De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN INITIATIEF VAN STAD GENT, OCMW GENT & VDAB OOST-VLAANDEREN werkantennes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN INITIATIEF VAN STAD GENT, OCMW GENT & VDAB OOST-VLAANDEREN werkantennes."— Transcript van de presentatie:

1 EEN INITIATIEF VAN STAD GENT, OCMW GENT & VDAB OOST-VLAANDEREN werkantennes

2 ACHTERGROND = OPTIMALISATIEPLAN VDAB  Besparingsoperatie – mensen & middelen -Sluiten van locaties (werkwinkels en andere) -Niet vervangen van personeel; een 300-tal personen vloeien af.  Nieuwe aanpak -Dienstverlening op een beperkter aantal plaatsen. -Vacaturegericht; in functie van de vraag van het bedrijfsleven -Sectorgericht; dienstverlening via gespecialiseerde teams -Doelgroepenbeleid wordt grotendeels verlaten, de huidige doelgroep(en)werkingen - de 50+ werking bijv. - worden herverdeeld over de nieuw samengestelde teams

3 CONSEQUENTIES VOOR GENT  Werkwinkels -Huidige werkwinkels worden alle verlaten -4 werkwinkels worden er 2: (1) V.A.C. – St. Pietersstation (2) Kongostraat -De nieuwe werkwinkels bedienen ook de Gentse buurgemeenten; Melle, Lochristi, Merelbeke, Zomergem… timing: -Werkwinkels van Nieuw-Gent, in de Hoogstr. & in Ledeberg worden verlaten in april, de WW Minnemeers in het najaar van 2014. -Werkwinkel VAC operationeel: 23 april 2014. -Werkwinkel Kongostraat operationeel: oktober 2014.

4 CONSEQUENTIES VOOR GENT Werkwinkel Ledeberg

5 CONSEQUENTIES VOOR GENT (2)  Werking -Gelijkwaardige basisdienstverlening op beide plaatsen. -Sectorgericht; ▫ Tertiaire sector (diensten) = V.A.C., ▫ Secundaire sector (industrie) = Kongostraat. -Opvolging van ruwweg 22.000 werkzoekenden; 14.000 Gentenaars/8.000 andere gemeenten, ▫ Kongostraat = 14.000 (60%), ▫ V.A.C. = 8.000 (40%) -Dienst tewerkstellingsmaatregelen = verdeeld over beide locaties

6 INITIATIEF STAD GENT (2013-2014) → Vaststelling: wegtrekken van de werkwinkel uit stadswijken die meer dan gemiddeld bevolkt worden door maatschappelijk kwetsbare groepen, is een spijtige zaak; werkgerichte service in de buurt verdwijnt. Waarom? Het vergroten van de afstand tot de werkwinkel = extra drempel voor kwetsbare groepen, vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt. Twijfels bij laagdrempeligheid nieuwe werkwinkels. → Daarom: idee voor het oprichten van werkantennes die persoonsgebonden dienstverlening bieden in de buurt i.v.m. werk & opleiding. Service met focus op kansengroepen, aansluitend op het aanbod van de (reguliere) werkwinkels.

7 INITIATIEF STAD GENT (2013-2014) - vervolg Het ‘antenne - idee’ werd voorgelegd aan het netwerk ‘Gent, stad in werking’ dat alle direct betrokken partijen (in Gent) verenigt. Na enkele overlegrondes kreeg het idee groen licht. Uitwerking door & samenwerking met: GSIW-werkgroep Task Force Werkantennes (OCMW/VDAB/Stad Gent) Beleidsmedewerkers OCMW & Stad Gent Samenlevingsopbouw [ juni 2013 – februari 2014]

8 CONCEPT WERKANTENNES (1) Duidelijk zichtbaar aanwezig zijn in de buurt = op een centrale, laagdrempelige & herkenbare plaats. Persoonsgeboden dienstverlening bieden i.v.m. werk & opleiding -Informeren -Zoektocht naar werk ondersteunen (cv, vacatures…) -ICT ter beschikking stellen hiervoor & begeleiding. -Doorverwijzen naar andere instanties (randvoorwaarden, andere) Functioneren = aansluitend op en i.s.m. de (centrale) Werkwinkels. De antennes zijn geen miniatuurversies van de werkwinkels. De antennes willen deel uitmaken van het buurtleven en het sociaal-culturele leven in de wijk. Aanspreekbaar zijn in de ruimste zin van het woord, voor zowel bevolking als buurtorganisaties.

9 CONCEPT WERKANTENNES (2) De antennes worden bemand door medewerkers van de Stad Gent, personeel dat voorheen in de werkwinkel actief was. De antennes worden operationeel vanaf eind april/begin mei van dit jaar en worden ingericht in: (1) Buurtcentrum Rabot, Jozef II Straat (2) De Welzijnsknoop – Ledeberg, Hundelgemsestwg. → indien het concept aanslaat en als er voldoende budget voor gevonden wordt, zullen extra antennes ingericht in maatschappelijk kwetsbare stadswijken (Nieuw Gent, Dampoort, Sluizeken-Muide…).

10 Werkantenne Rabot LIEVEN BEERNAERT Dienst Werk Stad Gent

11 VRAGEN?


Download ppt "EEN INITIATIEF VAN STAD GENT, OCMW GENT & VDAB OOST-VLAANDEREN werkantennes."

Verwante presentaties


Ads door Google