De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel rekenmodel Participatiewet Martin Heekelaar Implementatiedag 28 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel rekenmodel Participatiewet Martin Heekelaar Implementatiedag 28 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel rekenmodel Participatiewet Martin Heekelaar Implementatiedag 28 mei 2015

2 Concept van het model

3 Middelen Participatiewet Participatie-uitkering (voorheen inkomensdeel) Volledige budgettering bijstand (inkomensdeel). Participatie-uitkering/Inkomensdeel is een specifiek, niet geoormerkt budget ofwel besparingen zijn vrij besteedbaar. Re-integratiebudget Eén ongedifferentieerd en vrij besteedbaar re-integratiebudget. Re-integratiebudget komt in de integratie-uitkering Sociaal Domein. Integratie-uitkeringen zijn een onderdeel van het Gemeentefonds. Dus, vrij besteedbaar. Cluster W&I algemene uitkering Gemeentefonds Uitvoeringskosten bijstand en bijzondere bijstand. Onderdeel van de algemene uitkering. Volledig vrij besteedbaar.

4 Financiering

5 Doelgroepindeling MvT WWB-oud Zittend bestand WSW Nieuwe doelgroepen: – Begeleiding regulier (werken onder begeleiding bij reguliere werkgever; drie er uit twee er in) – Beschut (drie er uit, één er in) – Voormalig Wajong (mensen die voorheen in de Participatiewet gestroomd zouden zijn)

6 Omvang doelgroepen P-wet

7 Volumeontwikkeling (x1.000)

8 Rekenprijzen SZW (€ p.p.) (*) gemiddelde per WWB-er. Maar, niet alle WWB-ers zitten op traject Re-integratie/ begeleiding Gem. uitkering en/of LKS WWB1.350*14.000 WSW 2014 -> 2020 (SEO 7%)26.000 -> 26.0000 WSW 2014 -> 2020 (5%)26.000 -> 22.7000 Begeleiding regulier4.00010.000 Begeleiding beschut8.50014.000 Wajong (incl no-risk polis)1.10010.000

9 Re-integratiebudget macro mln €2014201520162017201820192020struct Werkdeel klassiek (WWB)636595555516503 WSW-oud2.3612.2712.0981.9281.7711.6231.5530 Begeleiding regulier (nieuw)61833455061244 Begeleiding beschut (nieuw)92640525466262 Re-integratie Wajong (nieuw)122537496174151 Re-integratiebudget totaal2.9972.8932.7222.5542.4202.2912.2571.160

10 Bezuiniging 2020 Verlaging werkdeel klassiek: €636 mln in 2014 €503 mln in 2020 Budgetverlaging = €133 mln Korting op de WSW (MvT PW): €26.000 (2014) -> €22.700 per wsw-er in 2020 (mede afhankelijk van landelijke volumeontwikkeling) 65.000 wsw-ers in 2020 Korting op WSW in 2020: €214,5 mln Totale bezuiniging in 2020: €344,5 mln Echter, voor nieuwe doelgroepen komt er geld bij.

11 Participatie-uitkering/I-deel (indicatief) Let op: de meerjarencijfers zijn een indicatie o.b.v. realisatie 2014 en MvT. Er is geen rekening gehouden met beleidseffecten. De bedragen zijn niet ontleend aan de rijksbegroting 2015

12 Financiële risico’s RisicoGevolg Zittend bestand WSW (landelijk) minder snel omlaag dan verwacht Tekorten op het (fictief) budget WSW Kosten zittend bestand WSW hoger dan beschikbaar (fictief) budget Tekorten op het (fictief) budget WSW Plaatsings- en begeleidingskosten nieuwe doelgroepen hoger dan dat er geld beschikbaar is Tekorten op het re-integratiebudget nieuwe doelgroepen Aantal nieuwe doelgroepen aan het werk wordt niet gerealiseerd (leidt tot hogere uitgaven I-deel) Uitgaven inkomensdeel hoger dan waarmee in het budget rekening wordt gehouden

13 13 (Beheers)maatregelDirect effectFinancieel effectAandachtspunten Maatregelen aan de poort (minder instroom) Minder instroom Lager volume Lager uitgaven inkomensdeel Tot op zekere hoogte lagere uitvoeringkosten en re- integratiekosten Conjunctuurafhankelijk Mogelijk TE streng Doorlichting bestand Minder mensen in de bijstand Lagere gemiddelde uitkering Lagere uitgaven I-deel (beperkt) lagere uitvoeringskosten Eenvoudige exercitie Politiek weinig gevoelig Geen/minder beschutte arbeid Minder arbeidsbeperkten aan de slag Lagere re-integratiekosten. V.w.b. nuggers lagere uitgaven I-deel Niet in lijn met verwachting SZW/landelijke politiek Geen/minder dienstverlening aan nuggers Minder arbeidsbeperkten aan de slag Lagere re-integratiekosten. Lagere uitgaven I-deel Politiek lastig Aantal arbeidsbeperkten in begeleiding maximeren Minder arbeidsbeperkten aan de slag Lagere re-integratiekosten. Landelijke ambitie wordt niet gerealiseerd. Baanafspraak wordt niet gerealiseerd. WWB-ers (z. bestand) met LKS aan de slag Meer arbeidsbeperkten aan de slag Hogere re-integratiekosten. Lagere uitgaven inkomensdeel. Lastig om te realiseren (Extra) bezuinigingen op de WSW Lagere uitgaven WSW Lagere re-integratiekosten en meer geld voor (andere) re-integratie beschikbaar Mogelijk beperkte mogelijkheden om te besparen

14 VB1: maatregelen a/d poort Knop: verlagen van de instroom van 1250 naar 1150 (bv 4 weken termijn, poortmodel)

15 VB2: meer WWB-ers met LKS aan de slag Knop: 10% van het zittend bestand WWB gaat met een LKS van 10K aan de slag.

16

17 www.samenvoordeklant.nl info@samenvoordeklant.nl ProgrammaraadJournaal


Download ppt "Financieel rekenmodel Participatiewet Martin Heekelaar Implementatiedag 28 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google