De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huursubsidie en sociale huur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huursubsidie en sociale huur"— Transcript van de presentatie:

1 Huursubsidie en sociale huur
Wonen meer markt dan zorg

2 Inhoudstafel Inleiding Huursubsidie een zinvol instrument?
Vraag naar uitbreiding Aanbevelingen en loze rechten Wie komt in aanmerking? Overleven

3 Inleiding Planologisch nieuws : debatreeks over huursubsidie en sociale woningbouw Auteurs verkondigen mening Huursubsidie :  Op korte termijn : noden worden gelenigd  Op lange termijn : sociaal effect = bijzonder schraal

4 Huursubsidie een zinvol instrument?
Sinds 1992 Huursubsidie als tegemoetkoming aan particuliere huurders Voor huurders die van slechte woning verhuizen naar goede woning Inkomensgrens = zeer laag : euro

5 Huursubsidie een zinvol instrument?

6 Huursubsidie een zinvol instrument?
Maximaal 15 jaar Om de 3 jaar onderzoek naar voldoen van voorwaarden Mensen >65 jaar = huursubsidie voor onbepaalde tijd

7 Vraag naar uitbreiding
Rechthebbende kunnen woning huren die goed en betaalbaar is Effectief instrument Om huisvestigingssituatie van kansarme en kwetsbare huurders te verbeteren Woonuitgaven wegen zeer zwaar op het gezinsbudget.

8 Aanbevelingen en loze rechten
Aanbevelingen ter hervorming van het vigerende systeem van de huurtoelagen in de drie gewesten 1. Gebruiksvriendelijkheid moet stijgen Door vereenvoudiging van de procedure 2. Meer selectiviteit ten voordele van prioritaire groepen Grote gezinnen met 1 inkomen Alleenstaanden met minimumuitkeringen daklozen

9 Aanbevelingen en loze rechten
3. Huurders moeten via allerlei kanalen op de hoogte worden gebracht over het bestaan van de huursubsidie WANT niet-gebruik van de huursubsidie = indrukwekkender dan het gebruik Huursubsidie : dringend aan een aanpassing toe Bepaalde huurders kwamen in aanmerking, maar hadden door een formule recht op niets. Sommigen kwamen zelfs op een negatief bedrag uit. Oorzaak : het niet-indexeren van het referentiebedrag in de berekeningsformule terwijl de inkomens wel geïndexeerd worden.

10 Wie komt in aanmerking? Doelgroep Laag tot zeer laag inkomen
Leeft in slechte, maar dure woningen Lage inkomens die in aanmerking komen voor een huursubsidie, maar er niet van kunnen genieten omdat ze niet naar een betere woning kunnen verhuizen. Leeftijdsgroepen >40’ers die in barre woonsituaties verkeren Bejaarden Eenoudergezinnen Alleenstaande ouders Gezinnen zonder werkend gezinshoofd

11 Overleven Beperkt deel van bestaansonzekeren kunnen terecht op de sociale huurmarkt Groter deel blijft aangewezen op de private huursector Voor geen enkel van de gezinstypes is het minimumloon of de diverse minimumuitkering voor regelmatige werknemers juist beneden het budget met private huur De minimum uitkering bij werkloosheid of invaliditeit : 15% lager dan het budget met private huur

12 Einde Vanhove, A. (1999). Alert. Huursubsidie en sociale huur, 25(6), 1-23


Download ppt "Huursubsidie en sociale huur"

Verwante presentaties


Ads door Google