De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs. Kerndoelen zijn streefdoelen, zij geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen. Daarbij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs. Kerndoelen zijn streefdoelen, zij geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen. Daarbij."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs

2 Kerndoelen zijn streefdoelen, zij geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen. Daarbij kunnen drie kanttekeningen geplaatst worden: 1.In de eerste plaats omschrijven de doelen het eind van een leerproces, niet de wijze waarop ze bereikt moeten worden. Met andere woorden: kerndoelen doen geen uitspraken over didactiek. 2.In de tweede plaats dienen einddoelen en inhouden zoveel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, verbinding te hebben met het dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden. 3.In de derde plaats dient er aandacht te worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden van belang zijn: goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar, zorg voor en waardering van de leefomgeving.

3 Waarom komen er nieuwe kerndoelen? Een veranderende maatschappij eist ook een regelmatige herziening van de kerndoelen. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat de huidige kerndoelen scholen minder houvast bieden in hun onderwijspraktijk. De huidige kerndoelen geven leerkrachten te weinig ruimte om in te spelen op de verschillen tussen kinderen. De huidige kerndoelen bieden scholen te weinig ruimte om zich duidelijk te profileren wat betreft de inhoud van het programma van andere scholen.

4 Wat zijn de grote verschillen tussen de huidige kerndoelen en de nieuwe kerndoelen? Het aantal kerndoelen is sterk verminderd. Nu zijn het er ruim honderd, vanaf augustus nog maar 58. De nieuwe kerndoelen zijn globaler geformuleerd, zodat er meer interpretatie wordt toegelaten.

5 In welke domeinen zijn de kerndoelen verdeeld? Nederlandse taal Engels Friese taal Rekenen / wiskunde Oriëntatie op jezelf en op de wereld Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs

6 Welke voordelen bieden de nieuwe kerndoelen? De nieuwe kerndoelen kunnen beter met elkaar gecombineerd worden, zodat er vakoverstijgend gewerkt kan worden. Doordat ze minder precies geformuleerd zijn, kan er binnen bepaalde werkvormen overlapping plaatsvinden van verschillende kerndoelen. De kerndoelen bieden mogelijkheid om meer aandacht te schenken aan de verschillen tussen kinderen en de verschillen in visies van scholen.

7 Hoe kun jij wegwijs worden in de nieuwe kerndoelen en er je voordeel meedoen in je eigen onderwijspraktijk? Op kerndoelen.onderwijsmaakjesamen.nl vind je informatie over de nieuwe kerndoelen. Zo kun je daar bijvoorbeeld alle nieuwe kerndoelen downloaden, artikelen lezen over de nieuwe kerndoelen, maar vind je ook links naar lesideeën waarin de nieuwe kerndoelen al geïntegreerd zijn. Ook deze powerpointpresentatie kun je daar downloaden.

8 Veel inspiratie gewenst! Bron: www.minocw.nlwww.minocw.nl www.onderwijsmaakjesamen.nl

9 Ellen Emonds © OMJS 2006


Download ppt "Nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs. Kerndoelen zijn streefdoelen, zij geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen. Daarbij."

Verwante presentaties


Ads door Google