De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe EU-burgers 28 april 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe EU-burgers 28 april 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe EU-burgers 28 april 2015
2008: begonnen –ECM - focus op Turken en Maghrebijnen : nieuwe EU

2

3 Intra-Europese migratie of nieuwe EU-burgers op de arbeidsmarkt
Situatie Gent Ankerfiguren Go Between ESF-projecten Intra-Europese migratie of nieuwe EU-burgers op de arbeidsmarkt

4 Werkzaamheidsgraad Sociaal-Economische Positie (SEP)
De beroepsbevolking van stad Gent telde op 1 januari personen met een niet-Belgische herkomst. Dit is een aandeel van 30,2%. Dit aandeel stijgt over de jaren heen. De sociaal-economische positie van de personen met een vreemde herkomst is beduidend zwakker dan die van de Belgen. Zo geeft het cijfermateriaal van de Lokale Integratiemonitor aan dat op 1 januari 2013 de werkzaamheidsgraad in Gent voor de Gentenaars uit de landengroep EU12 (nieuwe EU-landen) en Turkije respectievelijk 51,4% en 49,3% bedraagt. Bij de Gentenaars met een Belgische herkomst is dat 72,0%. Een analyse van de verdeling over de 3 dagloonklassen in de lokale integratiemonitor geeft aan dat het aandeel loontrekkenden in de laagste dagloonklasse (0-100 euro) voor de verschillende landengroepen sterk verschillend is. Voor de landengroep EU12, 70,6% Turkije 52,4% Maghreb-landen is dat 52,8%; voor de Belgen is dat slechts 22,2%.

5 LORW WORK INTENSITY LWI
LWI is onderdeel van Europese armoedeindicator, naast armoederisico (inkomen onder bepaalde drempel) en materiële deprivatie (financiële draagkracht om duurzame goederen te verwerven). Er is sprake van lage werkintensiteit (<0,2) bij een gezin als de volwassenen gedurende één jaar minder dan één vijfde van hun potentiële tijd aan het werk zijn; m.a.w. er wordt door alle volwassenen samen minder dan 1 dag per week gewerkt. Stadsmonitor 2015 2014 Berekening door Integratiedienst op basis van materiaal uit KSZ LWI: percentage geeft het aandeel aan van de personen uit de landengroep dat leeft in een gezin waar de volwassenen samen minder dan één dag per week werken Er is sprake van lage werkintensiteit (<0,2) bij een gezin als de volwassenen gedurende één jaar minder dan één vijfde van hun potentiële tijd aan het werk zijn;

6 Een analyse van de verdeling over de 3 dagloonklassen in de lokale integratiemonitor geeft aan dat het aandeel loontrekkenden in de laagste dagloonklasse (0-100 euro) voor de verschillende landengroepen sterk verschillend is. Voor de landengroep EU12, 70,6% Turkije 52,4% Maghreb-landen is dat 52,8%; voor de Belgen is dat slechts 22,2%.

7 Scholingsgraad

8 Ankerfiguren naar werk
Met steun van: Ankerfiguren naar werk Logo’s: veel financierende partners Aneta Filipova Kongostraat 7, 9000 Gent Martin Balogh Op afspraak: Kongostraat 7, 9000 Gent

9 Ankerfiguren

10 Brugfunctie ankerfiguur
Advies en begeleiding richting werk/opleiding VDAB, interim, Inburgering, Nederlands, opleiding,… Nieuwe EU-burger

11 Iedereen: Huis van het Nederlands!
Reeds gekend bij NT2 nog steeds ah werk sinds 2012 regelmatig ingeschreven, regelmatig ah werk, nu nog sinds 2012 regelmatig ingeschreven, regelmatig ah werk sinds 2005, nu nog sinds 2013 ingeschreven, was eigenlijk inb en bedoeling was om richting NEC te gaan, zit nu in WEP + aangevraagd door Aneta paar dag opdrachten bij interim (3x) van zelfstandige naar loondienst! sinds ingeschreven en BZ met 1,2 - DC, nu dt wz want uren vermindering sinds 2004 ingeschreven en BO gevolgd, regelmatig gewerkt sinds was al aangemald voor opleiding sinds 2013 ingeschreven, had reeds gewerkt, nu in DC nog steeds had al gewerkt sinds 2007 al ZS, ingeschreven voor aneta regelmatig ah werk sinds ingeschreven, sinds 2010 al regematig lang gewerkt ingeschreven sinds 2013 was zelfstandige! In LOONdienst sinds 20/5 ! ingeschreven sinds jan zelfstandige ! Paar dagopdrachten in 2013 en ingeschreven 02/2014 gewerkt in dec 2014, was inburgeraar

12 Go - Between Filmpje: 2min 09 – 4min10

13 Go - Between Aanklampend ondersteunen richting VDAB 1 VDAB-consulent
Filmpje: 2min 09 – 4min10 1 VDAB-consulent Klanten De Sloep

14 Transnationaal Link to Work
-Loopt tot eind 2015 -Overkoepelt ankerfiguren en Go-Between -Validering inspiratieboek eind juni -Inbedding najaar 2015: Piste 1: Uitrollen Go Between (CAW?) Piste 2: Wijkgericht samenwerkingsmodel

15 ESF Roma call Team van begeleiders in Gent
Indienen eind mei 2015, start september 60% Lokale financiering 40% ESF -VDAB: 2 VTE Ankerfiguren -GSIW: 0,5 VTE Go-Between -Stad Gent: 1 VTE buurtsteward -Compaan: 1 VTE Take Off -Groep Intro: 0,8 VTE -OCMW Gent: 0,5 VTE

16 ESF Innovatie Project Mobiele werknemers
Doel: informatie en dienstverlening voor Europese werknemers verbeteren via Model lokale samenwerking Vorming voor dienstverleners Promotoren: ABVV en ACV Partners: Stad Gent, IN-Gent vzw, VDAB, ACLVB, Federaal Migratiecentrum, VVSG, Agentschap Integratie en Inburgering. (mutualiteiten en UNIZO o.v.)

17 Vragen, opmerkingen?

18 Acties ankerfiguren

19 Uitstroom ankerfiguur


Download ppt "Nieuwe EU-burgers 28 april 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google