De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blömer academy 30 september 2014:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blömer academy 30 september 2014:"— Transcript van de presentatie:

1 Blömer academy 30 september 2014:
Werkkostenregeling 2015 Presentatie door Hans Kouters

2 Business Team Practicegroep

3 Specialisaties Blömer
Family Estate Planning Subsidies Bedrijfsoverdracht Internationalisering Mediation Not-for-profit

4 Nieuwe specialisatie MKBFinnovatie Succes met financieren

5 Blömer Academy  Vaktechnische publicaties
 Kennisbijeenkomst voor relaties (Laatste dinsdag van de maand)

6 Blömer Academy 2014 Programma najaar:
30/9 Werkkostenregeling 28/10 Toezicht in not for profit 25/11 Fiscale actualiteiten 2015

7 Werkkostenregeling 2015 Wetsvoorstel op 22 december 2009 aangenomen
Ingegaan per 1 januari 2011 Overgangsregeling jaarlijkse keuze Internetconsultatie 2013 Aanpassingen in belastingplan 2015 Verplicht vanaf 1 januari 2015

8 Werkkostenregeling 2015 Uitgangspunt:
Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn belastbaar loon werknemer, met uitzondering van: vooraf aangewezen posten voor de vrije ruimte van 1,2% (NIEUW) gericht vrijgestelde posten vrijstelling o.g.v. noodzakelijkheidscriterium (NIEUW) intermediaire kosten nihil waarderingen of lagere waarderingen kleine kosten Niet aangewezen posten of niet vrijgestelde/ nihil posten, dan belastbaar loon werknemer

9 Werkkostenregeling 2015 Vooraf aangewezen posten voor de vrije ruimte van 1,2% : Wijs de verstrekkingen en vergoedingen aan die onder de vrije ruimte moeten vallen (administratie). Dit moet vooraf (genietingstijdstip). De vrije ruimte: 1,2% van de totale fiscale loonsom (kolom 14 loonstaat). Totale kostenpost berekenen inclusief btw!!!!! Overschrijding 1,2% budget: 80% eindheffing. Per kalenderjaar. Dit geldt per inhoudingsplichtige, maar (NIEUW): Toepassing op concernniveau mogelijk. Concern: 95% of meer belang. Gebruikelijkheidstoets: de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen mogen niet in belangrijke mate (>30%) afwijken van hetgeen in gelijke omstandigheden gebruikelijk is. Gebruikelijk is volgens de Belastingdienst in elk geval een vergoeding tot € per persoon per jaar.

10 Werkkostenregeling 2015 Voorbeeld: Fiscale loonsom € 500.000
1,2% vrije ruimte Feitelijk aangewezen Overschot onder eindheffing Eindheffing 80%

11 Werkkostenregeling 2015 (NIEUW) Afrekensystematiek vereenvoudigd
Toetsing na afloop van het kalenderjaar Aangifte in de eerste aangifte loonheffing van het volgende kalenderjaar Eerdere afdracht is wel toegestaan

12 Werkkostenregeling 2015 UITZONDERINGEN: Gerichte vrijstellingen:
Reiskosten woon/werk en zakelijk (eigen vervoer 0,19 ct per km) Tijdelijke verblijfkosten (maaltijden/overnachtingen tijdens dienstreizen) Maaltijden overwerk/koopavond/dienstreizen Cursussen/studiekosten Extra territoriale kosten (30% regeling) Outplacement Verhuiskosten in kader dienstbetrekking (werkelijk + € 7.750) (NIEUW) Branche-eigen producten: - maximaal 20% van de waarde in het economische verkeer - maar niet meer dan € 500 per werknemer per jaar Werkplekgerelateerde voorzieningen (ivm vervallen onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen)

13 Werkkostenregeling 2015 UITZONDERINGEN: Noodzakelijkheidscriterium
Hetgeen een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen redelijkerwijs noodzakelijk acht, kan belastingvrij aan de werknemer worden vergoed of verstrekt. Beperkt tot: Gereedschappen Computer, mobiele communicatiemiddelen e.d. (laptops/tablets/smartphones) inclusief datatransport (dongel) en abonnement

14 Werkkostenregeling 2015 UITZONDERINGEN:
Noodzakelijkheidscriterium (vervolg) Verplichting tot teruggave of vergoeding van restwaarde indien de voorziening niet meer noodzakelijk wordt geacht (bijvoorbeeld einde dienstbetrekking, functiewijziging of overstap naar andere programmatuur) Uitgesloten voor voorzieningen die met toepassing van een cafetariaregeling worden vergoed Bestuurder of commissaris: noodzakelijkscriterium niet van toepassing tenzij werkgever aannemelijk maakt, dat de voorziening voor deze functie gebruikelijk is (verzwaring bewijslast)

15 Werkkostenregeling 2015 UITZONDERINGEN: Intermediaire kosten:
Zaken die tot het vermogen van werkgever gaan horen Zaken die tot het vermogen werkgever behoren en aan de werknemer ter beschikking worden gesteld Kosten die samenhangen met bedrijfsvoering en niet met het functioneren werknemer (vaak kosten t.b.v. derden) Bijvoorbeeld: Kosten auto van de zaak (benzine/parkeerkosten/waskosten/tol) Voorschieten kosten (bijv. kantoorbenodigdheden) Representatiekosten extern (eten met relatie/kosten relatie)

