De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? workshop door bert verleysen - studiedag 8 mei 2015 - VAC Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? workshop door bert verleysen - studiedag 8 mei 2015 - VAC Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? workshop door bert verleysen - studiedag 8 mei 2015 - VAC Gent

2 idee voor workshop studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen voorstelling van mezelf schets LOP BaO Bilzen verslag over onderzoek van schoolkosten in Bilzen zelf aan de slag gaan rond schoolkosten

3 voorstelling van mezelf studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen nu gepensioneerd, voorheen diverse werksituaties opvoeder bij gehandicapten … commerciëel circuit (transport, hotel …) social profit (oa jobcoach en loopbaan begeleider) wat heb ik daaruit geleerd? belangrijkste werkvorm: partnerships partnership is a relationship between two or more people who feel jointly responsible for the success of whatever process or project they are engaged in. (G. Bushe: Clear Leadership)

4 voorstelling van mezelf studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen levenlang leren … “humaniora” (1969) diverse korte opleidingen tussendoor onlangs master A&O Psychologie (Open Universiteit) nu promotieonderzoek aan UHasselt (TeW; Fr. Lambrechts) wat heb ik daaruit geleerd? nadenken over “loopbaan” … aansluiting werken & leren … het belang van een goede vorm van “organiseren” “upcycling”: dingen zo inrichten dat ze vanaf het begin goed zijn …

5 voorstelling van mezelf studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen diverse ervaringen … mei 1968 … democratisering van het denken 3 jaar buitenland … taal transport & hotel … partnerships als werkvorm jobcoach … geloven in jezelf werk, onderzoek en studie … van gap-denken naar kansen-denken … mijn rugzak voor het voorzitterschap van LOP Bilzen …

6 voorstelling LOP BaO Bilzen studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen het onderwijslandschap 12 scholen gewoon BaO – 24 vestigingen – 1 vpl met Freinet 1 school buitengewoon BaO met BKO en BLO Vrij Katholiek (9) – GO! (1) – Gemeentelijk (2) en Vrij Protestants (1) Relatieve aanwezigheid: grote diversiteit tussen scholen/vpl. In 2013-2014: hoogste RA 74% en laagste RA 10 %

7 voorstelling LOP BaO Bilzen studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen samenstelling LOP AV 21 onderwijspartners 6 niet-onderwijspartners (waaronder stadsbestuur) DB 8 onderwijspartners 4 niet-onderwijspartners (waaronder stadsbestuur) Werkgroep Schoolkosten (sinds 2014-2015) Werkgroep Inschrijven (occasioneel)

8 voorstelling LOP BaO Bilzen studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen werkthema’s OD 1 Afspraken maken rond schoolkosten en de betaalbaarheid van onderwijs voor de ouders OD 2 Afspraken maken over omgaan met schoolfacturen OD 3 Afspraken maken rond communicatie over schoolkosten LOP BILZEN BaO 14-16 Omgevings- analyse AN en GAN Inschrijven Engagement ouders t.o.v. de onderwijs- taal School- kosten Samen- werking

9 In Bilzen vond in 2012 13,56 % van alle geboorten plaats in een kansarm gezin. Bilzen scoort hoger in vergelijking met het Limburgse aandeel (11,04 %). Limburg scoort op haar beurt hoger dan het Vlaams Gewest (10,45 %) De cijfers over het aandeel geboorten in kansarme gezinnen zijn voortschrijdende gemiddelden over drie jaar.

10 De afzonderlijke indicatoren die gebruikt worden om te bepalen of een gezin kansarm is (2013) De percentages in de figuur zijn het aandeel van alle kansarme geboorten die scoren op de afzonderlijke indicatoren. De indicator arbeid-inkomen-opleiding is het aandeel van alle kansarme geboorten die op alle 3 deze socio-economische factoren tegelijk scoren.

