De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing."— Transcript van de presentatie:

1 Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing

2 Havo en vwo wiskunde D Wim Doekes
Moderne Wiskunde 11e editie Havo en vwo wiskunde D Wim Doekes 26 november 2014

3 Inhoud van de presentatie
   Aanleiding voor een herziening    Aard van de herziening Concept/organisatie van lesmateriaal Nieuwe opzet ICT    Inhoud van de herziening

4 Aanleiding voor herziening
Invoering nieuw examenprogramma Tweede Fase schooljaar 2015 – 2016 Gebruikersonderzoeken Behouden Structuur en inzicht Uitdagen en motiveren Verbeteren Oefenstof Eindexamenvoorbereiding

5 Aard van de herziening Nieuw in de structuur van het hoofdboek
Blokstructuur (twee samenhangende hoofdstukken) losgelaten Extra oefening binnen het hoofdstuk: Basis/Gemengd/Uitdagend Na elke twee hoofdstukken Algebraïsche Vaardigheden Verwijzing naar Meer Oefenen in Hulpboek Nieuwe elementen in het hoofdboek Uitdagende opdrachten Achtergronden Wiskundige Denk Activiteiten Dit geldt slechts beperkt voor wiskunde D

6 Hulpboek en uitwerkingen
Instructie rekenmachine (TI en Casio) Per hoofdstuk: Meer oefenen (parallel opdracht hoofdboek) Voorbeeldproefwerken met lijstjes vaardigheden en hints verwijzingen. Uitwerkingen en antwoorden: Uitgebreide zorg voor correctheid en didactiek. Uitleg bij tussenstappen voor zwakke leerling.

7 Didactische uitgangspunten verstevigd
Het nieuwe examenprogramma en de gebruikersonderzoeken hebben het staande didactische model bevestigd en verstevigd: Inzicht Wiskundige denkactiviteiten Meer algebraïsche vaardigheden Heldere Structuur Eén les op een dubbele pagina Differentiëren binnen een hoofdstuk Hulpboek parallel aan het leerproces Het beproefde didactische concept van Moderne wiskunde wordt nog eens door de beschrijvingen in het nieuwe examenprogramma onderstreept. Bij MW staat immers het komen tot inzicht en wiskundig handelen centraal. De wiskundige denk activiteiten en meer algebraïsche vaardigheden uit de programma’s komen uitstekend uit de verf. Door te differentiëren binnen het hoofdstuk en het hulpboek parallel te koppelen aan het leerboek, slaagt MW erin om binnen de bekende geprezen structuur leerlingen en docenten nog beter handvatten te bieden tijdens het leerproces en tijdens toetsvoorbereiding.

8 Het programma voor vwo Wiskunde C heeft een eigen gezicht gekregen
Het programma voor vwo Wiskunde C heeft een eigen gezicht gekregen. Hierdoor verschijnt er in klas 5 een apart deel.

9 HAVO wiskunde D Analyse: Geen nieuwe eindtermen Geen eindtermen
Gehandhaafd: Vervallen: Analyse: Geen nieuwe eindtermen Geen eindtermen Evenredigheidsverbanden Afgeleide functies Exponentiele en goniometrische functies

10 HAVO wiskunde D Meetkunde: Domein C: C1: Oppervlakte en inhoud
Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen: Meetkunde: Domein C: C1: Oppervlakte en inhoud C2:Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten Rekenen met vectoren (2D en 3D) Onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken Afstanden en hoeken Domein C komt uit het oude programma van havo wiskunde B; De vervallen onderdelen zien we wel terug in het nieuwe havo wiskunde B programma. Hier heeft dus duidelijk een uitruil plaatsgevonden.