16 Werkkostenregeling 2015 UITZONDERINGEN:
Nihil waarderingen voor verstrekkingen: Inrichting van de werkplek op kantoor Arbovoorzieningen werkplek thuis Werkkleding (nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen, dan wel met logo’s van minimaal 70 cm2 of kleding die op de werkplek achterblijft Consumpties op de werkplek (geen maaltijden) Vanaf vallen hierboven vermelde zaken mogelijk onder gerichte vrijstellingen, dan ook vergoeding mogelijk Openbaar vervoerkaart of voordeelurenkaart, die mede zakelijk worden gebruikt Rentevoordeel lening eigen woning

17 Werkkostenregeling 2015 UITZONDERINGEN: Kleine kosten:
Fruitmand/rouwkrans/bloemetje Voorwaarden: Ook anderen geven in dergelijke situatie een attentie Geen geld of waardebon Factuurwaarde attentie maximaal € 25 incl. btw.

18 Werkkostenregeling 2015 VASTE KOSTENVERGOEDINGEN
Opnieuw inventariseren en afstemmen: Vaste kostenvergoeding voor gericht vrijgestelde kosten, kosten onder noodzakelijkheidscriterium en intermediaire kosten mogelijk op de volgende voorwaarden: aannemelijk maken van de kosten vooraf naar aard en omvang gespecificeerd per vrijstelling en kostenpost onderbouwing op basis van een kostenonderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten Voor 2015 bestaande kostenvergoedingen, opgesteld op basis van (recent) onderzoek, blijven mogelijk, maar let op, indien hier forfaitkosten in vallen: Uit kostenvergoeding elimineren, eventueel in separate kostenvergoeding opnemen binnen de vrije ruimte van 1,2%.

19 Werkkostenregeling 2015 VASTE KOSTENVERGOEDINGEN 20 werknemers ontvangen € 100 per maand zonder specificatie Ze hebben een fiscaal loon van € en auto van de zaak Loonsom (20*50.000) Kosten (20*1.200) 24.000 Vrij ruimte 1,2% Belast deel 12.000 Eindheffing 80% 9.600

20 Werkkostenregeling 2015 VASTE KOSTENVERGOEDINGEN 20 werknemers ontvangen € 100 per maand Kostenonderzoek Steekproef Per maand Kwalificatie Consumpties onderweg € 20 Gericht vrijgesteld Kosten auto vd zaak Intermediaire kosten Zakelijke lunches Representatie derden Representatie intern € 10 Vrije ruimte Vergoeding kosten internet thuis TOTAAL € 100 € 20 tlv vrije ruimte

21 Werkkostenregeling 2015 VASTE KOSTENVERGOEDINGEN 20 werknemers ontvangen € 100 per maand na specificatie Loonsom Kosten (20*1.200) 24.000 Deel tlv vrij ruimte (20*240) 4.800 Belast deel Eindheffing 80%

22 Werkkostenregeling 2015 ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN:
Vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte separaat administeren (hoeft niet op werknemersniveau). Overige vergoedingen en verstrekkingen administreren op werknemersniveau. Let op: administratie exclusief btw, toetsen van 1,2% vrije ruimte inclusief btw. Brief staatssecretaris 3 juli 2014: gemiddelde btw druk af te spreken met de Belastingdienst. Afrekening per kalenderjaar achteraf, aangeven over eerste aangiftetijdvak volgende kalenderjaar. Concernregeling: keuze voor collectieve vrij ruimte, tenminste 95% belang gedurende een heel jaar, dan toepassing WKR op concernniveau, af te dragen door de vennootschap met de hoogste loonsom.

23 Werkkostenregeling 2015 BEOORDELEN ARBEIDSVOORWAARDEN
Vaste kostenvergoedingen aanpassen, opnieuw regelen met opnemen voorbehoud wijziging fiscale wetgeving. Cafetariasysteem beoordelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de fiets van de zaak (relatief duur beloningselement voor de 1,2% vrije ruimte). Overleg met personeel en/of Ondernemingsraad. CAO van toepassing? Beloning via vrije ruimte kost 80% (bij overschrijding), individueel uitbetalen bij lagere inkomens (tot derde schijf) kost 72,4% (gebruteerd tarief individuele eindheffing). Voor hogere inkomens werkt dit exact andersom (80% versus 108,3%).

24 Werkkostenregeling 2015 ACTIEPLAN OVERGANG WERKKOSTENREGELING
Inventariseer vergoedingen en verstrekkingen. Deel vergoedingen en verstrekkingen in categorieën. Beoordeel vrije ruimte van 1,2%. Kijk goed naar vaste kostenvergoedingen. Pas administratie aan. Beoordeel arbeidsvoorwaarden en pas deze zo nodig aan. 1 JANUARI 2015 IS NABIJ!

25 Werkkostenregeling 2015 VRAGEN? Nadere informatie:
laatste nieuws: special werkkostenregeling: memo, stappenplan en inventarisatielijst Hans Kouters: Mariska van Rossum:

26 BEDANKT VOOR UW KOMST EN AANDACHT!
Werkkostenregeling 2015 BEDANKT VOOR UW KOMST EN AANDACHT!

27 Wij stellen het zeer op prijs
als u na ontvangst van onze bedankbrief het evaluatieformulier wilt invullen Alvast hartelijk dank!

28


Download ppt "Blömer academy 30 september 2014:"

Verwante presentaties


Ads door Google