11 De indicatorenset kinderarmoedebarometer geeft een overzicht van de score van Bilzen op elk van de zeven indicatoren van de kinderarmoedebarometer. Bilzen scoort op 5 van de 7 indicatoren boven het 75ste percentiel. Enkel gemeenten met een score van vier of meer komen in aanmerking voor een subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding. BilzenpercentielVlaams Gewest Voorkeursregeling in de ziekteverzekering kinderen (0-4 jaar)6,380,78,0 Eenoudergezinnen met kinderen (0-3 jaar)7,262,88,6 Kansarmoede-index Kind & Gezin13,691,510,5 Onderwijskansarmoede-indicator57,275,577,5 Leefloners met gezinslast1,4687,61,40 Aantal huishoudens met kinderen (0-2 jaar) zonder werk16,088,911,9 Aantal huishoudens met kinderen (0-3 jaar) één of beide ouders nationaliteit niet-EU 5,370,09,5 Score Vlaamse kinderarmoedebarometer5

12 Minderjarigen met een alleenstaande ouder, % t.o.v. alle 0-17- jarigen (2014) Begin 2008 telt Bilzen 704 minderjarige kinderen met een alleenstaande ouder, in 2014 waren er dit 678. Hiermee leeft 11,5 % van alle minderjarigen in een gezin met een alleenstaande ouder. Dit aandeel is gemiddeld in vergelijking met het Limburgse gemiddelde (12,5 %).

13 Kijken we naar alle jongeren (0-19 jaar), zien we dat Bilzen 742 jongeren met een voorkeurtarief in ziekteverzekering telt, 11,1 % van alle min-20-jarigen in de gemeente. Bilzen scoort hiermee gemiddeld in vergelijking met Limburg. In het Vlaams Gewest bedraagt het aandeel jongeren met recht op voorkeurtarief in de ziekteverzekering 11,2 %.

14 schoolkostenbeleid – het onderzoek studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen de (onderzoeks)vragen binnen de werkgroep: Wat met ouders die niet gekend zijn bij het OCMW? Wat verstaan we onder onbetaalde rekeningen? Welke financiële moeilijkheden zijn er? Over welke bedragen gaat het? methode van onderzoek: online niet-anonieme bevraging (limesurvey – spss) bij directies van alle school/vestigingsplaatsen uiteraard met respect voor privacy

15 Schoolkostenbeleid – het onderzoek studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen de vragen in het onderzoek de waarden die men nastreeft reflectie over eigen kennis van de problematiek de omvang van de onbetaalde rekeningen welke kosten zijn er in de school maximumfactuur bijdrageregeling opvolging van onbetaalde rekeningen de vragen van de ouders waar ondersteuning van beleid, LOP..?

16 het onderzoek... de resultaten studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen de respondenten totaal blanco: 9 bruikbare antwoorden 15 school/vestigingsplaatsen bruikbare data, 13 met relatief volledige antwoorden 2 met slechts beperkte gegevens.

17 het onderzoek... de resultaten studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen “... schoolkosten mogen nooit een sociale grens vormen …” (antwoord op open vraag)

18 de waarden die men nastreeft studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen correct aanrekenen van kosten (3x) discretie (3x), respect zonder vooroordelen (3x) eerlijke rekeningen (2x).

19 de eigen kennis van wetgeving studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen 6 directies wij kennen de wetgeving en weten die toe te passen Rest (9): wij kennen de wet en de toepassingen onvoldoende

20 andere resultaten studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen omvang van problematiek divers beeld, maar bij de bevraging: minstens 93 gezinnen (op totaal?) minimum 75 gezinnen waarvan men denkt dat ze het moeilijk hadden bedragen: 20 tot 250 euro en meer soorten kosten nog minder transparant over de scholen heen omgaan met onbetaalde rekeningen heel divers: gesprek … inningen via diverse kanalen wie is op de hoogte binnen de school doorgaans directie en secretariaat, soms leerkracht

21 de vragen van ouders … studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen Als er vragen komen gaat het over de samenstelling van de max factuur: ouders willen soms een opsomming van alle uitstappen doorheen het schooljaar om te zien of we niet teveel factureerden. Discussie over het aantal dagen kinderopvang of middagpauze.