11 HAVO wiskunde D Statistiek: Visualisatie en interpretatie van data
Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen: Statistiek: Visualisatie en interpretatie van data Correlatie en regressie; Wiskunde en technologie Kansverdelingen Combinatoriek Statistiek en dataverwerking Het statistiek en kansrekening programma bij wiskunde D kent niet veel wijzigingen. Bij Moderne wiskunde hebben wij ervoor gekozen om bij het subdomein “toepassingen van statistische verwerkingsmethoden de onderwerpen correlatie en regressie op te nemen. Bij wiskunde en technologie schrijven we een hoofdstuk over hoe de wiskundige technieken de mechanica helpen te beschrijven.

12 Inhoud 4 HAVO wiskunde D Vectoren Vectoren en lijnen in de ruimte
Systematisch tellen Kansen Aanzichten en doorsneden Oppervlakte en inhoud Statistische verwerking Correlatie en regressie Keuzeonderwerpen Hier ziet u al direct de consequenties van het nieuwe programma. De hoofdstukken 5, 6 en 8 zijn nieuw. Hoofdstuk 7 is een ICT-hoofdstuk.

13 Leerlijnen 4 en 5 havo wiskunde D
Meetkunde Klas 4 1 Vectoren 2 Vectoren en lijnen in de ruimte 5 Aanzichten en doorsneden 6 Oppervlakte en inhoud Klas 5 3 Vlakken

14 Leerlijnen 4 en 5 havo wiskunde D
Statistiek Klas 4 3 Systematisch tellen 4 Kansen 7 Statistische verwerking 8 Correlatie en regressie Klas 5 1 Kansverdelingen 2 De normale verdeling Overige onderwerpen Klas 5 4 Mechanica 5 Exponentiële en logaritmische functies 6 Integreren

15 Nieuwe stof 4 havo wiskunde D 4 havo D blz 41

16 Keuze- hoofdstuk 4 havo wiskunde D

17 Keuze- onderwerpen 4 havo wiskunde D

18 VWO wiskunde D Kansrekening/Statistiek
Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen: VWO wiskunde D Kansrekening/Statistiek Huidig programma + correlatie/regressie Huidige programma is blijven staan Werken met statistische gegevens De statistiek wordt meer gekwantificeerd beschreven in de eindtermen. Correlatie en regressie zijn hier een voorbeeld van. Tevens het wegvallen van de representatie en verwerking van statistische gegevens duidt hier op.

19 VWO wiskunde D Sub D2: Kegelsneden (synthetisch en in coördinaten)
Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen: Sub D2: Kegelsneden (synthetisch en in coördinaten) Domein F: Wiskunde in wetenschap Dynamische systemen (discreet en continu) Complexe getallen (toegevoegd: relatie met meetkunde) Analytische meetkunde (naar wis B) Dynamische modellen 2: (differentiaalvergelijkingen) Het domein F vullen we in door een hoofdstuk te schrijven uit de logica. Dit zal in deel 6 vwo D verschijnen.

20 Leerlijnen 4, 5 en 6 vwo wiskunde D
Meetkunde Klas 4 3 Redeneren en bewijzen 4 Redeneren met ruimtefiguren Klas 5 1 Vectoren in de ruimte 2 Hoeken en afstanden Klas 6 3 Kegelsneden

21 Leerlijnen 4, 5 en 6 vwo wiskunde D
Statistiek Klas 4 1 Systematisch tellen 2 Kansen Klas 5 3 Stochasten 4 Kansverdelingen Klas 6 1 Correlatie en regressie 2 Hypothese toetsen

22 Leerlijnen 4, 5 en 6 vwo wiskunde D
Overige domeinen en keuzehoofdstukken Klas 4 5 Rijen en recursie 6 Rijen en webgrafieken 7 Complexe getallen 8 Lineair programmeren Klas 5 5 Complexe functies 6 Modulo rekenen 7 Cryptografie 8 Grafentheorie Klas Continue dynamische systemen 5 Logica 6 Functies van twee variabelen

23 Voorbeeld VWO wiskunde D (constructies)

24 Nieuwe stof 4 vwo wiskunde D

25 WDA 4 vwo wiskunde D

26 Keuze- hoofdstuk 4 vwo wiskunde D

27 Vragen ?


Download ppt "Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing."

Verwante presentaties


Ads door Google