De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IPC Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IPC Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 IPC Nederland

2 Internationaal primair curriculum
Een internationaal-minded en thematisch curriculum voor de zaak- en creatieve vakken. Met een heldere en vaste structuur gericht op leren. Een actueel, volledig en toekomstgericht programma In meer dan 80 landen wereldwijd Gericht op de leeftijd kinderen (4-12 jaar) die opgroeien in de 21e eeuw Het voedt een liefde voor het leren en moedigt de nodige essentiële vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten aan. Internationaal primair curriculum

3 Focus op leren. Gericht op leerlingen helpen te leren leren
Focus op leren. Gericht op leerlingen helpen te leren leren. Ontdekken welke talenten zij hebben, op welke manier zij kunnen leren van hun gemaakte fouten en omgaan met tegenslagen. IPC richt zich op het proces en niet op het product. Wij zijn er van overtuigd dat leerlingen veel meer leren van het proces dan het product. Metafoor, brug. Focus op leren

4 Bij het IPC gaan wij uit van de leerdoelen
Bij het IPC gaan wij uit van de leerdoelen. Ieder vakgebied heeft leerlijnen, waaruit leerdoelstellingen geformuleerd zijn. Bij iedere thema zijn de leerdoelen per vakgebied weergegeven. De leerkrachten maken een keuze welk leren zij willen bewerkstellingen. Welke kennis en welke vaardigheden willen zij bereiken tijdens dit thema. We dwingen de leerkrachten dus te denken vanuit het leren, vanuit de leerdoelstellingen. Leerdoelen

5 Vakgebieden Persoonlijk Internationaal Leerdoelen in het IPC

6 Vakgebieden

7 Leerdoelen Kennis (ik weet) Weten dat/ hebben kennis van…..
Vaardigheden (ik kan) Zijn in staat om…… Inzicht (ik begrijp) Begrijpen dat…….. Leerdoelen

8 Relatie gezien tussen de vakgebieden vanuit één thema> voorbeeld Nederland waterland.
AK > hoe NL ligt t.o.v. de zeespiegel, hoe nl zich beschermt tegen de zee, wat polders zijn, hoe ze gemaakt worden en waar ze liggen, bescherming tegen de zeespiegel in de toekomst, voordelen van de zee. Topografische kaarten lezen, atlas gebruik. Hoe haal je je informatie uit de atlas GS> Hoe heeft NL er vroeger uitgezien? Kaarten van NL vroeger bekijken. Wat is er drooggelegd en door wie? Stevin, Leeghwater en Lely komen aan bod. Overstroming in NL en wat deze heeft aangericht. Biedt ook mogelijkheid voor de Nederlandse zeehelden> michiel de ruyter etc. Natuur> zoet, zout, brak water en functie, getijdenwerking, voordelen, nadelen afsluiting deltawerken, leefomgeving voor dieren. Vakgebieden

9 Uniek

10 Vakgebieden Persoonlijk Internationaal Leerdoelen in het IPC

11 Persoonlijke leerdoelen
onderzoek aanpassingsvermogen moraliteit veerkracht zorgzaamheid respect communicatie samenwerking Persoonlijke leerdoelen

12 Onderwijs 2032 Toekomst

13 Vakgebieden Persoonlijk Internationaal Leerdoelen in het IPC

14 IPC heeft expliciete internationale doelen
IPC heeft expliciete internationale doelen. Het vak internationaal wordt ook in iedere unit aangeboden. Het gaat er bij de internationale doelen met name om dat leerlingen kennis en inzicht krijgen die verder reiken dan alleen hun eigen nationaliteit. Kennis hebben van andere culturen,landen en volkeren en dit respecteren. Leren samenwerkne met verschillende leerlingen. Heel belangrijk binnen internationaal is het in kaart brengen van overeenkomsten en verschillen. Internationaal

15 Internationaal

16 Kaart australie Internationaal

17 Internationaal

18 Internationaal

19 Internationaal

20 IPC in de klas

21 Structuur

22 Startpunt

23 Startpunt

24 Kennisoogst

25 Kennisoogst

26

27 Kennisoogst

28 Uitleg van het thema

29 Uitleg van het thema

30 Vakgebieden

31 Vakgebieden

32

33 Afsluiting

34 Afsluiting

35 Visualiseren van het leerproces.
Structuur

36 Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. IPC en de kerndoelen

37 IPC en de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld
Mens en samenleving doelen Natuur en techniek doelen Ruimte doelen Tijd doelen Kunstzinnige oriëntatie doelen Bewegingsonderwijs en spel doelen IPC IPC en de kerndoelen

38 IPC en de kerndoelen Het gaat om een totaal van 25 kerndoelstellingen:
doelstellingen sterk verweven in het IPC (15) doelstellingen die extra aandacht behoeven, omdat ze Nederland specifiek zijn en anders niet voldoende aan bod zouden kunnen komen (8) doelstellingen bewegingsonderwijs (2) IPC en de kerndoelen

39 IPC en het voortgezet onderwijs
Wat vindt u belangrijk voor de aansluiting met het voortgezet onderwijs? Vaardigheden die leerlingen met name leren tijdens het werken met IPC die belangrijk zijn voor het VO: plannen, hoofdzaken en bijzaken onderscheiden, samenvatten, belangrijke woorden uit een tekst halen, bronnengebruik, onderzoek doen, plannen maken, voorspellingen doen, vragen stellen. Chronologisch begrip van tijd, oorzaak/gevolg. Verbanden en verbinden leggen. Samenwerken, omgaan met tegenslagen, respect voor elkaar, leren van fouten, leren van elkaar. Lezen en maken van kaarten/plattegronden, atlas gebruik, presenteren. Beeld van zichzelf in de wereld, beeld van zichzelf in de tijd. Zicht op hun eigen leerproces, plezierbeleving in de zaakvakken, zicht op eigen talent, zelfinzicht. Beleven plezier aan de zaakvakken! IPC en het voortgezet onderwijs

40 Vragen


Download ppt "IPC Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google