22 wat kan LOP betekenen? studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen Opstellen en verspreiden van folder inzake schoolkosten Folder LOP Genk 'Wie helpt?‘ Ontwikkelen van folder in verband met schoolkosten en het nut van deze te betalen. Een soort dwang dat ouders die gerust hun rekening kunnen betalen, dit ook effectief zouden doen. Een overzicht van mogelijke tegemoetkomingen (vb. ocmw) zou helpen. Sensibiliseren: schoolkosten mogen NOOIT een sociale grens vormen.

23 wat kan het beleid betekenen? studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen Het onderwijs zou volledig gratis moeten zijn. Maw meer subsidies voor de maximum factuur juichen we toe. Zo kan elk kind blijvend gaan zwemmen, theater, schoolreis enz....

24 best practices… studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen elk trimester wordt er een brief meegegeven met uitleg rond maximumfactuur. Ouders kunnen steeds in school terecht voor vragen hieromtrent (bij dir., secretariaat of lkt.) ik denk dat een zorgcoördinator hierin wel een belangrijke rol kan spelen. Een zorgcoördinator is vaak een vertrouwenspersoon voor de ouders. Drempel is voor ouders waarschijnlijker lager dan wanneer ze door iemand van het secretariaat worden opgebeld mbt openstaande rekeningen. het persoonlijk aanspreken werkt meestal problematiek is op onze school niet echt een prioriteit: we houden bewust de kosten heel laag, werken laagdrempelig naar ouders (veel persoonlijk contact); niet te vergelijken met de situatie in het centrum, volgens mij.

25 wat zien we … studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen problematiek juiste informatie voor directie over reglementering en toepassingen is onvoldoende! weinig transparantie naar ouders over schoolkosten bij ouders en bij directies: weinig inzicht in mogelijkheden voor ondersteuning onhandigheid in omgaan met openstaande rekeningen dubbel naar houding bij scholen bij een groot aantal: een ernstige bekommernis omtrent de betalingsmoeilijkheden bij sommige ouders bij enkelen: de ver van mijn bed show, en dat “men” het maar oplost

26 onze acties… studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen folder en informatie aan directies en scholen folder en informatie aan ouders over mogelijkheden (via intermediairen), ondertussen gekend als de “droomfolder” van een OCMW-medewerkster sensibilisering rondje met ervaringsdeskundigen bij de diverse scholen (2014-2015) vervolgstappen in 2015-2016 charter voor de directies (= tweede droom van OCMW-medewerkster)

27 eigenlijk resultaat … studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen een grotere betrokkenheid bij alle directies een beeld van de problematiek

28 “iedere ouder een welkom gevoel geven op school is misschien nog wel topprioriteit” studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen

29 zelf aan de slag …

30 Benoem waarden die jij belangrijk vindt naar kostenbeleid in de school? Hoe ziet een school eruit wanneer die waarden worden toegepast? studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen zelf aan de slag …

31 Welke praktijken kunnen getuigen dat ‘discreet’ een belangrijke waarde is voor ons studiedag LOP rond armoedebeleid - 8 mei 2015 - VAC Gent - workshop door bert verleysen discreet Alhoewel de leerkracht weet heeft dat een kind niet betaald heeft zal hij/zij dit nooit laten merken in de klas. Maningen worden niet meegegeven aan het kind, maar worden …. Waar kan je aan zien dat in onze school men discreet omgaat met onbetaalde facturen? …


Download ppt "Hoe gaan LOP’s aan de slag rond armoedebeleid? workshop door bert verleysen - studiedag 8 mei 2015 - VAC Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google