredigheidsverbanden Afgeleide functies Exponentiele en goniometrische functies Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

10 HAVO wiskunde D Meetkunde: Domein C: C1: Oppervlakte en inhoud C2:Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten Rekenen met vectoren (2D en 3D) Onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken Afstanden en hoeken Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

11 HAVO wiskunde D Statistiek: Visualisatie en interpretatie van data Correlatie en regressie; Wiskunde en technologie Kansverdelingen Combinatoriek Statistiek en dataverwerking Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

12 Inhoud 4 HAVO wiskunde D 1Vectoren 2Vectoren en lijnen in de ruimte 3Systematisch tellen 4Kansen 5Aanzichten en doorsneden 6Oppervlakte en inhoud 7Statistische verwerking 8Correlatie en regressie Keuzeonderwerpen

13 Leerlijnen 4 en 5 havo wiskunde D Meetkunde Klas 41Vectoren 2Vectoren en lijnen in de ruimte 5Aanzichten en doorsneden 6Oppervlakte en inhoud Klas 53Vlakken

14 Leerlijnen 4 en 5 havo wiskunde D Statistiek Klas 43Systematisch tellen 4Kansen 7Statistische verwerking 8Correlatie en regressie Klas 51Kansverdelingen 2De normale verdeling Overige onderwerpen Klas 54 Mechanica 5 Exponentiële en logaritmische functies 6Integreren

15 4 havo wiskunde D Nieuwe stof

16 4 havo wiskunde D Keuze- hoofdstuk

17 4 havo wiskunde D Keuze- onderwerpen

18 VWO wiskunde D Kansrekening/Statistiek Huidig programma + correlatie/regressie Huidige programma is blijven staan Werken met statistische gegevens Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

19 VWO wiskunde D Sub D2: Kegelsneden (synthetisch en in coördinaten) Domein F: Wiskunde in wetenschap Dynamische systemen (discreet en continu) Complexe getallen (toegevoegd: relatie met meetkunde) Analytische meetkunde (naar wis B) Dynamische modellen 2: (differentiaalvergelijkingen) Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

20 Leerlijnen 4, 5 en 6 vwo wiskunde D Meetkunde Klas 43Redeneren en bewijzen 4Redeneren met ruimtefiguren Klas 51Vectoren in de ruimte 2Hoeken en afstanden Klas 63Kegelsneden

21 Leerlijnen 4, 5 en 6 vwo wiskunde D Statistiek Klas 41Systematisch tellen 2Kansen Klas 53Stochasten 4Kansverdelingen Klas 61Correlatie en regressie 2Hypothese toetsen

22 Leerlijnen 4, 5 en 6 vwo wiskunde D Overige domeinen en keuzehoofdstukken Klas 45Rijen en recursie 6Rijen en webgrafieken 7Complexe getallen 8Lineair programmeren Klas 55Complexe functies 6Modulo rekenen 7Cryptografie 8Grafentheorie Klas 64 Continue dynamische systemen 5Logica 6Functies van twee variabelen

23 Voorbeeld VWO wiskunde D (constructies)

24 4 vwo wiskunde D Nieuwe stof

25 4 vwo wiskunde D WDA

26 4 vwo wiskunde D Keuze- hoofdstuk

27 Vragen ?


Download ppt "Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing."

Verwante presentaties


Ads door Google